Er i tvil om frimurerne gagner samfunnet

Derfor er Frimurerlosjen i Nedre Vollgate blant de snaut 200 næringseiendommene i Oslo som får avslag på søknaden om å slippe unna eiendomsskatt.

Frimurerlosjen Oslo

MÅ BETALE: Frimurerlosjen i Oslo må betale eiendomsskatt fordi byrådet ikke er sikre på om frimurerne er samfunnsnyttige.

Foto: Øyvind Gustavsen / NRK

– Frimurerlosjen er ikke innstilt til fritak av byrådet fordi det ikke er en åpen aktivitet som er tilgjengelig for alle innbyggerne i vår by, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Rett før påske behandlet byrådet den siste bunken med fritakssøknader. Det avsluttet et møysommelig arbeid med å vurdere 700 søknader om fritak fra eiendomsskatt begrunnet i eiendomsskattelovens unntak for fredede bygninger og samfunnsgagnlig virksomhet.

Det rødgrønne bystyreflertallet har satt som tilleggskriterium at den samfunnsnyttige virksomheten må være ikke-kommersiell. Det gjør at blant andre Ullevaal stadion og Oslo Konserthus får avslag i den siste runden.

Har brukt skjønn

Drøyt 500 eiendommer har fått fritak, snaut 200 tommelen ned.

Robert Steen med sparegris

VELFYLT SPAREGRIS: Eiendomsskatten gir Oslo kommune og finansbyråd Robert Steen store inntekter, men noen slipper å betale.

Foto: Olav Juven / NRK

Blant de som slipper, er sykehus og sykehjem, barnehager og idrettsanlegg som blir eid av stiftelser og organisasjoner som ikke driver kommersielt. I andre tilfeller har byrådet vært nødt til å bruke skjønn.

– Vi har brukt en del tid for å skjønne hva som er samfunnsgavnlig aktivitet og sikre at det legges et likhetsprinsipp til grunn, sier Robert Steen.

Søndagsskolen

Blant de som har fått avslag i siste runde er virksomheter som driver lukket aktivitet eller som «ikke hovedsakelig arbeider for interessene til personer med psykiske og fysiske helseutfordringer, eller sosialt arbeid rettet mot barn, unge og særlig utsatte grupper.»

I denne kategorien finner vi for eksempel Søndagsskolen Norge, Foreningen Norden og Den Norske Frimurerorden, som byrådet omtaler slik:

«I søknaden påpekes det at organisasjonen bedriver et betydelig veldedig arbeid gjennom organisert frivillig innsats. Dette i seg selv anses imidlertid ikke tilstrekkelig til å kunne si med sikkerhet at organisasjonen gagner kommune, fylke eller stat.»

Henvisningen til kommune, fylke eller stat følger av eiendomsskatteloven fritaksbestemmelser:

Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

Eiendomsskatteloven §7a

Den Norske Frimurerorden har ennå ikke kommentert saken.

Blant de som har fått fritak i siste runde, er hovedkontorene til store veldedige organisasjoner som Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og Frelsesarméen.

Høyre må punge ut

Høyre og Høyres Hus i Stortingsgata må imidlertid punge ut selv om Arbeiderpartiet og Folketeaterbygningen på Youngstorget slipper unna. Ap-byråd Steen har nå avslått fritakssøknaden fra Høyre.

– Jeg kan se at det sikkert kan være en greie man snakker om, men det har en veldig enkel forklaring, sier han.

– Youngstorget er fredet på det vi kaller rød liste (fredet av Riksantikvaren, jour. anm.), og alle fredede bygninger er fritatt for eiendomsskatt.

– Bygningen hvor Høyre har sine kontorer eies av et kommersielt aksjeselskap som driver bygningen, og hvor det også befinner seg restauranter og en del andre kommersielle aktiviteter, sier Robert Steen.

Youngstorget Arbeiderpartiet

SLIPPER SKATT: Folketeaterbygningen er fredet av Riksantikvaren, og dermed slipper Arbeiderpartiet eiendomsskatt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Ekstremt urettferdige

– Jeg skal ikke gråte for Høyres Hus, men heller for de mange ulike foreningene og organisasjonene som byrådet ikke fritar for eiendomsskatt, sier Høyres finanspolitiske talsmann i Oslo bystyre, Øystein Sundelin.

– De subjektive vurderingene som gjøres kan oppfattes som ekstremt urettferdige. Det er et av eiendomsskattens største problemer; den slår ulikt ut i motsetning til flate skatter på inntekt.