Hopp til innhold

Åtte klasserom stengt på videregående skole etter funn av asbest

Rundt 200 elever måtte holde seg hjemme fra skolen mandag.

 Frederik ll videregående.

En hel etasje ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad er stengt etter at det ble funnet asbest.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Det har blitt uført arbeider på fasaden og det ble i den forbindelse påvist asbest. Vi har stengt av til sammen åtte klasserom, sier rektor Leif Rune Østli ved Frederik ll videregående skole til NRK.

Stengingen rammer rundt 200 elever ved skolen. Elevene fikk søndag kveld beskjed om at det ikke ville bli undervisning for dem mandag.

All bruk og håndtering av asbest ble forbudt i Norge i 1985, men det finnes fremdeles i mange bygg fra 50- og 60-tallet. Asbest er ufarlig så lenge det ligger i ro, men kan avgi asbeststøv ved flytting eller riving.

Asbeststøvet er helseskadelig når det pustes inn, og kan lede til flere alvorlige sykdommer, for eksempel kreft.

Østli forteller at tre klasserom er direkte berørt, men at det også er funnet asbest i himlingen utenfor et klasserom.

Skoleledelsen har derfor valgt å stenge av en hel etasje på den ene blokka, samt et klasserom i etasjen over.

– Dette er for å forebygge risiko for spredning. Så vil man sanere dette så fort som mulig, men jeg har ikke noe tidsperspektiv på hvor lang tid dette vil ta enda, sier rektoren.

Klasserom ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad er avstengt på grunn av funn av asbest i desember 2023.

Klasserommene ble umiddelbart stengt da rektoren ble varslet om asbestfunnet.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

Jobber med å finne nye klasserom

Skolen skal ha en felles skoleavslutning tirsdag. Elevene vil derfor ikke miste mye undervisning før nyttår.

Men rektoren kan ikke svare på hva slags tilbud de vil ha når de kommer tilbake 3. januar.

– Vi har noen få dager til å finne andre ledige lokaler, sier han.

Arbeidet med å løse situasjonen blir ekstra vanskelig fordi Viken Fylkeskommune skal deles opp i Østfold, Buskerud og Akershus fra nyttår.

Rektor Leif Rune Østli ved Frederik ll videregående skole foran et klasserom som er avstengt på grunn av funn av asbest i desember 2023.

Rektor Leif Rune Østli foran et av klasserommene som er stengt på grunn av asbestfunnet.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

På grunn av oppsplittingen er datasystemet som gir tilgang til timeplaner og tildeling av rom stengt frem til 2. januar, dagen før elevene kommer tilbake.

Skoleledelsen har dermed kun én dag på seg til planlegge undervisningen på nytt og informere elevene om endringene.

Hovedverneombud Svein Angell Skaar sier til Fredriksstad Blad at de ansatte har tatt situasjonen til etterretning.

– Men det er klart at vi tar situasjonen på største alvor. Og er glad lokalene umiddelbart ble avstengt. Denne situasjonen vitner enda en gang om behovet for nye og tidsmessige lokaler for de videregående skolene i Fredrikstad, sier han til avisen.