Forliksrådsmedlemmer saksøkt

Den såkalte Berger Barnegård-saken er flyttet fra Halden forliksråd til Sarpsborg forliksråd. Grunnen er at de tre forliksrådsmedlemmene er saksøkt.

Berger barnegård, Halden

De tre medlemmene i forliksrådet i Halden er alle saksøkt, knyttet til saken rundt Beger Barnegård. Dermed måtte saken flyttes fra Halden til Sarpsborg forliksråd.

Foto: Trine Bakke

Berger Barnegård-saken skulle ha gått i Halden forliksråd.

Eier av Berger Barnegård, Mona K. Stang, har saksøkt flere politikere og tidligere ansatte i barnehagen for tilsammen 7,4 millioner kroner, etter at kommunen stengte og tok over driften av Berger Barnegård høsten 2007.

- Saken er flyttet fra Halden forliksråd til Sarpsborg forliksråd, bekrefter sekretær i forliksrådet i Halden Mona Flatekval til nrk.no.

Les også:

Alle tre Forliksrådsmedlemmer - saksøkt

Forliksrådets medlemmer er utpekt av kommunestyret, og sitter for fire år av gangen.

Grunnen til at saken er flyttet er at de tre forliksråds-medlemmene, Per-Arne Christoffersen (Krf), Geir Helge Sandsmark (V) og Elisabeth Giske (Ap), som alle er politisk oppnevnt, også er saksøkt.

De tre har tidligere medvirket i kommunal behandling av Berger Barnegård-saken i en eller annen form.

Habilitetsreglene for forliksrådets medlemmer tilsier at de tre sittende medlemmene i Halden forliksråd ikke kunne behandle saken, der de selv var part.

Det avgjørende, i følge Domstolloven §§ 106 og 108, er om forhold knyttet til medlemmene er egnet til å svekke partenes og allmennhetens tillit til medlemmet av forliksrådets upartiskhet.

- Tidligst i april

Det er frist i saken for de saksøkte til å gi svar innen den 16. februar i år.

Møteinnkalling skal skje tre uker før partene møtes.

- Med fristen for svar som nå er satt, og dersom advokater medvirker i saken, så vil den trolig tidligst komme opp i forliksrådet i Sarpsborg i begynnelsen av april, sier sekretær i Sarpsborg forliksråd, Mona Andresen til nrk.no.

Les også:

- Tyveri av bedrift

Forholdene kommunen engasjerte seg i dreide seg dels om økonomi, og dels om helsemessige saker.

Eierne av Berger Barnegård i Halden mener det ble begått alvorlige saksbehandlingsfeil, da Halden kommune i november 2007 stengte barnehagen med øyeblikkelig virkning.

Etterhvert stengte kommunen den private barnehagen, og barna ble overført til en hurtig-opprettet barnehage i fotballklubben Kvik Haldens klubblokaler.

Eierne av Berger Barnegård har hele tiden hevdet at forholdene de er kritisert for er hausset urettmessig opp.

Det er i forbindelse med søksmålet hevdet at det hele dreier seg om et "tyveri av en bedrift", da barnehagebarna ble flyttet til fotballklubbens klubblokaler.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Evakuert etter brann i Fredrikstad

    Det brenner i et hus i Fredrikstad i Østfold. Flere personer er evakuert fra huset og et tilstøtende bygg. Det er ikke meldt om at noen er skadd, skriver politiet i Øst på Twitter. Politiet ber naboer holde dører og vinduer lukket grunnet mye røyk.

  • Se vår TV-sending 18.50