Pensjonspenger plasseres i skatteparadisfond

Akershus interkommunale pensjonskasse som forvalter pensjonspengene til tusenvis av ansatte i fylkeskommunen skal granskes. Miljøpartiet De Grønne hevder pensjonskassen investerer i selskaper som driver med nettgambling, regnskog og skatteparadiser.

Cayman Islands

Cayman Islands er et av verdens mest kjente skatteparadiser. Miljøpartiet de Grønne i Akershus har gått gjennom årsoppgaven til Akershus interkommunale pensjonskasse, som forvalter pensjonspengene til de ansatte i fylke. De fant flere investeringer gjort i selskaper som holder til her.

Foto: DAVID MCFADDEN / Ap

– Vi ble sjokkert over omfanget av investeringer i skatteparadiser. Cayman Island, Jersey og Isle of Man går igjen, sier fylkesleder i MDG, Øyvind Solum.

I mars tok han og en partikollega for seg årsrapporten for Akershus interkommunale pensjonskasse (AIKP). Et selskap som forvalter 3,1 milliarder av Akershus fylkeskommunes pensjonskroner.

Regnskogtømmer og nettgambling

Øyvind Solum, fylkesleder i Miljøpartiet de Grønne Akershus

Fylkesleder i MDG Akershus, Øyvind Solum, beskylder pensjonskassen for uetiske investeringer. Nå skal påstandene granskes.

Foto: Hanne Roald / NRK

I porteføljen til pensjonskassen fant fylkespolitikerne flere eksempler på det de mener er uetiske investeringer.

– I tillegg til skatteparadiser fant vi selskaper som driver med nettgambling og drift på regnskogtømmer i områder i Brasil hvor det foregår drap på urfolk, sier Solum.

Saken ble tatt opp i Fylkestinget og der var det flere som ble overrasket.

Krever svar

Akershus interkommunale pensjonskasse er ikke en del av fylkeskommunen og derfor har verken politikerne eller administrasjonen mulighet til å detaljstyre hvor pengene investeres. Fylkesordfører Tron Bamrud mener likevel påstandene MDG kommer med er såpass alvorlige at han ønsker en redegjørelse.

Tron Bamrud

Fylkesordfører Tron Bamrud har bedt pensjonskassen om en redegjørelse. – Det er viktig for oss at de investeringene som er gjort er i henhold til de etiske retningslinjene.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vi må få klarhet i om det er gjort investeringer som vi kan stå inne for både økonomisk og etisk, sier han.

Pensjonskassen har fått frist til september med å gi et svar.

Har etiske retningslinjer

I de etiske retningslinjene til pensjonskassen står det blant annet

  • Pensjonskassen skal kontinuerlig ta hensyn til at investeringene har en miljømessig, etisk og sosialt akseptabel profil for å støtte opp under engasjement og samfunnsansvar. Tilliten til at dette blir gjort, bygges opp over tid.

Daglig leder Øyvind Juvet mener alle investeringene som er gjort er i tråd med retningsreglene.

Øyvind Juvet, daglig leder Akershus interkommunale pensjonskasse

– Vi er en global investor som må spre investeringene våre i så mange land som mulig. Men, forsikrer at de etiske retningslinjene blir fulgt, sier daglig leder i Akershus interkommunale pensjonskasse, Øyvind Juvet.

Foto: Hanne Roald / NRK

– Vi har ingen grunn til å tro noe annet, sier han.

Han tilbakeviser både beskyldningene om at det er investert i selskaper som hugger regnskog og selskaper som bare driver med nettgambling. Han sier at han vil dokumentere dette for fylkeskommunen.

Investerer i skatteparadiser

Påstanden om at det er gjort investeringer i fond som er registrert i skatteparadiser, er derimot riktig, ifølge Juvet. Men, selv om fondene er registrert i skatteparadiser, er det ikke her pengene investeres, sier Juvet.

– Vi er en global investor som må spre investeringene våre i så mange land som mulig. Dermed investerer vi også i fond som er registrert utenfor Norge, sier Juvet som avviser at det ligger noen skattemotiver bak.

Pensjonskassens styre behandler de etiske retningslinjene en gang i året, og Juvet mener at investeringene som er gjort i skatteparadisene er innenfor reglene.

Dobbeltmoral

Øyvind Solum i MDG er ikke beroliget og mener dette viser at det etiske regelverket er for dårlig.

– Hvordan kan vi kreve at næringslivet og privatpersoner skal bygge en verden for fremtiden og sikre velferdsstaten, når Akershus fylkeskommunes pensjonskasse selv er med på å undergrave dette ved å investere i slike selskaper?