Hopp til innhold

Sauebonde opplevde ulveangrep for tredje gang: – Det er veldig krevende

Sidsel Marie Gjerlaug fant to sauer oppspist. Nå er hun i tvil om hun vil fortsette som sauebonde.

Sau drept av Ulv i Degernes i Rakkestad

ULVEANGREP: Bitemerker og blodutredningen på rester av sauekadaveret gjorde at Statens Naturoppsyn kunne fastslå at sauen ble drep av ulv.

Foto: privat

– Det har vært krevende. Det er ikke noe ålreit i det hele tatt å se dyrene sine spist opp på denne måten, sier Gjerlaug.

Mandag morgen ble sauebonden møtt av et grotesk syn på beitet i Degernes i Rakkestad. Hun fant bare restene etter to sauer.

Statens Naturoppsyn (SNO) har bekreftet at den ene sauen ble drept av ulv. Den andre var for oppspist til at de kunne konkludere.

– Jeg er ikke noe i tvil om at begge er tatt av ulv. Jeg kjenner sauene mine og ut ifra hendelsesforløpet og totalbilde på åstedet så jeg ganske sikker.

Sauene ble angrepet på et beite i utmarka i Degernesfjella.

Mistet sau for tredje gang

Dette er det tredje ulveangrepet Gjerlaug har opplevd som sauebonde. Hun har siden 2017 mistet seks sauer til ulv. To av angrepene har skjedd i år.

– Det er veldig krevende. Jeg har sovet lite i sommer og stått opp tidlig for å sjekke dyrene. Naboer har flere ganger ringt og sagt at det er ulv på vei mot meg, da må jeg løpe ut å sikre sauene.

Sauekadaver funnet i Degernes i Rakkestad.

Rester av den andre sauen ble funnet samme dag. Statens Naturoppsyn har framdels ikke kommet med en dødsårsak, men sauebonden er sikker på at også denne sauen ble tatt av ulv.

Foto: privat

I Norge er det bestemt at man skal ha både rovdyr og beitedyr, men Gjerlaug mener at noe må gjøres for å bedre situasjonen.

– Bestandsmål for ulv må følges opp ved å skyte ulven som ikke skal være her. Nå synes jeg ulven har blitt tatt veldig godt vare på, så nå er på tide å prioritere beitedyra ved å sette inn tiltak som fungerer.

Forventer at regjeringen tar grep

Østfold Bondelag har store forventninger til den nye regjeringen når det kommer til ulv og beitedyr. Leder Ole Kristian Bergerud forteller at mange bønder er bekymret.

– Det begynner å bli mye ulv i Østfold. Det er mange flere enn det som er registrert, ifølge ryktene, og det kan gjøre det vanskelig framover. Vi har veldig tro på at ny regjeringen kan løfte dette.

Østfold ligger innenfor ulvesonen.

Ole Kristian Bergerud foran en rød låve

Ole Kristian Bergerud forteller at mange Østfold-bønder er bekymret.

Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Stein Erik Lauvås, sier rovdyrpolitikken er en viktig del av regjeringsforhandlingene som pågår.

– Rovdyrpolitikken er full av følelser, det må vi ha forståelse for. Nå har Stortinget vedtatt et rovdyrforlik, det må vi følge opp. En ny regjering kommer til å ta rovdyrpolitikken på alvor, sier han.

– Vi må sørge for at de som driver med buskap rundt har gode ordninger for å kunne sikre sauer og andre dyr mot rovdyrangrep.

Ikke råd til gode nok rovviltavvisende gjerder

Gjerlaug søkte i vinter om tilskudd til å sette opp et rovviltavvisende gjerde til. Men kostnadene og egenandelen gjør at sauebonden ikke har råd.

Sauebonde Sissel Marie Gjerlaug

Sauebonden er fortvilet.

Foto: Petter Larsson/NRK

– Gode nok gjerder til å holde ulven ute vil koste meg et par millioner. Det sier seg selv at det ikke går med lønnsomheten i landbruket og de tilskuddsordningen som er.

I sommer har hun hatt ca. 60–70 sauer gående i Degernesfjella. Nå er Gjerlaug usikker på fremtiden som sauebonde.

– Det er trist at det blir sånn. Sauen er viktig for det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet, og den er en av få dyr som gjør løv og kratt om til menneskemat og ull. Men når det er så krevende å drive som sauebonde i Østfold må man tenke seg godt om.