Normal

Mener blodspor tyder på at Sigrid ble utsatt for vold i campingvogna

OSLO TINGRETT (NRK.no): De krimtekniske undersøkelsene tyder på at Sigrid Giskegjerde Schjetne ble utsatt for stump vold i campingvogna den tiltalte disponerte.

Campingvogn Sigrid-saken

Politiet mener campingvogna til på bildet er åstedet for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne. Campingvogna, som den tiltalte disponerte, står inne på en låve på Bryn.

Foto: Politiet

Etter tre dager som i hovedsak har vært viet tiltaltes forklaring og utspørring av 38-åringen fra Sunnmøre, var det torsdag klart for en gjennomgang av krimtekniske bevis.

Aktoratet gjennomgår torsdag funnene på det de mener er åstedet for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne, en campingvogn den tiltalte disponerte, Denne stod inne i en låve på Bryn.

Politioverbetjent Arvid Bjelkåsen, fra avdelingen for kriminaltekniske undersøkelser ved org.krim.-avsnittet, forklarer at blodspor-tolkning har stått sentralt i den tekniske etterforskningen av drapet på Sigrid.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bjelkåsen og Sæther

Krimtekniker Arvid Bjelkåsen (t.v.) og medaktor Jens Olav Sæther i forbindelse med førstnevntes forklaring torsdag.

Foto: Svein Olsson / NRK

Blod på minst seks steder

Politiets kriminalteknikere fant blod minst seks steder inne i campingvogna i sine undersøkelser. Bjelkåsen forteller at krimteknikerne første gang var i campingvogna 4. september i fjor. Dette er dagen etter at tiltalte ble pågrepet.

Det er også funnet det som skal være blod fra Sigrid på ei sengeplate, som politiet mener har blitt tatt ut fra soveområdet i campingvogna.

Denne ble funnet ikke langt fra campingvogna, inne i låven.

– Det er blodet til den fornærmede, sier Bjelkåsen som har spesialkompetanse på undersøkelser av blod på åsteder.

Han henviste til at DNA-undersøkelser har slått fast at blodet stammer fra Sigrid Giskegjerde Schjetne.

Gjentatt stump vold

Konklusjonen fra politiet er tydelig på at de mener campingvogna mest sannsynlig er åstedet for drapet på Sigrid.

Alt tyder ifølge politiets eksperter på at volden skjedde i sengeområdet inne i vogna som tiltalte brukte. Det er også funnet flere DNA-spor og fingeravtrykk fra tiltalte inne i vogna.

– Våre undersøkelser tyder på at hun har blitt påført gjentatt stump vold. Funnstedet tyder på at det sannsynligvis har blitt påført hodet, sier Bjelkåsen.

Han viser da til at deler av blodfunnene ble gjort i det om ifølge undersøkelsene skal være hodegavlen i sengedelen.

– Er det mulig å plante slike spor?, spør aktor Nina Prebe om blodsporene i campingvognen.

– Det er uhyre lite sannsynlig. Man måtte hatt tilgang til friskt blod, og mye kunnskap om å lage slike blodspor. Det måtte ha vært ekstremt godt gjennomført, svarer krimtekniker Arvid Bjelkåsen.

Artikkelen fortsetter undet bildet.

Avhør av tiltalte

Det er ifølge de krimtekniske undersøkelsene bare funnet spor av den tiltalte og Sigrid i campingvognen. Her er 38-åringen under et avhør.

Foto: Politiet

Spor fra bare Sigrid og tiltalte

Sporene er først påvist med kjemiske prøver på stedet, og sendt inn til DNA-analyse hos Folkehelseinstituttet.

Analysene gir klart svar på at Sigrid Giskegjerde Schjetne har vært i campingvogna.

– Det er spor fra kun to personer i campingvogna. Det er fornærmede og tiltalte, og kun entydige spor etter dem, sier Bjelkåsen.

Retten, ved dommer Ingmar Nestor Nilsen, var opptatt av om politiets undersøkelser kunne si noe om blodet kom fra et levende menneske eller ikke.

– Gir dette noe svar på om dette er blod fra et levende menneske eller et dødt menneske?, spurte han kriminalteknikeren.

– Jeg kan ikke si det sikkert. Samtidig er det ikke noe som indikerer at det er et dødt menneske, svarte Bjelkås.

Forsvarer John Christian Elden ville da ha det skrevet ned i rettsboken at politiets ekspert ikke kunne si at blodet stammet fra et levende menneske. Da gikk derimot politimannen lengre i å si at blodet nok stammer fra vold påført et levende menneske inne i campingvogna.

– Det er mest sannsynlig at dette er avsatt fra et levende menneske, sa Bjelkås i retten.

– Plate fjernet fra senga i campingvogna

Flere steder inne i campingvogna mener politiet å ha funnet spor av at det har blitt vasket og ryddet i campingvogna etter at Sigrids blod traff ulike gjenstander.

De krimtekniske undersøkelsene tyder også på at det gardiner og sengetøy har blitt fjernet fra sengeområdet, etter at blodspruten har blitt forårsaket. Det påpekes imidlertid at dette ikke kan slås fast endelig.

Blant annet mener politiet at noen har bygget om senga inne i campingvogna.

Den tiltalte har tidligere forklart at han fikk et behov for å vaske og rydde i campingvogna, fordi han hadde hatt besøk av en venninne, og fikk «et annet syn på vogna». Tidligere i rettssaken har det blitt vist bilder av den tiltalte og denne venninnen i campingvogna, tatt i slutten av juli.

Funnet av sporhund

Et lite stykke fra campingvogna inne i låven et hulrom i noe som ligner på en ovn laget av teglstein ble det funnet ei plate politioverbetjenten mener opprinnelig lå i bunnen av senga.

– Kriminalsøkshunden Trixie markerte på plata og den ble dermed funnet, forteller Bjelkåsen.

Plata ble så undersøkt, og politiet fant ut at den passet godt i et hulrom i senga der de mener den tidligere har ligget.

Tekniske undersøkelser viser også at det hadde vært mye blod på plata.

– Det gir treff med en delprofil på fornærmedes DNA, sier politimannen.

– Hadde ikke lagt igjen så mye bevis

Den tiltalte sunnmøringen ser ned i bordet under Bjelkåsens forklaring. Han virker konsentrert, men reagerer ikke synlig på det som sies av krimteknikeren.

38-åringen gjør av og til notater, og blar i skriveblokkene han har med seg. Notatblokkene ser ut til å være fylt med en rekke avisutklipp.

Den tiltalte 38-åringen har tidligere sagt i retten at han ikke ville lagt igjen så mye bevis, dersom han «mot formodning tok livet av noen».

– Det er ingen som har spurt meg hva jeg hadde gjort, hvis jeg mot formodning tok livet av noen. Jeg hadde ikke pakket inn enn haug med bevis. Det håper jeg folk forstår, sa sunnmøringen tirsdag.

Stabell

Bistandsadvokat Harald Stabell representerer familien. Han er til stede i retten for dem torsdag mens politioverbetjent Arvid Bjelkåsen (t.v.) går gjennom blodsporene fra datteren deres.

Foto: Svein Olsson/NRK

– Ikke bevis for drap

Forsvarer Elden mener redegjørelsen fra krimteknikeren ikke kan slå fast om Sigrid ble drept inne i campingvogna.

– Tjenestemannen påpeker, at det ikke er bevist at hun har blitt drept ut ifra de tekniske undersøkelsen. Man kan ikke se klart om det har vært et levende eller dødt menneske i campingvogna, sier Elden.

Han påpeker at dette er et moment han var inne på allerede i sitt innledningsforedrag.

– Det er ikke ført bevis her for at det har blitt begått drap, sier Elden.

I sin utspørring av den tiltalte onsdag, stilte Elden flere spørsmål som pekte på muligheten for en alternativ gjerningsmann.

Foreldrene ikke til stede

Det blir torsdag vist en rekke bilder fra funnstedet, også enkelte bilder som Sigrid Giskegjerde Schjetne foreldre aldri har sett. Bistandsadvokat Harald Stabell forteller Ingrid Giskegjerde og Tom Schjetne har valgt å ikke være på plass i Oslo tingrett torsdag.

– Foreldrene kommer ikke i dag. På den ene siden er det kjent stoff, på den andre siden er det bilder som de ikke ønsker å se og heller aldri har sett, etter anbefaling fra både meg og politiet, sier bistandsadvokat Harald Stabell til NRK.

Foreldrene er heller ikke med på åstedsbefaringene fredag, men kommer tilbake mandag, når den tidligere medsiktede 65-åringen skal vitne.