MS Hamen mister vernestatus

Riksantikvaren varsler Hamen-eiere om at avtalen om vernestatus sies opp. Tilsagn på 1,5 millioner kroner i økonomisk støtte trekkes tilbake.

MS Hamen

MISTER VERNESTATUS. Blir det spiker eller turistmagnet under havets overflate av MS Hamen? Forslagene til etterbruk av skipet har vært mange gjennom årene.

Foto: Privat

MS Hamen har siden 2005 vært vernet i Norge.

Skipet ligger på svensk side av Iddefjorden, som grenser mellom Norge og Sverige, og i Sverige vurderes den svært rustne skipet som et miljøproblem.

Onsdag sendte Riksantikvaren et varsel til eierne av MS Hamen om at man vurderer å si opp avtalen om vernestatus og trekke tilbake tilsagn på 1,5 millioner kroner til fartøyet MS Hamen.

Les også:

MS Hamen

GIKK TIL BUNNS. MS Hamen sank i mars i år, men ble reddet opp.

Foto: Privat

Planene om redning holdt ikke mål

MS Hamen er i svært dårlig stand og har tatt inn vann i flere måneder.

Før jul fikk eierne av skipet 450 000 kroner til sikring av skipet, men i mars i år sank skipet etter en plutselig lekkasje, men ble reddet opp igjen.

MS Hamen er et motorskip i klinket stål, og bygget i England i 1949. I følge eierne skal skipet være et av de få gjenværende i sitt slag fra den norske utenriksflåten, som seilte i nordeuropeisk-, Nordsjø- og Østensjøfart.

Skipet har hatt status som vernet fartøy, men Riksantikvaren mener det nå ikke er realistisk å jobbe videre med bevaring av skipet.

- Torsdag 9. juni hadde stiftelsen MS Hamen endelig frist for å presentere en konkret handlingsplan med milepæler.

Etter å ha vurdert det mottatte materialet kan ikke Riksantikvaren se at de tiltak som skisseres kan endre vår oppfatning av situasjonen, sier seksjonsleder hos Riksantikvaren Alexander Ytterborg til nrk.no.

Les også:

M/S Hamen

IRRITERTE NABOER. Mange av naboene i området Hälle og Iddefjorden har irritert seg over rustholken med norsk flagg akter.

Foto: Rainer Prang / NRK

Uvanlig sak

Den 19. mai i år hadde Riksantikvaren møte med eierne av MS Hamen.

På møtet uttrykte Riksantikvaren sin økende skepsis med prosjektets utvikling de senere årene.

Denne skepsisen gjaldt både ivaretakelsen av de antikvariske verdiene skipet representerer, og de organisatoriske forhold rundt prosjektet.

Etter grundig vurdering finner nå Riksantikvaren å gå til det uvalige skrittet å varsle eierne om at vernestatus fjernes.

- Det er ikke vanlig å fjerne vernestatus. Det er et virkemiddel vi helst ikke bruker, sier Ytterborg.

Kustbevakningen ved MS Hamen

HAR SKAPT PROBLEMER. Den svenske Kystvakten har flere ganger vært ved MS Hamen for å lense skipet. Det lekker olje fra det norske skipet, og lenser er lagt ut for å begrense oljesølet til Iddefjorden og langs strendene.

Foto: Privat

Svenskene lei av skipet

I Strømstad kommune, og hos naboene på Hälle - på svensk side av Iddefjorden der Hamen ligger, har skipet vært sett på som et miljøproblem.

Frykten for at MS Hamen blir liggende på bunnen av iddefjorden er klart og tydelig meddelt norske myndigheter.

Skipet er ifølge den svenske Kystvakten avhengig av lensepumper for å holde seg flytende, og Strømstad kommune har lagt press på Riksantikvaren via den norske ambassaden i Stockholm, for å få skipet fjernet.

- Vi har vurdert Hamens situasjon opp mot det materialet vi fikk fra eierne den 9. juni i år. Dessuten har vi vurdert situasjonen for skipet mot en rekke andre elementer, blant annet skipets situasjon etter at det fikk vernestatus.

Vi har også vurdert MS Hamen opp mot svenske myndigheters syn på skipet, sier Alexander Ytterborg til nrk.no.

To ukers frist

"Vi understreket i møtet i mai i år også det uholdbare i at Riksantikvaren og andre norske myndigheter har mottatt en rekke henvendelser om de store problem og kostnader, som skipet påfører svenske myndigheter.

Det lå implisitt at Riksantikvaren som konsekvens av denne situasjonen må vurdere sitt videre engasjement i skipet, herunder opphør av vernestatus og tilbakekallelse av tilsagn", heter det i et brev fra Riksantikvaren til eierne av MS Hamen den 15. juni i år.

I lys av det som skjer rundt MS Hamen har Riksantikvaren nå varslet eierne at Staten har til hensikt å si opp avtalen om status som vernet skip gitt i brev av 20. juli 2005 samt å fatte vedtak om å trekke tilsagnet gitt i brev av 25. mars 2009 om kr. 1,5 mill i 2010 tilbake.

- Det er god forvaltningspraksis, og i tråd med reglene å varsle dette med 14 dagers frist.

Nå skal eierne få vurdere dette varselet, og hvis de kommer med merknader som har betydning for saken, vil vi vurdere det fortløpende, sier Ytterborg.

Han vil ikke spekulere i om det nå finnes noen "redningsplanke" for MS Hamen.

Det har ikke lykkes nrk.no å få kontakt med eierne av skipet via telefon, sms eller epost, for å få en kommentar til Riksantikvarens varsel av 15. juni 2011.

Video 076e75fc-9d8e-4bb1-badc-aaef91d7d4a1.jpg

MS Hamen synker

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Alt for fort i 90-sone i tunnel

    UP har anmeldt og beslaglagt førerkortet til en bilist som ble målt i 127 km/t i sørgående retning i Nordbytunnelen. Bilføreren er en Oslo-kar i 30-årene.