NRK Meny
Normal

Vil bli Norges fremste vekstfylke

Ny E6 fra Svinesund og flyplass på Rygge kan gjøre Østfold til et av Norges fremste vekstfylker. Østfoldbyene sammen om et tettere samarbeid.

Østfold Nyskapningsnettverk

Østfold Nyskapningsnettverk var samlet på Høgskolen for å debattere fylkets fremtidige muligheter. F.v. Per Puck fra Fredriksten utvikling AS, Harald Fleisje fra Fredrikstad utvikling, Alf Petter Halvorsen fra Vekst i Sarpsborg og Erik Øimoen fra Moss næringsutvikling AS.

Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold

- Dette er starten på noe helt nytt for Østfold, sa NHOs regiondirektør i Østfold, Nils Einar Nesdam, i sin oppsummering av debatten til Østfold Nyskapningsnettverk.

Debatten fant sted på Høgskolen i Østfolds  Avdeling for ingeniørfag, der mange  næringslivsledere fra hele fylket nylig var samlet.

Nye muligheter

Kart til Moss Lufthavn RYgge

Næringslivslederne i fylket har tro på at nye Rygge flyplass og ny firefelts E6 vil bidra til å utvikle regionen med et helt annet tempo og trykk enn man har sett i Østfold tidligere.

Foto: Moss Lufthavn Rygge

På samlingen ble det pekt på at Østfold har de mulighetene næringslivet ønsker seg.

Sentral beliggenhet og attraktive bo- og friluftsområder er viktige elementer, som er innen rekkevidde i Østfold.

I tillegg har Østfold nye Rygge flyplass og ny firefelts E6, som det var bred enighet om på samlingen,  vil bidra til å utvikle regionen med et helt annet tempo og trykk enn man har sett i Østfold tidligere.

- Uten næringslivets initiativ hadde vi aldri fått dette til. Ialt 11 år har det tatt å utvikle flyplassen. Det ble samlet inn ialt 1,4 millioner kroner til lobbyvirksomhet for å få åpnet Moss Rygge Lufthavn, sier  Nils Einar Nesdam på Høgskolens nettsider.

Mosseregionen spås sterk vekst

Nye og spennende  utfordringer ligger foran Østfold og næringslivet i fylket.

Kampen om kompetent arbeidskraft øker og ledige og attraktive næringsarealer kan det fort bli knapphet om, spesielt nær E6. Det blir svært viktig å utvikle gode bomiljø og kollektive transportløsninger innen fylket.

- Investorer er nå på intens jakt etter næringsarealer nær E6 og Rygge, sier Erik Øimoen, administrerende direktør i Moss Næringsutvikling AS.

Under samlingen i Østfold Nyskapningsnettverk så han for seg en meget sterk utvikling av Mosseregionen i et 40-årsperspektiv.

- Folketallet stiger med 30.000 innbyggere, sentrum vil fortettes og der vil bygges mer i høyden, mener Øimoen.

Må være mer rause

Underveis på samlingen ble det etterlyst større raushet for kvaliteten i nabokommunene, Østfold-kommunene i mellom.

Det var enighet om at Østfold må styrke sitt omdømme.

- Et godt prosjekt for én by er også et gode for befolkningen i andre byer, sier Per Puck på HIØs nettsider.

Puck, som er daglig leder for Fredriksten utvikling i Halden, var en av flere innledere under møtet til Østfold Nyskapningsnettverk som etterlyste at man må bli flinkere til å bli enige om viktige konkrete mål og tiltak innen fylket.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Vil ha nei til utbygging

    Fortidsminneforeningen mener politikerne i Fredrikstad må si nei til å bygge ut en verneverdig villa ved biblioteket i byen. En utbygger ber om å tillatelse til å bygge om herskapshuset på Cicignon til åtte leiligheter og bygge et tilbygg i bakgården med fem leiligheter. Leder i fortidsminneforeningen i Østfold, Jens Bakke mener et ja til utbygging på sikt kan føre til en forringelse av områdets nasjonale verdi.