Frp-ja til ni milliarder i bompenger

For første gang i historien sier Fremskrittspartiet i Akershus ja til å kreve inn milliarder av kroner i bomringen. Men nå angrer de.

Bomstasjonen i Sørkedalsveien
Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

 Siri Hov Eggen

Arbeiderpartiets gruppeleder i Akershus fylkesting, Siri Hov Eggen.

Foto: Arbeiderpartiet

Akershus Fremskrittsparti sa mandag et historisk ja til bompenger. Det er i hvert fall opposisjonens tolkning av Frps opptreden da handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for perioden 2015-2018 ble vedtatt.

– Dette er historisk, konstaterer Arbeiderpartiets gruppeleder Siri Hov Eggen.

– Det er første gang i fylkestinget Fremskrittspartiet ikke har fremmet et skriftlig forslag mot bompenger. Det har de alltid gjort før, men vi registrerer at når de sitter med samferdselsministeren, er det umulig for dem å mene skriftlig det de alltid mente da de ikke satt i regjering, sier Hov Eggen.

Hver gang en sak som omhandler Oslopakke 3 har blitt behandlet i fylkestinget, har Fremskrittspartiet sagt blankt nei til pengeinnkrevingen i bomringen. Og bompenger er den desidert største inntektskilden i den gigantiske vei- og kollektivpakken i Oslo og Akershus.

Ja uten forbehold

Men da fylkestinget i går vedtok å bruke 13,9 milliarder kroner på veier og kollektivtrafikk de neste fire årene, sa Frp for første gang ja uten forbehold.

Fremskrittspartiets Oslopakke-ja kommer på tross av at det står utvetydig i saken at 9,1 av de 13,9 milliardene er det bilistene som må punge ut.

Vibeke Limi

Fremskrittspartiets gruppeleder i Akershus fylkesting, Vibeke Limi.

Foto: Akershus fylkeskommune

Mange i fylkestinget anså dette som en oppsiktsvekkende snuoperasjon, men det er det ikke, bedyrer Frps gruppeleder i fylkestinget, Vibeke Limi.

– Fremskrittspartiet er imot bompengeinnkrevingen. Vedtaket har ingenting med finansieringen å gjøre; det har med prosjektene å gjøre.

Men er det mulig å stemme for prosjektene og være mot bompenger så lenge prosjektene er bompengefinansierte?

– Vi har alltid sagt at vi er for kollektivløsningene og veiprosjektene i Oslopakke 3. Vi er imidlertid imot finansieringen fordi vi ønsker en statlig finansiering.

– Når finansieringen først er vedtatt mot Frps vilje og pengene allerede kreves inn, må vi få lov til å se isolert på pakkens innhold. Ellers måtte vi ha stemt imot all kollektivutbygging og all veiutbygging i fylket, og det kan vi ikke, sier Vibeke Limi.

– Umulig standpunkt

– I Arbeiderpartiets hode er dette er umulig standpunkt å ha, sier parties gruppeleder Siri Hov Eggen.

– Ved å stemme for handlingsprogrammet for Oslopakke 3, sier vi ja til å samle inn mange milliarder kroner vi skal bruke på kollektiv- og veiprosjekter i Oslo og Akershus. Og det vedtaket var enstemmig.

Så det er ikke mulig å si ja til veiprosjektene og nei til bompengeinnkrevingen?

– Nei, det går ikke, slår Siri Hov Eggen fast.

I ettertid innser Fremskrittspartiet at stemmegivningen mandag skaper uklarhet om hvor ren Akershus Frp holder sin bompengesti. Nå angrer de og vil igjen si nei ved neste korsvei, ifølge Limi.

Hun avviser samtidig at gårsdagens brudd med Akershus Frps bompenge-normal har noe med partiets regjeringsdeltagelse å gjøre.

– Vi pleier å stemme imot bompenger uansett, men denne gangen følte vi at det var unødvendig. Det tror jeg vi har lært av. Heretter skal vi fremme det forslaget vi alltid har fremmet, og det er imot bompenger, sier Vibeke Limi.

Oslo Frp sier nei

Carl I. Hagen

Fremskrittspartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Carl I. Hagen.

Foto: Johannessen, Sara / Scanpix

I Oslo behandler bystyret handlingsprogrammet for Oslopakke 3 onsdag. I hovedstaden har Fremskrittspartiets gått i motsatt retning enn i Akershus.

Da de satt i byråd, sa Frp ja til bompengeinnkrevingen i Oslopakke 3, noe Oslo-partiet måtte tåle grov kjeft for både på landsmøter og i landsstyret.

Men etter at partiet gikk ut av byrådet etter kommunevalget i 2011 og Frp-nestor Carl I. Hagen tok makten i bystyregruppa, snudde Oslo Frp og inntok et mer gjenkjennelig nei-standpunkt. Det har de også tenkt å gjøre onsdag.

– Vi ber staten om å bruke sine enorme ressurser til å betale for veiutbyggingen i Oslo-området, konstaterer Carl I. Hagen.