Hopp til innhold

Toppløsmodell frykter å bli kastet ut av skolen

Lene Antonsen (26) tjener penger på å selge dristige bilder av seg selv. Nå har Høgskolen i Østfold opprettet en sak som kan ende med at hun kastes ut.

Lene Antonsen

STUDENT: Lene Antonsen har de siste månedene studert vernepleie ved Høgskolen i Østfold. Nå kan toppløsbildene hun selger på fritiden koste henne retten til å studere videre.

Foto: Privat

– Jeg har en Snapchat-profil med rundt 20.000 følgere. Der selger jeg bilder gjennom en SMS-tjeneste. Jeg stiller også opp i blader og nettsteder toppløs. Det mener de er grusomt, sier Lene Antonsen til NRK.

I fjor flyttet hun til Fredrikstad for å studere til vernepleier. Etter hvert ble Antonsens bigeskjeft som toppløsmodell kjent for ledelsen ved Høgskolen i Østfold.

Etter møter, veiledning og brevkorrespondanse, har instituttledelsen valgt å sende saken til skolens skikkethetsnemnd. I mai skal de vurdere Antonsens skjebne.

Oppfatter det som en prøvesak

Det forstår Antonsens advokat lite av.

– Det er en ekstrem reaksjon. Det er å skyte spurv med kanoner, sier Torjus Torjusen.

Han sier han knapt forstår ut fra den omfattende saksdokumentasjonen hvordan høgskolen vurderer saken juridisk, men oppfatter at de vil at nemnda skal tegne opp grensen for hva ved privatlivet til en vernepleier som påvirker yrkesutøvelsen.

På spørsmål om hvor han mener grensa burde gå for å bli erklært uskikket, svarer han slik:

– Når man er til fare for pasientenes liv eller helse. Og hvis det hadde vært prostitusjon, så er det ulovlig. Men det er ikke ulovlig å selge slike bilder, sier advokaten.

Torjusen synes det er drøyt at saken havner hos nemnda.

– Det vanlige er å sile ut studenter gjennom bestått eller ikke bestått eksamen og gjennom praksis. Dette minner meg om museumsvoktere og moralpoliti, sier han.

Opplever saken som belastende

Antonsen har tidligere vært deltager i TV 3-programmet Paradise Hotel, og også vært modell i blant annet Vi Menn.

Hun synes saken er belastende, og frykter hun ikke får studert ferdig.

– Liker du ikke Sofie Elises blogg, så trenger du ikke å lese den. Slik er det med mine bilder også, sier Antonsen.

– Styrt av nasjonal forskrift

Informasjonssjef Tore Petter Engen ved Høgskolen i Østfold.

Informasjonssjef Tore Petter Engen ved Høgskolen i Østfold.

Foto: Bård Halvorsen / Høgskolen i Østfold

Høgskoleledelsen i Østfold ønsker ikke å kommentere Antonsens sak spesifikt, men informasjonssjef Tore Petter Engen understreker at skikkethetssaker styres etter «forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning», noe som er likt for alle universiteter og høgskoler.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det er opp til hver enkelt student hva de gjør på fritiden. Men dersom det kommer inn tvilsmeldinger, så er vi pålagt å følge normal prosedyre og saksbehandle slik det står i den nasjonale forskriften, sier Engen.

Han forteller at av de fem tvilsmeldingene som kom inn i fjor, endte kun én opp i skikkethetsnemnda. Den aktuelle studenten ble til slutt erklært «ikke uskikket».

– For utdanningene som skikkethetsvurderinger gjelder for, skal en løpende vurdering gjøres i tillegg til vanlig faglig virksomhet, som praksis og eksamen. Ser man at studenten trenger ekstra veiledning, så skal dette tilbys for å støtte studenten, sier Engen.