Hopp til innhold

Over 570 farlige arbeidsplasser har blitt stanset hittil i år

Manglende rekkverk, bruk av dårlig utstyr og usikrede stiger. – Det er jo potensielt dødelig, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet.

Jørgen Bjåland

KONTROLLERER: Regionalt verneombud i Viken, Jørgen Bjåland, mener det må skje en holdningsendring i byggebransjen.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– De siste ti årene har vi som er regionale verneombud stanset opp mot 50 prosent av virksomhetene vi har besøkt hvert eneste år, sier Jørgen Bjåland.

Han er regionalt verneombud i Viken og er nesten daglig ute på byggeplasser.

Det er ofte en ting som går igjen og fører til stans.

– Over 80 prosent går på arbeid i høyden. Det er stillaser, dårlig sikret takarbeid og manglende rekkverk som går igjen.

Hele 1714 virksomheter måtte i fjor stoppe å jobbe etter besøk av verneombud – de fleste på grunn av uforsvarlig arbeid i høyden.

– Hvis du faller to, seks eller syv meter ned så er det klart at det blir skader for livet. Det er ikke noe som går over til dagen etter. Folk blir enten sykemeldt i lang tid, eller så kan det gå enda verre.

Eksempler på arbeidsplasser med dårlig sikring:

Usikrede ender på stillas

Dette er et eksempel på et stillas som ikke er sikret riktig. Det er ikke rekkverk i endene av stillaset.

Usikret trapp

Rundt trapper som er under bygging skal det være sikret med rekkverk. Dette er et eksempel på en trapp som ikke er sikret.

Flest dødsfall i byggebransjen

I 2020 var det 28 dødsfall i arbeidslivet, ifølge Arbeidstilsynet. Historisk sett har bygg og anleggsbransjen hatt flest dødsfall. Slik var det også i fjor. Åtte personer mistet livet.

Nylig ble en daglig leder i et byggefirma fra Moss dømt til 18 dagers betinget fengsel. Han ble dømt fordi arbeidsplassen ikke var sikret godt nok.

Firmaet skulle utbedre fasaden på et boligsameie i Bærum i 2019. En av de ansatte falt ned fra et stillas og døde.

Etter ulykken stanset Arbeidstilsynet arbeidet på stedet. De fant flere mangler, blant annet stillaser uten rekkverk og usikrede stiger.

Det ble ikke ført bevis for om dette var årsaken til at mannen falt ned og døde. Firmaet er senere slått konkurs. Påtalemyndigheten har anket dommen.

– Prøver å gjøre det litt enkelt og spare penger

Det er ikke bare arbeid i høyden som kan være farlig. Også på bakken er sikkerhet viktig.

– Det er jo potensielt dødelig. Det er flere som dør i grøfter som raser sammen og blir begravd, sier avdelingsdirektør i avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet, Stein Magnar Løvås.

I fjor ble det vedtatt stans fra Arbeidstilsynet ved 758 virksomheter i byggebransjen. Hittil i år er tallet 577.

Det er flest stans i Viken. I fjor stanset Arbeidstilsynet arbeid 116 ganger i fylket. Hittil i år har det vært 131 stans.

Mangelfullt stillas

Ved arbeid i høyden må stillaset være godt sikret. På dette stillaset mangler det rekkverk i endene.

Foto: Arbeidstilsynet

– Selv om mange aktører i bransjen er veldig seriøse og prøver å gjøre det bra, er det andre aktører som prøver å gjøre det litt enkelt og spare penger på å ikke ivareta sikkerheten godt nok.

Løvås sier også at mange tenker at de «skal bare» og av den årsak velger raske, enkle løsninger.

– Det er som i trafikken, om man skal kjøre langt eller kort har ikke noe å si for om det kan skje en ulykke.