Punger ut for flaggermus

Statens vegvesen har gått med på å betale 350.000 kroner for tiltak i en flaggermuskoloni.

Flaggermus
Foto: Mario Quadros / Scanpix/AP

Flaggemuskolonien holder hus i Østfold og kan bli forstyrret når Statens vegvesen setter i gang sprengingsarbeider i forbindelse med en tunnel på E18 i Romsåsen.

Flaggermus
Foto: NRK

Blir forstyrret når de henger opp-ned

Norsk Zoologisk Forening (NZF) har forgjeves forsøkt å hindre sprengningsarbeidene vinterstid. For da henger flaggermusene i dvale i de gamle nikkelgruvene i Romsåsen.

I stedet betaler Statens vegvesen nå for overvåking av kolonien, og for visse tiltak som har til hensikt å bedre forholdene for de overvintrende flaggermusene.

Det skal sprenges to parallelle tunneler, hver på 450 meter gjennom Romsåsen. Nærmeste avstand til gruven der flaggermusene holder til, blir 140 meter opplyser delprosjektleder Jørn A. Pettersen i Statens vegvesen til NTB.

Viktig overvintringssted

Biolog Jeroen van der Kooij i Norsk Zoologisk Forening opplyser til NTB at gruvene i Romsåsen står på lista over de cirka 15 viktigste kjente overvintringsstedene for flaggermus i Norge.

Minst fire arter overvintrer på dette stedet - nordflaggermus, skjeggflaggermus, vannflaggermus og langøreflaggermus, kanskje også brandtflaggermus.

Til sammen er det trolig flere hundre individer.

(NTB)