NRK Meny
Normal

Vil samle alt avfall i et sentralt sorteringsanlegg

I Fredrikstad jobber kommunens renovasjonsavdeling sammen med FREVAR med planer om et sentralt mottaksanlegg for restavfall, mat- og plastsøppel.

Frevar, Fredrikstad

Frevar-anlegget i Fredrikstad.

Foto: Rainer Prang / NRK

Håpet er at flere kommuner melder sin interesse, for anlegget vil kunne ta imot restavfall fra hele fylket.

Søppelsorteringsmaskin

Arkivbilde av en sorteringsmaskin for søppel.

Foto: NRK

Automatisk sortering

Virksomhetsleder for renovasjon i Fredrikstad, André Svendsen, forklarer at anlegget sorterer restavfallet automatisk.

– Det er en lyskilde som leser avfallet og med hjelp av luftdyser vil de ulike typene avfall bli blåst ut på forskjellige transportbånd. Og det vi satser hardt på er å få ut matavfallet som samles i egne grønne poser, sier Svendsen og forklarer at matavfallet vil bidra inn mot det eksisterende biogassanlegget på Frevar-tomten.

Innsamling av plastavfall skal også gjøres automatisk av sorteringsanlegget, slik at plastavfall i fremtiden kan kastes i restavfallet og ikke samles inn slik det gjøres i dag.

Et slikt sentralsorteringsanlegg kan øke mengden søppel som sorteres og resirkuleres, og kan også møte strengere EU-krav på søppelsortering.

Vil ha med flere

Ideen om et sentralsorteringsanlegg er nå utredet ferdig. Kommunen har vært i møter med andre kommuner i Østfold og Follo for å lodde stemningen til å være med i prosjektet.

– Vi har presentert et skisseprosjekt for de. Vi har også hatt med teknisk utvalg og Frevar-styret inn til et tilsvarende anlegg inne på Romerike for å vise frem hva det er, forteller virksomhetslederen.

Hvis anlegget bygges kan det ta imot søppel fra hele Østfold. Jo flere som er med, jo lavere vil kostnadene blir for forbrukerne.

– Vi ønsker å samarbeide med andre kommuner. Jo flere tonn med avfall vi får puttet inn i anlegget, jo rimeligere blir det, mener Svendsen.

Økt avgift

Frevar, Fredrikstad

Arkivfoto av Frevar-anlegget.

Foto: Rainer Prang / NRK

Han har fått anslag på at hvis anlegget bygges med bare Fredrikstad som kunde, vil renovasjonsavgiften økes med 480 kroner i året. Hvis alle kommunene i Østfold melder sin interesse vil avgiften øke med litt over 100 kroner.

– Som vi tenker, jo mere avfall vi får inn i denne maskinen, jo mindre blir gebyret.

Håpet er å presentere ferdig planer om et sentralsorteringsanlegg for bystyret i Fredrikstad senere i år.

– Vi jobber daglig med dette og det blir i beste fall klar sen høst eller tidlig neste år, avslutter André Svendsen.

Det sentrale sorteringsanlegget kan være ferdig rundt 2019.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se 22.55-nyhetene

    Bengt-Eigil Ruud gir deg nyhetene fra NRK Østfold klokken 22.55

  • Barnehagene gikk 12 mill i minus

    Barnehageetaten i Fredrikstad hadde i fjor et underskudd på 11,9 millioner kroner. Det melder Fredriksstad Blad. Avisen skriver at underskuddet kunne vært enda større, men etaten fikk tilført 5,4 millioner kroner fra andre virksomheter i seksjonen.