NRK Meny
Normal

– Regjeringen verdsetter leger mer enn sykepleiere

Regjeringen vil premiere høgskoler og universiteter for hver student som gjennomfører studiet sitt. Men at noen utdanninger gir høyere utbetaling enn andre, sender feil signal, mener Høgskolen i Oslo og Akershus.

Høyskolen i Oslo og Akershus

ULIK BELØNNING: Høgskolen i Oslo og Akershus reagerer på at noen studier er verdt mer enn andre.

Foto: Edin Babic / NRK

I statsbudsjettet som ble lagt frem i dag har regjeringen innført en helt ny ordning, der høgskoler og universiteter blir premierte for hver student som fullfører et studieløp. Målet er at flere skal gjennomføre studiet de har begynt på.

Men Høgskolen i Oslo og Akershus reagerer på at noen studier er verdt mer enn andre.

HiOA-rektor Curt Rice.

– SKJEVFORDELING: HiOA-rektor Curt Rice mener belønningen burde være lik for alle studiene.

Foto: Sonja Balci

– Det er underlig at de belønner gjennomføring av et studie ulikt, avhengig av hvilke fag man studerer, sier rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Regjeringen ser ut til å mene at det er viktigere å få gjennom en lege i legeutdanning enn sykepleiere i sykepleierutdanning.

Profesjonsstudier taper mest

Rice sier endringene i finansieringssystemet fører til at nye universiteter og store høyskoler, som HiOA, taper mest.

– Systemet forsterker en skjevfordeling der institusjoner med en klar profesjonsprofil kommer dårligere ut. Det er disse som skal bære utviklingen i velferdssamfunnet i årene framover, sier Rice.

– Vi leverer studier som er viktige for velferdsstaten. Likevel er vi den institusjonen som kommer dårlig ut, og det syntes jeg ikke gjenspeiler vår rolle i samfunnet.

Den nye ordningen er basert på de allerede eksisterende finansieringssatsene, altså satsene som studiestedene får for å utdanne én elev. Det er sju kategorier, fra A til G, avhengig av hvor mye et studieløp koster. Men at disse kategoriene også skal brukes til å sette en bonus når en elev gjennomfører et studie, blir helt feil, mener Rice.

Vil ha lik bonus

Ifølge HiOA er det profesjonsstudier, som vernepleier, lærere og sykepleiere, som kommer dårligst ut i det nye systemet.

– Hvis målet er at flere studenter skal gjennomføre, så kan regjeringen gjerne belønne utdanningsinstitusjoner når en student blir ferdig. Men den belønningen burde være lik for alle studenter. Jeg kan ikke skjønne at det er mer viktig å få ut studenter fra noen fag enn fra andre fag, sier Rice.

 Torbjørn Røe Isaksen

UENIG: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) synes det er naturlig at ulike studier får forskjellig tilskudd.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Men at bonusen bør være lik, er kunnskapsministeren ikke enig i. Han mener bonusen må stå i forhold til hva det koster å drive studiet.

– Jeg mener det er helt naturlig at vi gir forskjellig tilskudd til forskjellige typer studier. Noen studier er dyrere å drive enn andre. Det bør også gjenspeiles i det enn får utbetalt for å få kandidatene gjennom og for å få de til å fullføre en hel grad, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han sier regjeringen på ingen måte er mer opptatt av å få gjennom en lege i legeutdanning, enn sykepleiere i sykepleierutdanning.