Hopp til innhold

Ny strøm fra Europas største foss

Kraften blir laget ved at turbinene fanger opp flomvann som ellers hadde rent over og vært tapt for produksjon.

Nye turbiner ved Borregaard

Driftsassistent Lars-Erich Arnesen, prosjektleder Johan Kristen Nøstvold, driftssjef Tor Arild Thorgersen og kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal i Borregaard gleder seg over økt strømproduksjon fra Sarpsfossen.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Onsdag åpner industribedriften Borregaard to nye turbinaggregater i Sarpsfossen i Sarpsborg.

Nok strøm til 24.500 husstander i året

Turbinene skal produsere 55 Gigawattimer (GWh) fornybar energi, noe som bringer Borregaards andel av kraften i Sarpsfossen pp til 490 GWh - tilsvarende årsforbruket i nærmere 24.500 husstander.

Borregaard Kraftverk har nå seks turbiner knyttet til fossen, mens Hafslund Kraftverk har fire på motsatt side. I tillegg kommer turbinen ved Sarp Kraftstasjon, som eies av både Borregaard og Hafslund.

Sarpsfossen er Europas mest vannrike foss med en fallhøyde på 20 meter.

- Tre-fire eneboliger per sekund

Snittvannføringen ligger på litt under 600 kubikkmeter per sekund. Flommen varer vanligvis fra begynnelsen av mai og ut juli.

– Vi begynner å nærme oss normalen nå. Vi har vært oppe i 1500 kubikkmeter per sekund i årets flom, og nå er vi nede i 850 kubikkmeter per sekund. 6-700 er mer normalen på denne tiden av året, sier driftssjef Tor Arild Thorgersen.

For å anskueliggjøre mengden opplyser han at 850 kubikkmeter per sekund tilsvarer noe slikt som tre-fire eneboliger som velter ned Sarpsfossen hvert sekund.

Nye turbiner ved Borregaard

Driftssjef Tor Arild Thorgersen, prosjektleder Johan Kristen Nøstvold og driftsassistent Lars-Erich Arnesen overvåker vannføringen i Glomma nedstrøms fra Sarpsfossen.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

- Har utvidet slukeevnen i fossen

Det nye turbinprosjektet er et miljøprosjekt som defineres under myndighetenes støtteordninger for ny fornybar energi.

Årsaken er at den nye strømmen produseres tas fra flomvann som ellers ville gått over dammen og være tapt for strømproduksjon.

- Vi har jo hatt en slukeevne i fossen på 825 kubikkmeter per sekund, og i flom har vi mellom 1000 og 2000 kubikkmeter per sekund over flere uker, og vi ønsket å utnytte noe av dette ekstra vannet til strøm. Derfor ble disse turbinaggregatene bygget, og da produserer vi hva myndighetene definerer som ny, fornybar kraft, forteller Thorgersen.

Med de nye turbinene er slukeevnen i fossen økt til 945 kubikkmeter per sekund.

150 millioner kroner

- Kraften vi produserer griper ikke inn i naturen på noen måte. Det eneste er at vi får litt mindre vann i fossen når det er flom, sier Torgersen.

Turbinene er laget i Kina, og prosjektet har en kostnad på 150 millioner kroner.

Ordfører i Sarpsborg, Jan Engsmyr, vil klippe snoren som avduker de nye turbinene.

Det blir korte taler fra både ordfører og administrerende dirketør i Borregaard, Per A. Sørlie.

Sarpsfossen

Sarpsfossen har en gjennomsnittlig vannføring på 600 kubikkmeter per sekund, men den kan øke til det tredobbelte ved flom.

Foto: Dag Okken Halvorsen

Sarpsfossen har vært utnyttet for industriformål siden 1600-tallet, men det var først i 1892 man brukte vannkraften til å drive en mindre generator som produserte strøm til lys i verkstedet på Borregaard.

I 1898 sto det første kraftverket ferdig som det tredje store kraftverket i Norge. Kraftstasjonen ble utvidet i 1901, 1910 og videre på 1930-tallet.

Borregaard Energi omsetter årlig for 180 millioner norske kroner og omfatter virksomhet innen kraftproduksjon, kraftleveranse og handel i det nordiske kraftmarkedet. Kraftproduksjonen omfatter produksjon i Sarpsfossen, Mossefossen og i Trælandsfoss i Kvinesdal.