Fant 200 plasthansker på bunnen av Oslofjorden

– Det er ikke hverdagskost å finne så mange på et sted, sier marinbiolog, som tror noen har dumpet hanskene i fjorden med vilje.

Røde hansker funnet i vannet utenfor Nesodden

Slik ser hanskene Verdens naturfond fant i Oslofjorden ut. Fremdeles ligger noen hansker igjen, og de skal ned å dykke etter flere.

Foto: Fredrik Myhre / WWF Verdens naturfond

Marinbiolog Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond fant over 200 plasthansker på bunnen av Oslofjorden.

– Dette er nok et dumpingtilfelle, hvor noen sannsynligvis har ligget der med et fartøy og kastet store mengder plasthansker ved ett eller flere tilfeller, sier Myhre.

Siden 2011 har WWF jobbet med å kartlegge plast i Oslofjorden. Disse hanskene er ikke unormalt å finne langs norskekysten, forklarer marinbiologen.

Men et så stort antall på et sted, er ikke hverdagskost.

– Vi gikk ned med fangstnett og prøvde å fylle disse så mye som mulig. Vi fylte nettene på under fem minutter.

Fredrik Myhre med hansker han har funnet i sjøen

Marinbiolog Fredrik Myhre gjorde et uvanlig funn på Nesodden i Oslofjorden. Her holder han frem noen av hanskene.

Foto: Roger Carson

Og til og med da fikk de ikke med seg alle hanskene. De skal derfor ned å dykke igjen etter flere.

Hanskene var ikke merket, så det er vanskelig å si hvor de kommer fra. Det gjør også at det er vanskelig å anmelde det til politiet.

– Det er den typiske hansken som brukes i shippingindustri eller fiskeriindustrien, sier han.

Utenfor Svestadbrygga på Nesodden fant dykkere i Verdens naturfond (WWF) hundrevis av røde plasthansker

FOTO: Fredrik Myhre, WWF Verdens naturfond.

– Hører ikke hjemme i havet

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, skriver til NRK at dette ser ut til å være arbeidshansker som brukes i mange ulike næringer, også i fiske. Hansker skal ikke være i havet, konstaterer han.

– Som fiskere har vi et sterkt ønske om at havet skal være rent. Søppel skal alle ta med seg på land. Uansett så har vi alle et ansvar, samme hvem vi er som bruker havet, skriver han videre.

Ingebrigtsen skriver at flåten har et regelverk med tydelige krav til at alt søppel skal på land og håndteres på en forsvarlig måte.

Mercedes på bunnen av Oslofjorden
Foto: Fredrik Myhre / WWF Verdens naturfond

– Avhengig av tips

Miljøkoordinator i Øst Politidistrikt, Roy Taranger, har ikke hørt om en lignende sak før. Etterforskningen av slike saker kan være vanskelig, sier han.

– Det er ikke ofte vi får slike tips, det er langt oftere at vi får tips om ting på land.

Roy Taranger

Miljøkoordinator i Øst Politidistrikt, Roy Taranger, sier politiet er avhengig av tips.

Foto: Politiet

Taranger sier disse sakene går under forurensningsloven og at det har en strafferamme på inntil 3 måneder med fengsel eller bøter.

– Ved stor fare for skade eller ulempe for miljøet kan straffen være opp til to år, og opp til fem år om det er fare for menneskers liv eller helse, sier han.

– Folk er mer bevisst

Marinbiolog Fredrik Myhre, sier de har sett en holdningsendring hos folk det siste halvannet året og at flere er bevisst på å ikke kaste plast i sjøen.

– Frem til nylig har folk vært ganske lite bevisst om at det man kaster i havet har en konsekvens for dyrelivet og også for deg og meg som menneske, sier han.

Myhre mener holdningsendringen startet for alvor da en hval strandet og måtte avlives ved Sotra utenfor Bergen, og hadde flere plastposer i magen.

– Det er viktig å få opp den plasten som allerede ligger på havbunnen. Men det aller viktigste er å stanse ny plast fra å havne i havet, avslutter han.