NRK Meny
Normal

Varsler politisk kamp om Rygge

Regjeringen har lagt et tak på antall passasjerer som får bruke Moss Lufthavn Rygge. - Politisk motivert, sier stortingsrepresentant Martin Engeset (H).

Martin Engeset

Stortingsrepresentant Martin Engeset (H) fra Østfold er ikke i tvil om at Rygge vil utløse en politisk kamp dersom regjeringen innfører passasjertaket.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

 - Miljøpolitisk bomskudd, sier administrerende direktør i Rygge sivile lufthavn, Pål Tandberg.

Begge er fornøyd med Samferdselsdepartementets beslutning om å tillate utvidet åpningstid ved flyplassen, men tilsvarende oppbrakt over at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) samtidig innførte et tak på 774.000 passasjerer som får anledning til å benytte flyplassen årlig.

- Feilvurdering

Tandberg sier beslutningen må bero på en feilvurdering. Da konsesjonen ble gitt i 2004 ble antall flybevegelser begrenset til 21.000 i året. Det er et tall Rygge kan leve med.

- Problemet oppstår når man multipliserer hver flyavgang med gjennomsnittsbelegget i 2004 og så innfører et tak på antall passasjerer basert på dette gjennomsnittet, sier Tandberg.

Han viser til at antall flybevegelser på Gardermoen er om lag de samme i 1999 og 2007, men antall passasjerer er vesentlig høyere.

- Det samme må gjelde for oss. Dagens kabinfaktor må legges til grunn for hver flybevegelse slik at vi med 21.000 flybevegelser får anledning til å transportere så mange passasjerer som det er plass til, sier Tandberg.

Miljøflyplass

Pål Tandberg

- Beslutningen om passasjertaket må bero på en feilvurdering, mener administrerende direktør i Rygge sivile lufthavn, Pål Tandberg.

Foto: Andersen, Thomas / SCANPIX

 

Tandberg regner med at Rygge vil komme opp i 500-600.000 passasjerer i løpet av 2008.

- Da vil det bli aktuelt å varsle samferdselsdepartementet våren 2009 om at vi nærmer oss taket. Departementet vil da gjennomføre en konsekvensanalyse og den ser vi fram til, sier Tandberg.

Han viser til at trafikken fra Rygge vil medføre 2,3 tonn lavere utslipp for hver avgang i forhold til Gardermoen. I en miljøbevisst verden må dette telle, mener han.

Tandberg føler at dialogen med departementet er god, men han fornemmer at det er politiske krefter i gang for å hindre utviklingen av flyplassen for Østfold og Follo-området.

- Politisk motivert

Stortingsrepresentant Martin Engeset (H) fra Østfold er ikke i tvil om at Rygge vil utløse en politisk kamp dersom regjeringen innfører passasjertaket.

- Torp og Rygge er de eneste flyplasser som ikke eies av statlige Avinor. Senterpartiet ønsker størst mulig overskudd i Avinor for at midlene kan subsidiere flyplasser i Distrikts-Norge, sier Engeset.

Han mener SV også er imot å utvikle Rygge, men forstår ikke at partiet kan få dette standpunktet til å harmonere med klimaengasjementet.

- Å satse milliardbeløp på en tredje rullebane på Gardermoen er langt mindre miljøvennlig, men deler av Arbeiderpartiet går likevel inn for det, sier Engeset.

Han er overbevist om at den kompakte oppslutningen om Rygge fra alle kommuner i Østfold og Follo-området i Akershus vil hindre en ren politisk diskriminering av den nye flyplassen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: