NRK Meny
Normal

Tror Østfold klarer å bosette nok flyktninger

Når fristen går ut, har bare fem kommuner i Østfold sagt ja til å bosette så mange flyktninger som myndighetene vil.

Flyktningar frå Ramadi

Flyktningstrømmen fra Midtøsten øker, og i Norge sitter stadig flere som har fått opphold og venter på plasser ute i kommunene. Men etterslepet skal nå kuttes ned med et nytt prosjekt i Østfold og Hordaland.

Foto: STRINGER/IRAQ / Reuters

Lange bosettingskøer har fått barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne til å starte et prøveprosjekt i Hordaland og Østfold. Målet er å korte ned køene ved å ha fylkesmennene som koordinatorer med bosettingsarbeidet. Alle kommuner i de to prøvefylkene har også fått egne bosettingskoordinatorer.

Samtidig går fristen ut onsdag for kommunene når det gjelder å fortelle hvor mange nye flyktninger de vil, eller kan, bosette. I skrivende stund har bare fem av Østfolds 18 kommuner vedtatt å bosette så mange flyktninger som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber om.

Kjersti Salberg har besøkt samtlige kommuner i fylket siden prosjektet ble startet i februar, for å kartlegge vilje og evne til å bosette flere flyktninger. Hun mener viljen definitivt er til stede.

– Det er stor vilje i befolkningen og samfunnet til å hjelpe mennesker i nød, sier Salberg.

– Men gjenspeiles den viljen til å hjelpe i kommunestyrene?

– Ja, vi har vært på kommunebesøk rundt i fylket, og det er en stor vilje til å hjelpe. Jeg tror samtlige kommuner i Østfold vil ta mot fler enn de er anmodet om, det ser jeg av de papirene jeg har fått før fristen går ut.

Stadig lengre kø

Før fristen gikk ut, har flere kommuner bedt om en utsettelse siden bosettingene ikke er politisk behandlet. Det er derfor ikke mulig å si om østfoldkommunene er i stand til å ta unna et stadig økende etterslep av flyktninger som har fått opphold, men som mangler bosted. Derfor blir de sittende på mottakene, gjerne ett og to år etter at de er gjennom nåløyet.

Kjersti Salberg

Kjersti Salberg regner med at østfoldkommunene nå får begynt å ta unna etterslepet på bosetting av flyktninger.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– I mars hadde kommunene i Østfold sagt ja til å ta imot 332 flyktninger. Da hadde vi 104 vedtak for lite. De blir da sittende i mottakene videre. Nå har vi 1000 flyktninger som sitter i mottakene som har fått oppholdstillatelse, sier Salberg.

– Men nå ser det ut som om vi får tatt unna en del.

– Kommer dere à jour?

– Det er målet.

– Men man når ikke alltid målet?

Nei. Det er de 5.200 som sitter der i dag, og som sitter altfor lenge. Det er veldig ille for en flyktning, og det er ikke samfunnsøkonomisk gunstig heller. Og i tillegg kommer de nye kvoteflyktningene fra Syria, selv om det neppe blir 10.000 av dem, som det snakkes om.

– De kommunene som har bedt om utsettelse, hvor lang tid skal de få?

– Fristen er onsdag, så jeg håper at de kan gi et anslag på hva de har til politisk behandling. Moss, for eksempel, har meldt at de skal ta flere enn de ble anmodet om i vår.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Sesongen over for Halden

    Haslum går til semifinalen i NM-sluttspillet i håndball etter å ha slått Halden 34-29 i den siste kvartfinalekampen. Dermed er sesongen over for Halden.