Hopp til innhold

Jennifer (25) anmeldte voldtekt: – Det virker umulig å bli trodd på

Flere overgrepsmottak på Østlandet hadde i fjor rekordhøyt antall pasienter, men svært få anmelder overgrep til politiet.

Jennifer Forfang

Jennifer Forfang ble utsatt for det hun mener var et seksuelt overgrep. Nå håper hun flere unge jenter moter seg opp til å anmeldte voldtekt.

Foto: privat

– Da jeg fikk vite at saken ble henlagt ble jeg så sint. Jeg gråt og tenkte at det ikke kunne være mulig, sier Jennifer Forfang.

For to år siden var hun på en fest med flere venner. Forfang mener hun ble utsatt for et seksuelt overgrep den kvelden.

Da hun skulle legge seg, kom det en person inn i rommet. Personen nektet gi seg da hun sa nei, forklarer hun.

– Det er vanskelig å beskrive følelsen jeg fikk da jeg innså at det jeg ble utsatt for faktisk var et overgrep.

Kort tid etter hendelsen ringte hun politiet. Hun fraktet til overgrepsmottaket. Dagen etter anmeldte hun saken.

NRK har sett bekreftelse på anmeldelsen som ble levert til politiet i Agder.

– Umulig å bli trodd på

Det tok flere måneder før hun fikk beskjed om at saken hennes var henlagt. Hun sendte inn klage, men politiet henla saken som følge av mangel på bevis.

– Det virker umulige å bli trodd på. Jeg dusjet ikke, jeg gikk ikke på do og jeg tok vare på klærne jeg hadde på meg for å «sikre» bevis, sier Forfang.

Jurist i Agder politidistrikt, Liv Versland Seland, understreker at slike saker har høy prioritet hos politiet.

Overgrepsmottak Fredrikstad

Overgrepsmottakene opplever stor pågang av overgrepssaker.

Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

– Det er et strengt beviskrav i norsk straffeprosess. Det er for å sikre at uskyldige personer ikke blir uriktig dømt. Når etterforskningen var ferdig i denne saken var påtalemyndighetens vurdering, også etter klage til statsadvokaten, at det strenge beviskravet ikke var oppfylt.

– Politiet og påtalemyndighet har stor forståelse for at denne typen saker er vanskelig og belastende for de involverte, legger Seland til.

Stor pågang

Aldri før har så mange oppsøkt overgrepsmottakene i Drammen, Oslo eller Fredrikstad. Sistnevnte har hatt 130 pasienter i 2022. Året før var tallet 83.

Mottakene opplever at overgrepene er grovere. Samtidig har det vært en økning i sovevoldtekter blant unge.

– Det er vanskelig å si hvorfor økningen har blitt sånn, men det er ingen tvil om at vi har hatt flere saker nå enn før pandemien, sier Ann Helen Lomsdalen, daglig leder for overgrepsmottaket i Østfold.

Politiet har imidlertid ikke registrert en markant økning i antall anmeldelser for voldtekter eller voldtektsforsøk gjennom fjoråret.

NRK forklarer

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep

Har jeg blitt utsatt for voldtekt eller et annet seksuelt overgrep?

Seksuelle handlinger skal kun skje når begge parter har lyst. Uansett om dere har flørtet, kysset eller hatt samleie tidligere, er det et overgrep når den seksuelle aktiviteten skjer under tvang. Det er lov til å ombestemme seg underveis, og hvis partneren ikke respekterte ditt nei, er det et overgrep.

Kilde: Dinutvei.no

Seksuelle overgrep

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for et seksuelt overgrep?

Etter et seksuelt overgrep er det viktig å komme seg tidlig til et overgrepsmottak for å sikre spor. Det er viktig at du venter med å dusje eller vaske kroppen til etter du har vært på overgrepmottaket. Du kan dra til overgrepsmottaket selv om du er usikker på om det du har opplevd var et overgrep, og du får hjelp uansett om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke.

Seksuelle overgrep

Hva er et overgrepsmottak?

Overgrepsmottaket er et akuttilbud for alle kjønn, både ungdommer og voksne, som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk og vold i nære relasjoner. Mottakene tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning. Tilbudet er døgnåpent og gratis. De som jobber der har også taushetsplikt. Du kan enten ringe til overgrepsmottaket på forhånd, eller møte opp uten noen avtale. 

Seksuelle overgrep

Hva skjer når jeg kommer på et overgrepsmottak?

  • Du møter spesialutdannede personer som tar godt vare på deg og snakker med deg.
  • Du får tilbud om undersøkelser og kan si nei. Alt er frivillig.
  • Du kan få nødprevensjon som beskytter mot graviditet.
  • Du får hjelp hvis du trenger å snakke med noen om det du har opplevd. Det kan være samtaler med psykolog, sosiolog eller henvisning til videre legebehandling eller andre i hjelpeapparatet.
  • Du får hjelp til å skaffe gratis bistandsadvokat om du ønsker det.

80 prosent av anmeldelse med henleggelser

Kun 11 prosent av de som er utsatt for seksuelt overgrep tar kontakt med helsevesenet eller hjelpeapparat etter en voldtekt. Det viser forskning gjort av Nasjonal forekomststudie av vold (NKVTS).

– En av de vanligste årsakene er at man er redd for å ikke bli trodd. Så vet man også at det er belastende å måtte fortelle i detalj om det som har skjedd, sier leder for Dixi ressurssenteret mot voldtekt Rannveig Kvifte Andresen.

Daglig leder hos DIXI Ressurssenter mot voldtekt, Rannveig Kvifte Andresen

Rannveig Kvifte Andresen er leder ved Dixi ressurssenteret mot voldtekt. De opplever at mange inne anmelder voldtekt på grunn av skam.

Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Det er klart flest unge jenter som tar kontakt med ressurssenteret. Den største andelen er festrelaterte voldtekter, hvor man har blitt voldtatt av en person man kjenner, forklarer Andersen.

– Det er en kjensgjerning at 80 prosent av voldtektsanmeldelser ender med henleggelse. Når man vet det, er det jo mange som tenker at det ikke er noe poeng i å anmelde.

Etter at Jennifer Forfang delte sin historie på TikTok, har hun fått stor respons fra unge jenter som forteller at de har opplevd lignende uten å anmelde.

Nå håper hun flere får motet til å gå til politiet.

– Det er viktig å anmelde, fordi vi vet at en del av de som begår slike overgrep ikke bare gjør det én gang. Selv om saken henlegges, så kan det hende at politiet vil ta opp saken dersom et navn allerede er registrert. Ikke minst så handler det om å stå opp for seg selv, sier Forfang.

Hei!

Har du meninger om saken, eller vet om noe annet jeg burde skrive om? Send meg gjerne en e-post!