NRK Meny
Normal

Vi må betale milliarder for rent vann

Folk i Akershus og Oslo må gjøre seg klare til å bli med på et stort spleiselag for å rense elver og innsjøer. Mange huseiere må ut med 100 000 kroner til renseanlegg.

Leira

Elva Leira på grensen mellom Ullensaker og Gjerdrum, flyter brunt under brua. I vannet er det for mye næringsstoffer og jordpartikler som mange andre elver i Akershus og Oslo. Dette må det gjøres noe med, sier Runar Bålsrud, leder for styringsgruppa i et av vannområdene som Akershus.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Vi må gjøre opp for oss for de menneskeskapte forurensingskildene. De må vi ta tak i og gjøre noe med innen 2021. Det sier Runar Bålsrud leder for styringsgruppa i vannområdet Hurdalsvassdraget og Vorma.

Hele Akershus og Oslo er delt inn i vannområder og alle ligger innenfor vannregion Glomma.

Kan koste 12 milliarder

Planen for å rydde opp i hele området er nå ute til høring. Den viser at mange må bli med og betale for å få ryddet opp. Og den samlede regningen er anslått til minst 12 milliarder kroner for vannregion Glomma.

– Ja det er store summer. Det er helt klart. Det å si at den enkelte forurenser skal rydde opp, tror jeg kan bli fryktelig vanskelig selv om det er der en må peke først. Jeg tror det er viktig at staten også tar et ansvar slik at vi kan komme i mål, sier Bålsrud.

Men ennå er det lagt opp til at privatpersoner må ta en stor del av regningen. Vassdragene blir tilført for mye av næringsstoffene nitrogen og fosfor. Utslipp fra private kloakkanlegg er en av de store forurensingskildene.

Må kjøpe renseanlegg

På bygda i Akershus er det mange tusen boliger som ikke har god nok kloakkrensing. De vil få krav om å installere private renseanlegg. I dag koster slike anlegg omkring 100.000 kroner.

– Det som er viktig er å sørge for at de har private avløpsanlegg som holder mål i forhold til nye krav, eller at de knytter seg til kommunale anlegg der det er mulig, sier Bålsrud.

Krevende oppgave

Kravet om bedre vannkvalitet kommer i EU's vanndirektiv som Norge har forpliktet seg til å følge gjennom EØS-avtalen. Det slår fast at alt vann i naturen skal være rent innen 2021.

Christian Steel

– Vann er utrolig viktig for oss. Vi trenger rent drikkevann, badevann og alt friluftsliv som er knyttet til vann, sier Christian Steel generalsekretær i SABIMA, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

I vannregion Glomma ligger det en kjempestor jobb. Hvis ikke noe blir gjort er det 960 vannforekomster som ikke vil nå miljømålet.

– Det vil selvfølgelig koste litt, men man har beregnet at samfunnsøkonomien vil gå i pluss. Den kostnaden vil man spare inn seinere på å ha godt vann. Det sier Christian Steel generalsekretær i SABIMA, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Han mener det er nødvendig at noen betaler for å få renset opp vassdragene

– Alt liv er avhengig av vann. Masse arter i naturen er avhengig av rent vann og det er også et tema for helsen vår, rent drikkevann, badevann og alt friluftsliv som er knyttet til vann, fortsetter Steel.

Må hindre avrenning

Bønder får også en del av regninga for å rense opp i vassdragene. For mye av næringsstoffene som egentlig skulle gjødsle avlingene, renner i stedet ut i vassdragene. Gårdbrukere må regne med flere krav til redusert pløying og at vegetasjonssoner må etableres. Flere av tiltakene kan føre til reduserte avlingene og dermed reduserte inntekter.

Mange steder må også de offentlige kloakknettene og renseanleggene utbedres. Dette vil i neste omgang føre til økte renovasjonsutgifter for innbyggerne.

– Jeg synes at Norge som verdens rikeste land, og med de ressursene og naturressursene vi har, må være med på. Vi tar det nærmest som en selvfølge. Vi må rydde opp, vi kan ikke være noe dårligere enn de andre i klasse, avslutter Bålsrud.

Leira

Det er lang vei å gå før vannet i Leira er rent. EU krever at alt vann i naturen skal være rent innen 2021.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK