Hopp til innhold

Frykter mørketall i byggebransjen: – Vi gambler med folks liv og helse

Rødt mener det er på høy tid å rydde opp i byggebransjen. Nå foreslår de å øke bevilgningen til Arbeidstilsynet med dobbelt så mye som regjeringen.

Mímir Kristjánsson/Byggeplass

SIKKERHET: Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, vil gi Arbeidstilsynet mer penger.

Foto: Truls Dydland/RØDT / JARL FR. ERICHSEN / NTB

– Det er på overtid at man gjør noe med dette, styrker Arbeidstilsynet og begynner å rydde opp i arbeidslivet, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

Forrige uke fortalte NRK at over 570 arbeidsplasser i byggebransjen har måttet stanse arbeidet på grunn av dårlig sikring hittil i år.

Støre-regjeringen har sagt at de vil bevilge 20 millioner kroner mer til Arbeidstilsynet i statsbudsjettet. Rødt vil doble summen.

Kristjánsson frykter at Arbeidstilsynet ikke får avdekket lovbrudd fordi de har for få ressurser og lite tid.

– Dette er veldig alvorlig. Det er sannsynligvis veldig store mørketall med brudd på grunnleggende lover og regler i arbeidslivet som vi ikke får vite om.

Usikrede ender på stillas

Dette er et eksempel på et stillas som ikke er sikret riktig. Det er ikke rekkverk i endene av stillaset.

Usikret trapp

Rundt trapper som er under bygging skal det være sikret med rekkverk. Dette er et eksempel på en trapp som ikke er sikret.

– Nødt til å rydde opp

Kristjánsson mener det går utover både arbeidslivet og samfunnet at det har vært kutt i Arbeidstilsynet.

– Det som skjer er at vi på den ene siden gambler med folks liv og helse når de går på jobb i Norge. På den andre siden gambler vi med viktige deler av samfunnet vårt.

– For eksempel muligheten til å ha en trygg jobb, et organisert arbeidsliv og skatteinngangen. Vi er nødt til å rydde opp.

Mer tidkrevende enn tidligere

Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim, forteller at de ser positivt på at regjeringen ønsker å styrke Arbeidstilsynet.

– Vi planlegger våre tilsyn og andre aktiviteter ut ifra de rammene vi har, men vi ser selvfølgelig positivt på at de ønsker å styrke oss ytterligere.

Trude Vollheim. Direktør for Arbeidstilsynet oktober 2020.

Trude Vollheim ser positivt på at Arbeidstilsynet skal styrkes

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Vollheim sier det ikke bare er antallet tilsyn som viser hva Arbeidstilsynet utretter og oppnår.

– De siste årene har vi jobbet enda mer risikobasert og kunnskapsbasert. En del av tilsynene er mer omfattende og tidkrevende enn tidligere. Det er også viktig å se på den samlede virkemiddelbruken vår.

Regjeringen frykter mørketall

Også regjeringen frykter store mørketall og lovbrudd.

– Allerede før pandemien avdekket Arbeidstilsynet brudd i regelverket på 70 prosent av plassene de var på tilsyn. Det er såpass høye tall at det tyder på at det er mye vi ikke har fått avslørt, sier statssekretær i Arbeidsdepartementet, Maria Walberg.

Mangelfullt stillas

Stillaser uten rekkverk, usikrede stiger og arbeid uten sikring i høyden fører oftest til at Arbeidstilsynet ber folk stoppe å jobbe i byggebransjen.

Foto: Arbeidstilsynet

Hun forteller hvor viktig saken er for regjeringen. De mener at byggebransjen trenger et bedre regelverk.

– Å ha et trygt og seriøst arbeidsliv for alle er helt øverst på prioriteringslista for denne regjeringen. Derfor trenger vi ikke å bare styrke Arbeidstilsynet, men også få et bedre og tydeligere regelverk.

– I deler av byggebransjen har vi sett store deler av useriøsitet, blant annet knyttet til høy bruk av innleie og mange som er inn og ut av byggebransjen, sier Walberg.