Frykter bomkjøp for mange hundre millioner

Byrådet i Oslo vil ha blankosjekk å kjøpe eiendom for. Høyre frykter bomkjøp i mange-hundre-millioner-kroners-klassen.

Myntgata 2

INGEN KLAR PLAN: Oslo kommune kjøpte nylig et helt kvartal i Myntgata ved Akershus festning uten en klarere plan enn å antyde videregående skole.

Foto: Olav Juven / NRK

Byrådet foreslår å fjerne grensen helt for hvor mye de kan kjøpe en eiendom for før de ber bystyret om lov. I dag er grensen 50 millioner kroner.

Miljøpartiet De Grønne

UBEGRENSET FULLMAKT: Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) vil kjøpe eiendom for så mye byrådet vil så lenge det fins budsjettmessig dekning.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Med eiendomsprisene i Oslo kommer de eiendommene vi har behov for, for eksempel til skole, gjerne opp i to til tre hundre millioner kroner, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Lange beslutninger

– Når de sakene må til bystyret, tar det veldig lang tid; gjerne tre til fire måneder. Da kommer kommunen i en vanskeligere kjøpsposisjon fordi enkelte selgere ikke ønsker å selge til kommunen når beslutningsprosessene er såpass lange som de er, sier hun.

Lange beslutningsprosesser kan svekke kommunens posisjon som en interessant og attraktiv markedsaktør.

Byrådssak 129/17

Oslo vokser og har behov for stadig flere tomter til skoler, barnehager, sykehjem, idrettsanlegg og andre offentlige formål.

Marcussen sier at det fins konkrete eksempler på tomter som kommunen har gått glipp av, blant annet en eiendom i Kvadraturen i fjor som kunne blitt videregående skole.

338 mill. uten en plan

Et tomtekjøp nettopp i Kvadraturen var gjenstand for heftig debatt i bystyret så sent som for to uker siden. Da gikk det rødgrønne flertallet inn for å kjøpe den gamle forsvarseiendommen Myntgata 2 ved Akershus festning for 338 millioner kroner.

Opposisjonen var kritisk og viste til at byrådet ikke har noen klar plan for eiendommen og at vernehensyn legger sterke begrensninger på bruken.

Dersom byrådet får fullmakten de ber om, ville ikke denne saken blitt diskutert i bystyret i det hele tatt.

– Demokratisk problem

Øystein Sundelin

FRYKTER BOMKJØP: Øystein Sundelin (H) er kritisk til at byrådet vil frata bystyret muligheten til å mene noe om eiendomskjøp.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det byrådet ber oss om, er at de kan sitte for seg selv og kjøpe akkurat hva de vil til hvor mye de vil uten å vite hvorfor. Det syns jeg ikke går an, sier Høyres finanspolitiske talsmann i bystyret, Øystein Sundelin.

– Oslo kommune har tidvis kjøpt eiendom den ikke vet hva den skal bruke til, nå sist Myntgata for flere hundre millioner kroner uten å ha en klar plan for hvorfor.

Sundelin mener at dette er et demokratisk problem.

– Vi mister kontrollen ved at det går gjennom bystyret der de folkevalgte må stå til ansvar for hva de gjør. Vi som folkevalgte kan ikke overlate denne fullmakten ned til etatene eller til byrådet når det er snakk om så store summer.

Fortsatt salgsgrense

– Jeg er uenig i at dette er et demokratisk problem, sier Hanna Marcussen.

– Disse tomtene er basert på et behov som kommunen skal dekke for sin befolkning, for eksempel skoler og barnehager. Og tomtene blir jo regulert i etterkant til nettopp offentlige formål, sier byutviklingsbyråden og legger til at beløpsgrensen for salg av kommunal eiendom ligger fast på 50 millioner kroner.