NRK Meny
Normal

Arbeiderpartiet: - Økningen til kommunene i Akershus dekker ikke behovet

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir 17 av 22 kommuner i Akershus større økning neste år enn landsgjennomsnittet. – På langt nær nok, mener fylkesleder for Arbeiderpartiet i Akershus.

Statsbudsjettet for 2016 blir lagt fram

BUDSJETTVINNER: Akershus-kommunene får mer enn resten av kommunene i landet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Rælingen kommune er vinneren i statsbudsjettforslaget for 2016 med en økning på 6,1 prosent sammenliknet med fjorårets budsjett.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre, sier at regjeringen har foreslått ekstra bevilgninger til skoler, barnehager og nye innbyggere i Akershus fordi kommunene er i sterk vekst.

– Ikke bra nok

Sverre Myrli

MER: Sverre Myrli, fylkesleder for Akershus (Ap), mener overføringene til kommunene burde vært enda større.

Foto: Arbeiderpartiet

Fylkesleder og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Akershus, Sverre Myrli, er ikke imponert.

Han mener at økningen i budsjettforslaget ikke kommer til å dekke behovet, på tross av at budsjettforslaget gir kommunene i Akershus mer enn resten av landet.

– Regjeringen fremstiller dette veldig rosenrødt. Når jeg går inn og ser på tallene, blir det fortsatt tøffe prioriteringer for Akershus-kommunene.

– Det ligger nye oppgaver og venter, blant annet aldrende befolkning, og den nye situasjonen med et stort antall flyktninger, så dette er rett og slett ikke bra nok, sier Myrli.

– Kommunene trenger mer

Ifølge Myrli er tilbakemeldingene fra alle kommunene i Akershus den samme; det er for lite penger. Fylkeslederen kan ikke anslå hvor mye mer Arbeiderpartiet mener kommunene bør få.

– Jeg mener vi burde brukt litt mindre på skattelette og mer på kommunene. Vi bor jo alle i kommunene, og det er kommunene som er den viktigste tjenesteleverandøren for befolkningen, så det er absolutt behov for mer penger til kommunesektoren, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

FORNØYD: Kommunalminister Jan Tore Sanner (Høyre), mener budsjettforslaget langt på vei svarer bra på utfordringene kommunene vil møte de neste årene.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Kommunalminister Jan Tore Sanner er ikke enig i at kommunene får tøffere forhold med det nye budsjettforslaget.

– Det vil alltid være et spørsmål om hva som er nok. Nå starter vi forhandlingene med Kristelig Folkeparti og Venstre, og jeg er sikker på at vi finner et godt, borgerlig kompromiss som alle kan leve med, også kommunene og deres innbyggere, sier ministeren.

Utfordrende for vekstkommuner

Lisbeth Hammer Krog

TILFREDS: Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog sier mange av tiltakene er gode, men er kritisk til at kommunen er utelatt fra ordningen med veksttilskudd.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, er mer fornøyd med tildelingen i budsjettforslaget, spesielt når det gjelder vedlikeholdspakken for skoler og omsorgsbygg, der Bærums andel er 11 millioner kroner.

Ordføreren ser likevel de samme utfordringene som Sverre Myrli. Hun påpeker at Bærum er en av de kommunene i Norge med sterkest vekst, der befolkningen øker med rundt 2000 personer i året.

Regjeringen foreslår en betydelig utvidelse av ordningen med veksttilskudd, uten at den omfatter Bærum.

– Det er skuffende at en presskommune med høy vekst, og store investeringsbehov ikke omfattes av ordningen med veksttilskudd. Dette understreker nødvendigheten av å få gjennomført endringer i inntektssystemet, eller innført andre ordninger som tilgodeser presskommunene, sier Krog.