NRK Meny
Normal

Tar Berger barnegård til Strasbourg

Eierne av Berger barnegård i Halden har fremlagt sin sak for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Berger barnegård, Halden

HÅPER PÅ STRASBOURGBEHANDLING. Medeier i Berger barnegård, Håkon Stang, har gjentatte ganger i media hevdet at ansatte i kommunen og tidligere politikere i Halden med tilknytning til Kvik Halden fotballklubb, trakk i trådene sammen med tidligere politisk og administrativ ledelse i Halden kommune, da Berger barnegård ble stengt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Eierne av Berger barnegård i Halden har bedt Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) om å behandle saken om tvangsstengningen av barnehagen deres i 2007.

Eierne mener seg overkjørt av Halden kommune, og hevder å være frastjålet barnehagevirksomheten de drev.

– Norske domstoler tar ikke menneskerettigheter på alvor.

Det er en oppfatning blant norske jurister at menneskerettigheter er godt innbakt i norsk jus, og at våre dommer er uklanderlige. Så er ikke tilfelle, sier medeier i Berger barnegård Håkon Stang til NRK.no.

Les også:

Berger barnegård, Halden

STENGT I 2007. Underveis ble eierne av Berger barnegård konfrontert både med helsemessige og økonomiske forhold, kommunen fant å ikke kunne akseptere.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kjørt ferdig i norske domstoler

Eierne av Berger barnegård i Halden, som ble tvangsstengt i 2007, har nylig fått flyttet sin sak fra Fylkesmannen i Østfold til Fylkesmannen i Vestfold.

Årsaken var at det ble hevdet å være nære bånd mellom ansatte i Halden kommune, og fylkesmannen i Østfold.

Gjennom flere år har ekteparet, som eide Berger barnegård, kjempet for å få belyst det de mener er et regelrett tyveri av barnehagevirksomheten de drev, da barnehagen ble stengt og flyttet til fotballklubben Kvik Haldens klubblokaler.

Høyesterett har avvist å behandle eiernes sak, og dermed er veien åpen for å fremme saken for EMD i Strasbourg.

Domstolen i Strasbourg er høyeste ankeinstans for innbyggerne i de land domstolen dekker, og i en rekke tilfeller har den overprøvd nasjonale domstoler, som Høyesterett i Norge.

Les også:

Berger barnegård, Halden

BARNA BLE FLYTTET. Fra oppstart i 1997 og i årene frem til barnehagen ble stengt ble Berger barnegård utvidet fra 18 til 48 barnehageplasser. Vinteren 2007 stengte Halden kommune barnehagen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kan ta flere år

Dersom domstolen i Strasbourg tar saken, vil det bety at blant annet involverte politikere og ansatte i Halden kommune stevnes for retten, og skal avgi forklaring.

Dermed håper eierne at saken deres blir belyst på en annen måte, enn de har klart å oppnå til nå i norske rettssaler.

– Det kan ta fire til fem år før en avgjørelse i Den europeiske menneskerettsdomstol faller, men vi har anledning til å be om at ting skjer underveis, sier Håkon Stang.

Blant annet ser han for seg, at involverte må avgi vitnemål under ed i norske domstoler.

– Et vesentlig problem med norske domstoler er at man ikke har referat. Det er viktig i denne saken å få avhørt en del mennesker ved norske domstoler med fullt referat under ed. Det akter vi å få gjennomført, sier Håkon Stang.

Les også:

Overført til annen barnehage

Eierne av Berger barnegård har i alle år etter at barnehagen ble tvangsstengt, hevdet at det ble begått alvorlige saksbehandlingsfeil, da Halden kommune i november 2007 stengte barnehagen med øyeblikkelig virkning.

Forholdene kommunen engasjerte seg i dreide seg dels om økonomi, og dels om helsemessige saker.

Etter at kommunen stengte den private barnehagen i november 2007, ble barna overført til en hurtigopprettet barnehage i fotballklubben Kvik Haldens klubblokaler, som skulle være en midlertidig løsning.

Fortsatt drives det barnehage i fotballklubbens lokaler. Spretten Idrettsbarnehage er eid av Halden Fotball A/S.

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg

EMD I STRASBOURG. Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg - EMD - er høyeste ankeinstans for innbyggerne i de land domstolen dekker og i en rekke tilfeller har den overprøvd nasjonale domstoler, som Høyesterett i Norge.

Behandler klager fra enkeltmennesker

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) er en internasjonal domstol som behandler klager fra enkeltmennesker i Europarådets medlemsland for å på svar på om det har skjedd brudd på en av rettighetene deres i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Domstolen ble opprettet i 1959 og ligger i Strasbourg i Frankrike.

Domstolen består av én dommer fra hvert av Europarådets medlemsland. Dommerne er ikke oppnevnt som representant for egen stat.

Domstolen har som uttalt mål at konvensjonen skal tolkes dynamisk og endres i tråd med samfunnsendringene. Dette har medført at konvensjonen i mange tilfeller har fått et videre anvendelsesområde enn konvensjonens ordlyd isolert sett skulle tilsi.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Enebolig totalskadd i Fredrikstad

    Det brøt ut brann i en enebolig på Torp i Fredrikstad natt til fredag. En 87 år gammel mann ble tatt hånd om av helsepersonell, opplyser politiet til NTB. Flere nabohus ble evakuert, men beboerne har nå fått flytte hjem igjen.

  • HTH tapte andre kvartfinalekamp

    Halden Topphåndball tapte den andre kvartfinalekampen i håndballsluttspillet mot Haslum. Haslum vant 25-22 i Bærum. Halden vant den første kampen, og dermed blir det en tredje og avgjørende kvartfinalekamp i Halden kommende søndag.