Får skyte seks ulv i Akershus og Hedmark

Selv om det ikke er født nok ulvevalper, har rovviltnemnda bestemt at det kan skytes seks ulv i løpet av høsten og vinteren.

Ulv skutt i Engerdal

SKUTT I HEDMARK: Denne ulven var den første som ble tatt under lisensfellingen i 2012.

Foto: Bjørnar Johnsen

Jeg syntes seks ulv er for voldsomt, når vi ligger så på grensen til å nå bestandsmålet for inneværende år, sier Espen Ophaug (V).

Espen Ophaug

Kun Espen Ophaug mente nemnda burde gi færre tillatelser enn det som var innstilt under onsdagens møte.

Foto: Venstre

Men det synes ikke de andre i rovviltnemndene i Akershus, Oslo og Østfold, og Hedmark. Da de var samlet tirsdag ettermiddag for å bestemme antall lisensfellinger var Ophaug fra Venstre den eneste som tok til ordet for å felle færre ulv.

Resultatet ble dermed at det i år er lov å skyte seks ulv i Akershus og Hedmark.

Ble ikke født nok ulveunger i fjor

Vibeke Limi

Nestleder i rovviltnemnda i Akershus, Oslo og Østfold, Vibeke Limi (Frp) mener 6 ulv er riktig antall tillatelser å gi.

Foto: Henriette Mordt / NRK

– Dette området er så stor at seks ulv er riktig antall for lisensfelling, sier Vibeke Limi (Frp), nestleder i rovviltnemnda i Akershus, Oslo og Østfold.

Lisensfelling bestemmer hvor mange ulv det er lov å felle, og målet er å hindre at ulvene dreper husdyr. Ulvene kan kun skytes utenfor ulvesonen. I Akershus vil det være i områdene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum samt Nittedal øst for Nitelva.

Kun to ulvepar fikk valper 2014, og bestandsmålet ble dermed ikke nådd. Målet til Stortinget er nemlig tre ulvekull innenfor ulvesonen.

Arnfinn Nergård

– Det er viktig å ta vare på utmarksbeitet, sier leder for rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård (Sp).

Foto: Henriette Mordt / NRK

Rovviltnemnda tror likevel bestandsmålet vil bli nådd i 2015 fordi ulvebestanden både på svensk og norsk side har økt.

I vår ble det klart at Oslo-ulven venter unger med sin egen datter.

– Stortinget har satt et mål på tre ynglinger, og hvis vi klarer å holde det nivået, så følger vi deres bestemmelser, sier leder for rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård (Sp).

– Vi får aldri ulvene tilbake

Ophaug fra Venstre mener nemnda burde gitt færre fellingstillatelser og heller justert opp tallet senere dersom det skulle vise seg å være nødvendig.

– Hvis vi tar ut for mange dyr så vil vi aldri få de tilbake. Naturmangfoldsloven pålegger oss å være føre var når det gjelder forvaltning av rovdyrstammen, sier Ophaug.

Men nestlederen i Rovviltnemnda mener likevel det er å greit å felle seks ulver.

– Disse ulvene kommer i utgangspunktet fra Sverige så de er ikke norsk ynglende ulver. Derfor mener vi det er riktig for å begrense de skadene denne ulven ellers ville gjort for sauenæringen i Norge, sier Limi.