Hopp til innhold

Bruker millioner på omvalg etter valgtabbe

Tusenvis av stemmesedler må lages, fraktes og legges frem. Dette vil omvalget i Østfold koste samfunnet.

Stemmesedler. Dette bildet er tatt i forbindelse med omvalget i Moss.

VALG: Flere stemte på for andre gang i år mandag. 13. november åpnet forhåndsstemmingen.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

I overkant av 41.000 stemmeberettigede mossinger skal få mulighet til å gå til valgurnene på nytt.

Det skjer etter at stemmesedler til ett parti manglet i flere timer i ett valglokale på valgdagen. Tabben fører til det første omvalget på 40 år.

For å få dette til er det mye som må på plass.

– Det er en omfattende operasjon for kommunene å gjennomføre. Det å gjennomføre valg er absolutt noe som krever ressurser, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

For hvordan skal disse ressursene egentlig fordeles når det skal gjennomføres valg på nytt?

NRK har spurt Valgdirektoratet, Viken fylkeskommune, Distrikt- og kommunaldepartementet og Moss kommune om kostnadene.

Skal kunne stemme hvor som helst

Slik som ved ordinære valg skal det være mulig å forhåndsstemme over hele landet.

– Hver enkelt velger som ikke oppholder seg i Moss kan kontakte kommunen hen ønsker å stemme i, for å avtale tid for å stemme, skriver Valgdirektoratet i en e-post.

Nå må altså alle kommunene legge en plan for hvordan de skal kunne tilby forhåndsstemming til mossingene.

Men alle landets 356 kommuner vil trolig ikke få en mossing bankende på døren.

Så hvordan skal disse stemmesedlene fordeles? Og hva vil det egentlig koste?

Stemmesedler

Først må nye stemmesedler trykkes opp og sendes ut i landet.

Både Viken fylkeskommune og Valgdirektoratet bruker penger på dette.

Stemmesetlar

Mossinger skal få mulighet til å stemme over hele landet.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Fylkeskommunen har ansvar for at det er stemmesedler i Østfold.

De fleste av disse er stemmesedler med kandidatnavn og sendes til Moss kommune.

  • Antall stemmesedler bestilt av fylkeskommunen: 241.400
  • Pris for trykk: Ca 130.000 kroner minus mva. I tillegg kommer fraktkostnader.

Valgdirektoratet må sørge for at de andre kommunene får stemmesedler. Altså de kommunene utenfor Østfold.

Dit sendes det generelle stemmesedler med navn på alle partiene.

  • Prislapp: I underkant av 40.000 kroner.

Moss kommune

Men det er ikke bare stemmesedler som koster.

Det er Moss kommune som ender opp med den høyeste regningen.

Det rigges klart til omvalg i Moss. Her senkes valglokaler ned ved Kambo senter.

Moss kommune har satt opp alternative valglokaler for forhåndsstemming. Her senkes de midlertidige lokalene ned.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

De har hittil ikke full oversikt over hvor mye valget vil koste, men har gitt NRK deres foreløpige beregninger.

  • Forhåndsstemmemottak leie av lokaler og lønnskostnader estimert til 490.000 kroner
  • Kostnader knyttet til valgmedarbeidere på valgdagen (åtte kretser) er estimert til 780.000 kroner
  • Kostnader knyttet til kommunikasjon og informasjon estimert til 400.000 kroner
  • Kostnader knyttet til diverse innkjøp, IT-utstyr og programvare er estimert til 250.000 kroner

Dette vil det koste

Men det er flere som må åpne pengesekken.

Også fylkeskommunen og Valgdirektoratet ender opp med ekstra kostnader.

Valglokaler på Rygge storsenter.

Valglokaler settes opp ved Rygge Storsenter i Moss.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Dette er deres eget estimat:

  • Viken fylkeskommune: ca. 450.000 kroner eks. mva.
  • Valgdirektoratet: Rundt 500.000 kroner
  • Moss kommune: Estimert rundt 1.920.000 kroner

Dermed koster omvalget samfunnet omtrent: 2.870.000 kroner.

Distrikt- og kommunaldepartementet har ingen ekstra kostnader.

De opplyser at det er innenfor deres ordinære arbeidsoppgaver å tilrettelegge for eventuelle omvalg.

For ordensskyld: Viken fylkeskommune ga NRK tallene 27. oktober. Valgdirektoratet gjorde det samme 30. oktober. Det var da deres foreløpige beregner, og tallene kan ha blitt høyere.

Utlandet

Mossinger som oppholder seg i utlandet har også rett til å stemme.

– Alle som oppholder seg i utlandet skal få stemt på ambassader og utenriksstasjoner, opplyser Valgdirektoratet.

I andre land skal avkrysningsstemmesedlene bli gjort tilgjengelig digitalt. De kan lastes ned og skrives ut.

Therese Evensen kommunikasjonssjef i Moss kommune.

Kommunikasjonssjef i Moss Therese Evensen sier

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Noen kroner spart der altså.

– Vi må bare bruke det som trengs for å få flest mulig til å stemme. Det er for å sikre tilliten til demokratiet. Det koster det det koster, sier valgansvarlig i Moss kommune Therese Evensen.

Kan gi mossingen stor makt

Totalt 55,4 prosent av alle stemmeberettigede i Moss stemte ved det ordinære kommune- og fylkestingsvalget.

Valgforsker Bergh tror neppe like mange vil velge å stemme på nytt.

Jeg tror mest sannsynlig at det blir færre stemmer ved omvalget. Dette er jo valg til fylkestinget som ikke er et valg som folk er veldig interessert i, i utgangspunktet.

– Det er også en valgdag som ikke nyter godt av valgkamp og masse nasjonal oppmerksomhet, så det kan gjøre at deltakelsen blir lavere.

Johannes Bergh

Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning mener det er viktig for demokratiet å ha mulighet til å gjennomføre omvalg.

Foto: William Jobling / NRK

Hvis få velger å stemme, vil uansett valget bli godkjent. Det kan bety mer makt til de mossingene som velger å gjøre det.

De som møter opp er de som bestemmer. Hvis det er relativt få som møter opp, så blir hver stemme viktigere, sier Bergh.

4. oktober besluttet Kommunal- og distriktsdepartementet å erklære Fylkestingsvalget i Moss kommune for ugyldig.

Flere uker tidligere ble det kjent at de rødgrønne partine hadde kommet til enighet i Østfold.

Det kan påvirke mossingenes stemmevalg.

– Velgerne kan jo skifte mening, og når den typen samarbeid setter seg, så er det ikke sikkert at alle er helt fornøyde med beslutningene til det partiet de stemte på.

Så det er absolutt ikke gitt at resultatet blir det samme nå som det de stemte i september.

Flere stod i kø for å få stemt ved omvalget i Moss.

Mandag 13. november stod flere i kø for å stemme på nytt i Moss.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Selv om omvalget vil koste samfunnet minimum 2,8 millioner kroner, mener Bergh det likevel er riktig å gjennomføre omvalget.

Det er viktig for demokratiet at vi har denne muligheten til å ha omvalg. Da er det nok fornuftig bruk av ressurser.

Valgdagen for omvalget er 27. november. Trenger du informasjon om hvor og når du kan stemme på nytt kan du lese her:

Todelt bilde: 
Til høyre: En ung kvinne med hvit genser
Til venstre: Et skilt hvor det står valglokale med en pil

Her kan du stemme ved omvalget i Moss