NRK Meny
Normal

Beboere langs E18 frykter luftforurensing

Beboerne på Nedre Stabekk og Holtekilen i Bærum frykter forurensing når nye E18 bygges. Bærum kommune og Statens vegvesen er ikke enige.

Adele Os og Bård Spilling

FRYKTER FORURENSING: Lederen av Østre Stabekk vel, Adele Os, og styremedlem i Holtekilen vel, Jan Helge Salvesen, vil ha ny E18 i tunnel forbi boligområdene.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Mødrene får mareritt av hva de utsetter barna sine for, sier Adele Os.

Hun er leder av Østre Stabekk Vel, og redd folk på Nedre Stabekk må leve med svært helseskadelig luft, dersom den nye E18 ikke blir lagt i tunnel forbi boligområdene. Jan Helge Salvesen, styremedlem i Holtekilen Vel, deler bekymringen.

– Vi står nå foran et valg i Bærum om man skal velge en kort eller lang tunnel. Hvis man velger en lang tunnel unngår vi disse problemene, sier Salvesen til NRK.

Det er et frodig og grønt nabolag, men bak støyskjermen kjører bilene på E18 i en jevn strøm og påvirker de som bor der, på en måte som ikke er så lett å se.

E18 Drammensveien skal rustes opp for å møte fremtidens trafikkbilde.

Blir ikke bedre miljø

På strekningen Lysaker-Slependen skal det tas høyde for økt tungtransport, kollektivløsninger, sykkeltraseer og lokalmiljø.

Men bedre miljø blir det ikke mener velforeningene, hvis Bærum kommune og statens vegvesen får gjennomslag for sin løsning. Den innebærer at deler av motorveien vil gå forbi nedre Stabekk oppe i dagen.

– Hvis man sammenligner forurensingen her med Hjortneskaia, som er blant de verstingene i Oslo, så ligger det på samme nivå, selv om det hos oss er lengre til E18, sier Os.

Målinger som er gjort av Norsk institutt for luftforskning tyder på at det flere steder er dårligere luft enn det som er anbefalt. To steder er luftforurensingen ulovlig høy etter nasjonal standard.

Dette underslår Statens vegvesen, mener Adele Os.

– Det er nettopp det som er problemet. De fornekter at det er denne typen foruresing her. De bagatelliserer, raser lederen av Østre Stabekk Vel.

– Beboerne overdriver

Høye målinger av luftforurensing må løses med å legge veien i tunnel, mener velforeningene Nedre Stabekk og Holtekilen.

Knut Gløersen, prosjektleder for E18 vestkorridoren.

Knut Gløersen er prosjektleder for E18 vestkorridoren. Han synes beboerne overdriver forurensingsproblemet.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Det er egentlig ikke mer ille enn det stort sett er i hele Bærum, og Oslo for den saks skyld, sier Knut Gløersen, prosjektleder for E18 vestkorridoren.

– Jeg synes beboerne overdriver problemet noe. Det er en strekning på maks 300 meter hvor vi får en forskjell, sier Gløersen.

Høye målinger av luftforurensing må løses med å legge veien i lang tunnel, mener velforeningene Nedre Stabekk og Holtekilen.

Statens vegvesen mener den optimale løsningen er kort tunnel. I den opprinnelige planen de foreslår var dagsonen 500 meter, nå vil de jobbe for at den blir 300 meter lang.

Eli Sønmør

Eli Sønmør er bekymret for sønnens oppvekstvilkår.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Vi ønsker først og fremst å ha en dagsone på denne strekningen, for å kunne koble sammen lokalveiene og E18. På den måten får vi mest mulig av trafikken over på E18. I denne saken har vi lagt størst vekt på det, sier Gløersen.

Bekymret lokalbefolkning

Men lokalbefolkningen er ikke beroliget. Småbarnsmor Eli Sønmør bor i Michelets vei der en av de verste målingene er gjort.

– Jeg tenker det er veldig alvorlig. Med et barn på tre og en halv måneder, så vil vi ikke at han skal vokse opp i et område med masse luftforurensing, sier Sørmør.

Velforeningene har ikke tenkt å gi seg. De skjønner fortsatt ikke at det er forsvarlig å åpne for dagsoner på E18.

Saken skal opp i formannskapsmøtet i Bærum 11. juni.