NRK Meny
Normal

- Ikke nødvendig med en politisk behandling

Halden-ordfører sier støtten til Tons of Rock på 1,5 millioner kroner ikke trengte politisk behandling.

Thor Edquist

IKKE NØDVENDIG Å BEHANDLE. Ordfører i Halden, Thor Edquist, mener det ikke var nødvendig å involvere politikerne i utstyrsutleie til Tons of Rock.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune sliter kraftig økonomisk og står foran kutt og avgiftsøkninger, for å få den skakkjørte økonomien på skinner.

Derfor kunne heller ikke kommunen hente frem rene penger, da arrangørene av festivalen Tons of Rock i fjor var i forhandlinger med kommunen om mulig støtte.

Men noen i kommunen fant råd, og har inngått en avtale med arrangørene, som dermed får låne utstyr gratis de tre neste årene til en utleieverdi på 1,5 millioner kroner.

Les også:

Odd A. Sæthre

BURDE VÆRT POLITISK BEHANDLET. - Nei, denne støtten kjenner jeg ikke til. Det er klart den skulle vært politisk behandlet, sier Pensjonistpartiets Odd A. Sæthre.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Ikke nødvendig med en politisk behandling

Etter en epostrunde til gruppelederne i de ulike partiene i Halden kommunestyre i går, ble det fort klart at partier både i posisjon og i opposisjon ikke kjente til at kommunen hadde innvilget gratisutleie til en verdi av 1,5 millioner kroner i forbindelse med Tons of Rock.

- Jeg hadde ikke hørt om saken før oppslaget i NRK Østfold, og saken har ikke vært til politisk behandling som jeg vet om. Miljøpartiet De Grønne er ikke i noen samarbeidsmøter, og får dermed ikke innsyn i alt som foregår, sier partiets gruppeleder Vibeke Julsrud.

Halden-ordfører Thor Edquist (H) er den som har ført forhandingene med Tons of Rock-arrangøren fra i fjor høst, og det var også ordføreren som sendte et "Tilbudsbrev" til Tons of Rock-sjef Svein Bjørge i november i fjor.

Edquist bekrefter at saken ikke er politisk behandlet.

- Fordi utstyret er innkjøpt for regionale utviklingsmidler (ikke kommunale midler) til nettopp dette formålet rundt årtusenårsskiftet. Det er derfor ikke nødvendig med en politisk behandling, sier han i en epost.

Kommunen tar vanligvis betalt for utleie av utstyret, men det kan gjøres unntak.

Thor Edquist peker på at utstyret man nå vil leie ut til Tons of Rock ikke koster kommunen noe, når det gis gratisutleie.

- Det er ikke kjøpt for kommunale penger engang, men for regionale utviklingsmidler til bruk for å fremme kulturaktiviteter på Fredriksten festning.

Noe av det har på grunn av personalmessige endringer nærmest blitt glemt bort.
Så det gis ikke en eneste kommunal krone i støtte. Så får du skrive hva du vil, sier Edquist i en epost til NRK.

Les også:

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

KJENTE TIL UTLÅN. Venstres Geir Helge Sandsmark kjente til utlån. Han mener at saken, som ikke har vært til politisk behandling, er en sak som burde ha vært håndtert innenfor rådmannens fullmakter.

Foto: Kjetil A. Berg

- Burde ha vært en administrasjonssak

Fra politikere i Halden pekes det på, at når dette er en sak som ikke er politisk behandlet, ville det være naturlig at utleie av utstyr er en «administrasjonssak».

- Jeg kjenner ikke til politisk behandling av saken. Så lenge saken ikke har vært til politisk behandling betyr dette at administrasjonen mener at saken er innefor rådmannens fullmakter.

Jeg har ikke grunnlag for å betvile denne vurderingen, sier Venstres Geir Helge Sandsmark som er en del av det politiske flertallet.

Ordfører Thor Edquist sier han har hatt møter med både folk fra administrasjonen og innhentet folk som har jobbet i kultur tidligere.

Grunnen til at ordføreren valgte å undertegne på Tilbudsbrevet til Tons of Rock på vegne av kommunen var i følge ham selv at han mente det hastet å gi et positivt svar.

- Det var flere aktuelle kommuner for dette arrangementet. Noen lokket også med ren pengestøtte som kommunal medfinansiering.

Derfor er dette en mail jeg sendte som bekreftelse på at Halden kunne stille med utstyr innkjøpt til dette formålet, blant annet til 1000-års stedet, men ikke penger eller andre tjenester, sier Edquist.

Les også:

Droppet journalføring

Tilbudsbrevet fra kommunen, som er undertegnet av Thor Edquist den 20. november i fjor er ikke skrevet på noe kommunalt brevpapir.

Ordføreren bekrefter at det dreier seg om en epost han har sendt, som ble printet ut og signert etterpå.

Er Tilbudsbrevet datert den 20. november i 2013 det som endelig ble sendt fra Halden kommune til festivalarrangørene, eller finnes det et annet brev av mer formell karakter?

- Det skal utarbeides en formell avtale som administrasjonen i kommunen holder på med, sier Thor Edquist.

På forespørsel fra NRK om Tilbudsbrevet er journalført i Halden kommunes postarkiv svarer han

- Det er glemt journalført, men det er blitt ordnet nå. Men jeg har vært helt åpen om tilbudet, som også ble omtalt i Halden Arbeiderblad den dagen det ble kjent at Tons of Rock valgte Halden, sier han.

I omtalen Halden Arbeiderblad ga saken i den 25. november i fjor sier Halden-ordføreren.

"Vi investerte for flere år siden i egnet utstyr til slike arrangement, blant annet til tusenårsjubileet. Festivalen kan disponere forsterkere, aggregater, kabler og annet for 350.000 kroner. Det er vårt bidrag når vi ikke kan stille med kontanter."

Tilbudsbrev til Tons of Rock

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: