NAV har kriseplanen klar

NAV tilbyr arbeidskraft, hvis pandemien tømmer arbeidsplasser for ansatte.

Mannlige sykepleiere

Helsepersonell eller andre yrkesgrupper av stor samfunnsverdi kan bli fort erstattet hvis det oppstår en svineinfluensa-krise.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

NAV har forberedt seg på stort frafall i arbeidsstyrken på grunn av svineinfluensaen.

I Østfold kan NAV tilby arbeidskraft - hvis pandemien tømmer bedrifter for ansatte.

har oversikten over arbeidsledige i Østfold, og dermed også over potensielle sykefraværsvikarer

– Vi har 4529 ledige i Østfold, for å være eksakt. Under den forutsetning av at ingen av de er slått ut av influensa, kan disse være aktuelle erstattere, sier NAVs sikkerhetskoordinator Bjørn Egil Hansen.

LES:

Fylkesmannen bestemmer

I de verst tenkelige tilfeller, så kan halvparten av arbeidstyrken bli borte opp til en ukes tid.

Først og fremst er det helsepersonell eller andre yrkesgrupper av stor samfunnsverdi som trenger å erstattes i en krisesituasjon.

Hansen forteller at NAV og fylkesmannen kommer til å ha løpende kontakt hele veien.

– Bedriften må melde inn behovet til fylkesmannen, så vurderer beredskapsavdelingen der om det skal settes inn ekstra folk, sier sikkerhetskoordinatoren.

LES OGSÅ: