NRK Meny
Normal

Vil kurere kreft med spredning

Radiumhospitalet og Institutt for energiteknikk går sammen om å utvikle en kreftmedisin som kan knekke kreft med spredning.

Created by InfoDispatcher

Grafikk: Tom Bob P. Aronsen.

Kreftmedisinen skal baseres på et radioaktivt atom som ved hjelp av spesielle molekyler finner kreftcellene i kroppen, kobler seg på dem, og stråler kreftcellene i stykker.

I praksis forsøker forskerne på Radiumhospitalet å utvikle et legemiddel som kan kurere kreft med spredning, som i dag regnes som svært vanskelig.

For å få til dette vil Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller og i Halden produsere et spesielt atom, Terbium 161, som ifølge IFE byr på en lav strålingen som kan ta livet av kreftceller helt ned på en-cellenivå.

Fordelen med metoden er at pasienten ikke får mer stråling enn nødvendig, og at friske organer rundt spares for stråling.

Gode forutsetninger

Seniorforsker Sindre Hassfjell, IFE

Seniorforsker ved IFE, Sindre Hassfjell, viser en beholder som skal senkes ned i reaktoren for å bestråle materie og lage radioaktive atomer til kreftmedisin.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Selve metoden med å sende radioaktive atomer på leting etter kreftceller i kroppen er ikke ny, og brukes blant annet for å kurere prostatakreft. Men, det er gode forutsetninger for å produsere slik medisin her i landet, sier Sindre Hassfjell.

– Det er ikke mange land som har forskningsreaktorer slik vi har på Kjeller og Halden, som kan produsere store mengder radioaktive atomer og levere til en framtidig produksjon av kreftmedisin, sier Hassfjell.

På Radiumhospitalet roser forsker Jørgen Wesche initiativet fra IFE.

Fasade forskningsbygget på Radiumhospitalet

I forskningsbygget på Radiumhospitalet i Oslo skal radioaktive atomer fra IFE kobles med målstyre molekyler på jakt etter kreftceller.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– Dette er et fruktbart samarbeid. Vi var på jakt etter et atom med den rette strålingen, mens IFE jaktet på det rette molekylet å feste atomet til. Jeg har stor tro på at vi skal få dette til, sier Jørgen Wesche.

Noen typer kreft

Forsker Jørgen Wesche understreker at medisinen de nå starter å utvikle, i første rekke vil kunne brukes mot noen typer brystkreft, noen typer lungekreft og en type bløtvevskreft for barn.

Allerede nå er kreftmedisin en viktig del av virksomheten til IFE på Kjeller. 100 personer er involvert i produksjonen av et legemiddel som står for nesten en tredel av omsetningen.

Dyrking av kreftceller for utvikling av kreftmedisin.

Forskere på Radiumhospitalet dyrker kreftceller for å teste ut radioaktive atomer som er koblet til målstyrte molekyler.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Direktør for IFE, Eva Dugstad, sier medisinforskning er et satsingsområde.

– Dette er en langsiktig satsing. Det vil ta år fra vi starter forskningen til vi har et resultat som vi kan bruke til behandling av mennesker. Vi ønsker å være i forskningsfronten når det gjelder legemidler også, sier Dugstad.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Starter interkommunalt havneselskap

    I dag bestemte kommunene i Nedre Glomma-regionen å slå seg sammen til et interkommunalt havneselskap. Avtalen ble undertegnet i dag og vil starte opp etter nyttår. Både Sarpsborg og Hvaler ser store fordeler med et samarbeid med Borg havn i Fredrikstad. Sammenslåingen vil også kunne merkes for de med fritidsbåter, forteller styreleder Siri Martinsen

  • Verner skogsområder

    Regjeringen har i dag verna 49 nye skogsområde i ti fylker. To av områdene er i Østfold, begge disse i Halden. Dette gjelder Svantjern naturreservat og Vestfjella naturreservat som får utvidet verneområde. Områdene inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog.