Hopp til innhold

Ny forskning: Syklister sliter mer på stiene

Snart kan det bli tillatt å sykle på stier også i vernede naturområder. Det kan gi mer slitasje på skogbunnen.

Sykling på sti i Lillomarka i Oslo.

Sykling på sti fører til mer slitasje, mener forskere. Her fra Lillomarka utenfor Oslo.

Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi har funnet ut at økt bruk gir bredere stier, særlig der det er vått. Slitasjen blir også større når mange av dem som bruker stiene er syklister, sier seniorforsker Marianne Evju i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

De siste årene har turgåere fått selskap av flere syklister på stiene. Det har ført til enkelte konflikter. Det har imidlertid vært uklart om syklingen fører til mer slitasje på naturen.

Nå har forskere påvist nettopp det.

Bredere stier

En nærmere undersøkelse av fire stier rundt om i landet, viser at det blir særlig mye slitasje når syklistene inntar våte områder. Da blir stiene bredere.

Marianne Evju, forsker ved NINA

Seniorforsker Marianne Evju ved NINA sier at sykling på stier kan gjøre stiene bredere.

Foto: NINA

Forskerne har ikke påvist at sykling gjør at stiene blir dypere.

Rapporten er overlevert Miljødirektoratet. De skal se om syklister i enda større grad skal sidestilles med gående også i vernede skogs- og fjellområder.

– Det er ikke opp til meg å vurdere om det er et problem at stiene blir bredere. Men det er viktig kunnskap å ta med seg når man skal forvalte verneområdene, sier Evju.

– En kostnad man må ta

Syklistene selv vil gjerne ha lik tilgang til stiene som de gående. Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistforeningen er overbevist om at det gjør at flere kommer seg ut.

Samtidig legger han ikke skjul på at temaet har skapt konflikter. Han mener imidlertid at hensynet til naturvernet enkelte ganger har vært skjøvet foran, mens det egentlig handler mest om at gående vil være i fred i skogen.

– Stier er egentlig slitasje i utgangspunktet. Til en viss grad er dette en form for kostnad man må være klare for å ta enten det er gående eller syklende, sier han.

Andersson ønsker all ny fakta om temaet velkommen, og mener også syklistene må lære å ta de riktige hensynene.

– Vi ønsker å ivareta naturen. Syklister har stort ansvar i likhet med andre som bruker naturen, sier han.

Morgan Andersson på terrengsykkel ved Rondvassbu.

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistforeningen har selv testet terrengsykling på sti, her fra Rondvassbu.

Foto: Privat

Endrer ikke DNTs mening

Også Den Norske Turistforeningen (DNT) er generelt positive til at folk skal få sykle på sti.

– Det er en villet politikk fra myndighetene at vi skal legge til rette for et friluftsliv som utvikles gjennom nye ikke-motoriserte aktiviteter. Dette støtter DNT, så lenge det er skånsomt for naturen, sier Anne-Mari Planke.

Hun er DNTs avdelingsleder for natur- og friluftsliv, og tror ikke rapporten vil endre deres holdning til at syklister i størst mulig grad bør sidestilles med gående. Hun skryter av terrengsyklistenes interessegrupper som har vært flinke til å spre kunnskap.

– Vi oppfordrer miljømyndighetene til å bruke denne kunnskapen godt. Det er viktig å tilrettelegge, og kanskje kan et godt tiltak være å kanalisere syklister til de mer robuste stiene, sier hun.