Hopp til innhold

Veiplanene for Moss og Rygge klare: - Et kjempeløft for byen

Ordfører Tage Pettersen er storfornøyd med at Samferdselsdepartementet foretrekker tunneler under Moss sentrum. Men planene må settes i kraft raskt, mener Pettersen.

Alternativ 5

Alternativ 5, en kombinert løsning der store deler av riksvei 19 legges i tunnel gjennom sentrum og opp mot Mosseporten.

Foto: Faksimile, konseptvalgutredningen

– Riksvei 19 fungerer i dag som en barriere store deler av døgnet. Etter dette kan vi igjen samle Moss til én by. Det vil være et kjempeløft for byen vår, sier ordfører Tage Pettersen (H).

Tage Pettersen

Planen vil gi Moss et kjempeløft, mener Høyres ordfører Tage Pettersen.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Pettersen oppfatter det slik at Moss kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket deler ambisjonen om å fullføre veiprosjektet sammen med jernbaneutbyggingen i byen.

– Det betyr at vi må komme i gang i løpet av 2017. Så vi har ikke veldig mye tid på oss.

– Kort fortalt, kan det da bli en ny riksvei 19 fra fergekaien til Mosseporten. Det vil bli etablert et sammenhengende hovednett for sykkel i Moss, og det blir være tilrettelegging for kollektivtrafikken, sier Elisabeth Beckmann, som er seksjonsleder plan og trafikk i Statens vegvesen Østfold.

Moss Frp: – En fantastisk dag

Anne Bramo

– En fantastisk dag sier Frps gruppeleder i Moss, Anne Bramo.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Moss Fremskrittspartis gruppeleder Anne Bramo sier det er en stor glede at en skikkelig løsning for trafikken i Moss er nærmere.

– Jeg syns det er en fantastisk dag. Man har brukt sju og et halvt år på dette, og nå har Frp endelig kommet sammen med Høyre i regjering til en løsning på hvordan man skal planlegge dette videre.

– Det betyr mye at man har landet, og også veldig mye at staten sier at de skal være med å finansiere veien gjennom Moss, fortsetter Bramo.

Må skjele til Oslofjord-utredning

Den videre planleggingen må også ta høyde for en tilkobling til en mulig ny Oslofjord-forbindelse, dersom den utredningen faller på en løsning plassert i Moss, påpeker Beckmann i Vegvesenet.

– Det er for å passe på at det er mulig å få på plass koblingspunkter til en eventuell fremtidig fjordkrysning. Det tror vi skal la seg gjøre, sier Beckmann.

– Brua ligger nok noen tiår lengre frem enn Mossepakka, men regjeringen er klare på at det vi gjør nå ikke må være til hinder for de planene, sier ordføreren.

Unntaksstillstand i sentrum

Nå må også innbyggerne i Moss forberedes på en periode nærmest med unntakstilstand i sentrum. Et omfattende tunnelarbeid vil merkes også på overflaten i byen.

Riksvei 19 fungerer i dag som en barriere store deler av døgnet. Etter dette kan vi igjen samle Moss til én by.

Tage Pettersen, ordfører i Moss (H)

– Det er en av de viktige grunnene til at dette må samkjøres med jernbane, så vi slipper å grave opp Moss sentrum to ganger, sier Tage Pettersen

I Bjørvika klarte de å bygge vei, bane, tunnel, opera og kontorbygg samtidig, da skal vi nok klare dette i Moss. Men vi kommer nok alle til å merke en unntakstilstand i Moss under byggingen.

Ukjent prislapp

Hvor lang tid dette vil ta, hva det vil koste – og ikke minst, hvor mye bompenger de reisende blir nødt til å betale – det kan ikke Beckmann si noe om nå.

– Nå har vi fått beskjed om at vi kan starte planlegging. Da må vi først gjøre noen utredninger, vi må jobbe tett sammen med Jernbaneverket som går i gang med planleggingen av ny toglinje og stasjon. Så må vi ta tak i videre planlegging etter plan- og bygningsloven og ferdigstille en kommunedelplan for riksvei 19.

– Det har jeg ingen bakgrunn for å uttale meg om. Budsjettstørrelsene er ikke kjent, det er egne prosesser som må tas videre.