Hopp til innhold

Vil kvitte seg med Bastøferga: – Vi blir holdt som gisler av staten

Politikerne i Moss har fått nok av trafikken fra Norges største fergesamband.

Riksvei 19 Moss

Fergetrafikken til og fra Bastøferga skaper ofte lange køer og kaos gjennom Moss sentrum.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / © Even Johnsen

– Staten pumper millioner av kjøretøy gjennom byen vår. Det skaper kø, kaos, støy og forurensning. Men de er ikke villig til å ta ansvar for å løse problemene, sier varaordfører Michael Torp (Frp) i Moss.

Michael Torp

Varaordfører Michael Torp (Frp) i Moss er tydelig på at riksvei 19 må prioriteres av staten.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Fergesambandet Horten-Moss er landets mest trafikkerte, og frakter nær to millioner kjøretøy i året.

Nå har både innbyggerne og politikerne fått nok av trafikken.

Dersom regjeringen ikke prioriterer utbygging av riksvei 19 gjennom Moss, vil Torp fjerne ferga som knytter øst- og vestsiden av Oslofjorden sammen.

– Nok er nok. Vi blir holdt som gisler av staten. Staten bør ta fergetrafikken sin og flytte den til en annen by hvis de ikke er villige til å ta ansvaret sitt, sier han.

Plassert i utviklingsportefølje

De siste åtte årene har ny riksvei 19 vært inne i Nasjonal Transportplan (NTP).

Men da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård presenterte regjeringens forslag til ny NTP i mars, var veien tatt ut av planen og overført til den såkalte utviklingsporteføljen.

Samferdselsdepartementet understreker at det ikke er rom for å realisere prosjektene i utviklingsporteføljen i sin nåværende form i tolvårsperioden.

– Jeg syns det er veldig skuffende. Det viser at regjeringen ikke har skjønt hvor viktig dette prosjektet er, sa ordfører i Moss Simen Nord (H).

Trafikkaos i Moss

Mengden trafikk gjennom Moss sentrum er større enn på Norges største grenseovergang.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Hver dag passerer over 25.000 kjøretøy gjennom Moss sentrum på veien som går til fergekaia, ifølge tall fra Statens vegvesen.

Det er nesten 10.000 flere kjøretøy enn på landets største grenseovergang, E6 ved Svinesund.

En tunnel fra kaia til E6 har lenge vært under planlegging. Varaordfører Torp er tydelig på at disse planene nå kan stanses.

Hvis man setter hele prosjektet på en reserveliste, så stopper prosjektet totalt. Da vil vi aldri finne en løsning. Håpet vårt er at Arbeiderpartiet vil inngå et forlik med andre partier.

Riksvei 19 går fra fergekaia til E6, gjennom Moss sentrum.

Ap: – Ikke et rødt kryss

Men Marte Mjøs Persen (Ap) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har ingen betryggende ord for kø-leie mossinger.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Marte Mjøs Persen (Ap) heller kaldt vann i årene til de som håper på at riksvei 19 blir tatt inn igjen i NTP.

Foto: ALF SIMENSEN / ALF SIMENSEN

Hun erkjenner behovet for økt fremkommelighet i Moss sentrum og at trafikkbelastningen i dag er stor.

Men hun sier at det er «noen løse tråder som må haspes inn» før Arbeiderpartiet kan gå inn for et så omfattende og dyrt prosjekt.

Derfor ønsker de ikke å ta riksvei 19 inn i NTP igjen nå.

Det betyr ikke et rødt kryss over prosjektet, men at vi kan se på dette igjen når NTP skal rulleres om noen år. Da vet vi mer og er forhåpentligvis modne for å ta en beslutning, sier hun til NRK.

Bilder av kø ved fergekaia i Moss

Køkaos i Moss: – Dette er ekstra, ekstra ille

Vil si nei til ny konsesjon

I forrige uke vandret politikere fra hele det politiske spekteret i sakte protest over et gangfelt på riksveien gjennom Moss.

Blir ikke prosjektet tatt inn igjen i Stortingsbehandlingen 15. juni – vil de gå hardere til verks.

– Vi har vært ufrivillig vertskap for fergetrafikken, sier Torp.

Riksvei 19 demonstrasjon

Politikerne i Moss demonstrerte nylig mot at riksvei 19 var tatt ut av NTP.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han minner om at Bastø Fosen sin konsesjon på fergesambandet går ut i 2026, og at man skal inn i en ny konsesjonsrunde neste år.

– Da mener jeg Moss kommune må si at vi ikke ønsker ny konsesjon, og at fergesambandet må legges ned. Det vil være et veldig sterkt signal til statlige myndigheter om at vi krever at de tar ansvar.

Har du med deg andre politikere på dette synspunktet?

Hvis riksvei 19 blir holdt utenfor NTP, så tror jeg et samlet Moss vil si klart fra om at vi ikke ønsker fergetrafikken lenger.

Bastøferga i tåke i Oslofjorden.

Hvis varaordføreren i Moss får det som han vil, kan fremtiden til Bastøferga være i tåka.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

NRK anbefaler