Ny gjestehavn kan bli dyrere

Planen var at noe av finansieringen av ny gjestehavn skulle komme fra vanlig båtplass-utleie. Nå må trolig pengene hentes andre steder.

Tore Lundestad

Tore Lundestad har ansvar for utbygging av nye gjestehavn, men har fortsatt mange løse tråder å forholde seg til.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Ny gjestehavn i Fredrikstad kan bli dyrere enn forventet. Planen var å finansiere noe av havna med båtplass-utleie, men et stort overskudd av båtplasser i fjorden kan sette en stopper.

Større løft

Reguleringsarbeidet med den sårt tiltrengte gjestehavna i Fredrikstad skal være ferdig neste år, men allerede nå ser prosjektansvarlig for gjestehavna, Tore Lundestad, havnesjef i Borg havn, på hvordan den kan finansieres.

– Tanken var å finansiere gjestehavna med vanlig båtplass-utleie, men nå kan det bli uaktuelt. Dette kan jo forandre seg, men sånn som det er nå, må vi også se på andre finansieringsmuligheter, forteller han.

Enden på visa kan bli at kommunen må ta et mye større løft enn forventet.

– Hvis man bare skal leve av gjestehavna, må man være veldig bevisst på hva man velger. Kommunen må nok bidra på landsiden, med å fristille arealer og være ansvarlig for fasiliteteter, sier han. Det er jo for næringslivet og kommunen en slik gjestehavn er viktig.

Usikkert eierskap

Det er for tidlig å si noe om hvordan eierskapet til den planlagte gjestehavna skal være. Foreløpig holder Borg havn i prosjektet.

– Vi skal i løpet av vinteren se på flere modeller og det er flere alternativer. Det kan være at kommunen og Borg havn skal eie gjestehavna eller det kan bli aktuelt at gjestehavna bygges og eies av andre, som også vil drifte gjestehavna.