Samlet front mot barnehageeier

Skattebetalerne i Halden får advokatregningen når kommunen tar på seg å håndtere søksmål mot ordfører og andre fra eierne av Berger Barnegård.

Halden kommune

Halden kommune vil tilby advokatbistand til alle som er sasøkt i forbindelse med Berger Barnegård, av eier Mona K. Stang.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune tilbyr felles advokat til de stevnede i Berger Barnegård-saken, skriver Halden Arbeiderblad.

I bakkant av den mye omtalte Berger Barnegård-saken, er flere politikere og tidligere ansatte, samt foreldrerepresentanter i den private barnehagen, stevnet for retten og saksøkt.

Eieren av Berger Barnegård, Mona K. Stang fra Halden, har rettet krav mot flere personer for tilsammen 7,4 millioner kroner.

Ordfører Per-Kristian Dahl er alene saksøkt for tre millioner kroner, mens tidligere varaordfører - nå stortingsrepresentant, Wenche Olsen, er saksøkt for 100 000 kroner, ifølge Halden Arbeiderblad.

Ingen av de to har ønsket å kommentere saken overfor NRK.

Les også:

- Tyveri av bedrift

Eierne av Berger Barnegård i Halden mener det ble begått alvorlige saksbehandlingsfeil, da Halden kommune i november 2007 stengte barnehagen med øyeblikkelig virkning.

Forholdene kommunen engasjerte seg i dreide seg dels om økonomi, og dels om helsemessige saker.

Etterhvert stengte kommunen den private barnehagen, og barna ble overført til en hurtig-opprettet barnehage i fotballklubben Kvik Haldens klubblokaler.

Eierne av Berger Barnegård har hele tiden hevdet at forholdene de er kritisert for er hausset urettmessig opp.

Det er i forbindelse med søksmålet hevdet at det hele dreier seg om et "tyveri av en bedrift", da barnehagebarna ble flyttet til fotballklubbens klubblokaler.

Berger barnegård, Halden

Kommunen stengte Berger Barnegård (bildet), og barna ble overført til en hurtig-opprettet barnehage i fotballklubben Kviks Haldens klubbhus .

Foto: Trine Bakke

- Få lagt ballen død

Halden kommune har engasjert advokat Fred Arne Gade for å bistå de 13, 14 personene det er rettet søksmål mot, dersom de selv ønsker det, skriver Halden Arbeiderblad.

Foruten ordfører og varaordfører, er flere politikere i Utvalget for skole- og oppvekst, samt ansatte i den private barnehagen Berger Barnegård saksøkt.

– Vi har på vegne av kommunen sendt ut tilbud til dem det gjelder. Kommunen sier at de har utført et verv. Og det er kommunens mening at stevningen er fullstendig grunnløs, og at den ikke kan ha noe fornuftig formål utover det å plage dem det dreier seg om.

Kommunen ønsker ikke at påstandene skal stå uimotsagt, og målet er å få lagt ballen død jo før jo heller, sier Gade til Halden Arbeiderblad.

Carl-Victor Sundling, Høyre Halden

- Det er helt ukjent for meg at Halden kommune har leid inn en advokat for å bistå politikere, ansatte og foreldre i en privat barnehage, sier Carl-Victor Sundling i Høyre.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Har ikke deltatt i behandlingen av saken

Gruppeleder i Høyre, Carl-Victor Sundling - som sitter i formannskapet og kommunestyret, sier til nrk.no at det er helt ukjent at det foreligger noe politisk vedtak på at Halden kommune skal hyre inn en advokat og gå til felles front mot Mona K. Stang.

- Jeg vet ikke om at det er behandlet som sak i noe utvalg, og jeg stusset på at kommunen også dekker advokat for ansatte i barnehagen. Det var jo ikke en kommunal barnehage, sier Sundling.

Heller ikke Fremskrittspartiets ordførerkandidat Per Egil Evensen kjenner til at saken er behandlet politisk i kommunestyret, der han selv har plass.

- Dette var heller ikke noe tema i kommunestyret sist torsdag, sier Evensen til nrk.no.

- Ikke politisk behandlet

Rådmann Per Egil Pedersen bekrefter at beslutningen om å leie inn en advokat ikke er politisk behandlet i Halden kommune.

- Dette er ikke vedtatt i noe politisk organ eller utvalg, sier Pedersen til nrk.no.

Han forteller at, da Halden kommune ble klar over at mange hadde mottatt et krav rundt samme saksforholdet, besluttet man seg for å håndtere saken administrativt.

- På grunn av de tidsfristene som løper er denne advokaten engasjert, fordi det er samme sakskomplekset, sier han.

Han ser saken som en "driftssak" i denne fasen og vil informere om status i kommende formannskapsmøte.

Per Egil Pedersen, rådmann Halden

Rådmann Per Egil Pedersen sier løpende tidsfrister gjorde det nødvendig å håndtere Berger Barnegård-saken administrativt.

Foto: Halden Dagblad

Ikke redd for å skape presedens

At Halden kommune nå tar på seg ansvaret for håndtere den juridiske biten av Berger barnegård-saken, både for politikere og andre, tror ikke rådmannen vil bidra til at det blir skapt en norm for senere saker.

- Det finnes ingen sak som er maken til Berger Barnegård-saken, sier rådmann Per Egil Pedersen til nrk.no.

Pedersen sier han betrakter ordfører som en ansatt, og politikerne som representanter for kommunen i og med at de er politiske tillitsmenn.

- Kommunen ikke part i saken

Formelt sett er det imilertid ikke rettet noe direkte krav mot kommunen, sier advokaten som skal ivarte de saksøktes interesser.

- Kommunen har ikke fått krav, men kommer til å ta en rolle som partshjelper. Med andre ord ønsker kommunen å hjelpe dem det dreier seg om, sier advokat Fred Arne Gade.

Høyres Carl-Victor Sundling, mener det er påfallende at kommunen tar på seg et slikt ansvar.

- Hva om Mona K. Stang får medhold? Skal kommunen dekke det hun eventuelt blir tilkjent? Neppe, sier Sundling.

Han understreker at han ikke betrakter politikerne som ansatte i Halden kommune.