Hopp til innhold

Skipet ingen vil ha ansvar for

Norsk «kulturskatt» skaper grensetrøbbel. Svenske myndigheter er lei av det tidligere Bergens-skipet «Hamen», som ruster opp for anker på svensk side av Iddefjorden.

Svenske myndigheter skjerper nå tonen overfor eierne av det tidligere Bergens-skipet «M/S Hamen».

Den gamle lastebåten har ligget i grensefjorden mellom Sverige og Norge på svensk side siden 2005, og har blitt et miljøproblem for Strømstad kommune.

Den 60 år gamle vernede båten er i tilsynelatende svært dårlig stand.

Les også:
Dit tangoen først kom til Sverige

OBS Du kan se tv-bilder av "M/S Hamen" i NRK Østfolds sending kl. 1840 fredag 6. november.

M/S Hamen

'M/S Hamen' har seilt 'på de syv hav' gjennom 40 år, men har nå definitivt ankret opp i grensefjorden ved Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kulturminne

Båten er norsk og eies av "Stiftelsen M/S Hamen" som driver med fartøyvern.

Da båten ble kjøpt skulle den vært fraktet til Norge for restaurering. I stedet ble den lagt i opplag i Iddefjorden på svensk side og er nå i en elendig forfatning.

Skipet er i følge riksantikvaren i Norge vel verdt å ta vare på, og «M/S Hamen» er ført opp på riksantikvarens liste over kulturminner som er bevaringsverdige.

Skipet er det eneste gjenværende fartøy i sitt slag som gikk i nordsjø- og østersjøfart fra 1930-årene til langt ut på 70-tallet.

Nektet å ta imot penger

M/S Hamen

Riksantikvaren har innvilget penger til restaurering, men pengene er ikke tatt imot av eierne.

Foto: Rainer Prang / NRK

I 2008 fikk stiftelsen 450 000 kroner for å klargjøre skipet for slep og slippsetting i Norge.

I tillegg ble det gitt tilsagn på en og en halv million for sikring av fartøyet.

Beløpene står fremdeles urørt på riksantikvarens konto.

Derfor har ingen på svensk eller norsk side foreløpig gjort noe for å ta tak i saken.

Stiftelsen M/S Hamen er registrert på en adresse i Oslo.

Verken styreformann eller styremedlem i stiftelsen har svart på henvendelser fra svensk televisjon og NRK.

Skjerper bøtenivået

Riksantikvaren stiller nå klare betingelser til eierne av "M/S Hamen".

I tillegg frykter svenskene at skipet utgjør en miljøtrussel og truer med straffereaksjoner.

Strømstad kommune har sett seg lei på rustholken ved Krokstrand i Iddefjorden , og har krevd at skipet skal saneres.

De norske eierne får nå pålegg om at de skal stoppe oljelekkasje fra «M/S Hamen».

125 000 svenske kroner blir boten om ikke utbedringer gjøres, heter det i en beslutning fra Transportstyrelsen sjøfartsavdelning.

Video nsps_upload_2009_11_6_15_29_52_5633.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.