NRK Meny

Vil samle alt avfall i et sentralt sorteringsanlegg

I Fredrikstad jobber kommunens renovasjonsavdeling sammen med FREVAR med planer om et sentralt mottaksanlegg for restavfall, mat- og plastsøppel.

Frevar, Fredrikstad

Frevar-anlegget i Fredrikstad.

Foto: Rainer Prang / NRK
Byline Remi Drageset
Journalist

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Håpet er at flere kommuner melder sin interesse, for anlegget vil kunne ta imot restavfall fra hele fylket.

Søppelsorteringsmaskin

Arkivbilde av en sorteringsmaskin for søppel.

Foto: NRK

Automatisk sortering

Virksomhetsleder for renovasjon i Fredrikstad, André Svendsen, forklarer at anlegget sorterer restavfallet automatisk.

– Det er en lyskilde som leser avfallet og med hjelp av luftdyser vil de ulike typene avfall bli blåst ut på forskjellige transportbånd. Og det vi satser hardt på er å få ut matavfallet som samles i egne grønne poser, sier Svendsen og forklarer at matavfallet vil bidra inn mot det eksisterende biogassanlegget på Frevar-tomten.

Innsamling av plastavfall skal også gjøres automatisk av sorteringsanlegget, slik at plastavfall i fremtiden kan kastes i restavfallet og ikke samles inn slik det gjøres i dag.

Et slikt sentralsorteringsanlegg kan øke mengden søppel som sorteres og resirkuleres, og kan også møte strengere EU-krav på søppelsortering.

Vil ha med flere

Ideen om et sentralsorteringsanlegg er nå utredet ferdig. Kommunen har vært i møter med andre kommuner i Østfold og Follo for å lodde stemningen til å være med i prosjektet.

– Vi har presentert et skisseprosjekt for de. Vi har også hatt med teknisk utvalg og Frevar-styret inn til et tilsvarende anlegg inne på Romerike for å vise frem hva det er, forteller virksomhetslederen.

Hvis anlegget bygges kan det ta imot søppel fra hele Østfold. Jo flere som er med, jo lavere vil kostnadene blir for forbrukerne.

– Vi ønsker å samarbeide med andre kommuner. Jo flere tonn med avfall vi får puttet inn i anlegget, jo rimeligere blir det, mener Svendsen.

Økt avgift

Frevar, Fredrikstad

Arkivfoto av Frevar-anlegget.

Foto: Rainer Prang / NRK

Han har fått anslag på at hvis anlegget bygges med bare Fredrikstad som kunde, vil renovasjonsavgiften økes med 480 kroner i året. Hvis alle kommunene i Østfold melder sin interesse vil avgiften øke med litt over 100 kroner.

– Som vi tenker, jo mere avfall vi får inn i denne maskinen, jo mindre blir gebyret.

Håpet er å presentere ferdig planer om et sentralsorteringsanlegg for bystyret i Fredrikstad senere i år.

– Vi jobber daglig med dette og det blir i beste fall klar sen høst eller tidlig neste år, avslutter André Svendsen.

Det sentrale sorteringsanlegget kan være ferdig rundt 2019.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: