Hamen-eiere får kystvaktsregning

Den svenske kystvaktens innsats for å holde MS Hamen flytende er ikke gratis.

Kustbevakningen ved MS Hamen

SANERTE OLJE. Den svenske kystvakta har hatt miljøskip ved MS Hamen. Det norske skipet er tømt for olje, men ikke så godt renset at skipet ikke forurenser Iddefjorden og strendene nær skipet.

Foto: Privat

Svenske myndigheter er bekymret for at MS Hamen skal bli liggende på bunnen i grensefjorden.

MS Hamen skulle ha vært hugget opp av den svenske eieren på Hälle, som drev med metallgjenvinning fram til tidlig på 2000-tallet.

Men han lot seg overtale til å selge skipet for en symbolsk sum til en norsk stiftelse, som ville sette skipet istand.

Målet er at MS Hamen skal bli et flytende museum i en norsk kystby, til minne om norsk skipsfart.

Men skipet har blitt liggende på Hälle og forfaller hvert år.

MS Hamen

17. MAI-BREVET. Strømstads ordfører og varaordfører minner om at det er norske myndigheter som har vernet MS Hamen, og skriver i et brev, datert 17. mai i år, at de vil ha skipet flyttet til norsk territorium.

Foto: Privat

Sank til bunns

Gjennom flere måneder har situasjonen vært kritisk for MS Hamen.

Eierne har på internasjonale nettsider beskrevet situasjonen som akutt, der vann renner gjennom tak og skott.

Ifølge opplysninger på nettsiden World Ship Trust, der verneverdige skip får omtale, var MS Hamen i en kritisk tilstand også før det måtte settes inn lense- og stabiliseringstiltak i mars 2011.

World Ship Trust skriver:

"At present, the working conditions are very, very difficult. "Hamen" should definitely be docked as soon as possible, to secure the underwater hull. The decks and the roofs of the deckhouses are leaking and in poor conditions.

However, under the present economical conditions, it is not possible for the foundation to tow the ship to a yard for docking. We are in urgent need of money, and the situation for "Hamen" may be critical and impossible for the foundation to handle within short time."

MS Hamen sank i mars i år på sin fortøyningsplass på Hälle, på svensk side av Iddefjorden - grensefjorden mellom Sverige og Norge.

Både før og etter hendelsen i mars har den svenske kystvakten vært ved skipet, som foruten å ha sunket, også fikk slagside i fjor høst - og også har sluppet ut olje til nærområdet.

Les også:

Kustbevakningen ved MS Hamen

VIL HA BETALT AV HAMEN-EIERNE. Så langt har den svenske kystvakta hatt utlegg på rundt 100 000 svenske kroner, knyttet til MS Hamen. Regningen går via svenske miljømyndigheter til eierne av MS Hamen.

Foto: Privat

Regningen øker

Kystvakta har brukt mye ressurser på MS Hamen, og blant annet flyr den svenske kystvaktas overvåkningsfly over Hälle-området, når flyet patruljerer Nord-Bohuslän.

Et av den svenske kystvaktas miljøskip var i forrige måned på Hälle og sanerte olje, som slipper ut av skipet.

Ifølge kystvakta er skipet tømt for olje, men ikke rengjort slik at forurensning unngås.

- Det lakk ut til strendene, og etter å ha hatt kontakt med eieren - som sa at det ikke var noe han kunne gjøre, så ble vårt skip sendt dit, sier Ulf Nilsson som er stabsjef i den svenske kystvakten til Strömstad Tidning på nett.

Regningen fra den svenske kystvakta til eierne er nå på rundt 100 000 svenske kroner, og for hver gang svenske myndigheter må gripe inn overfor MS Hamen, øker denne regningen.

Les også:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Ba ambassaden om hjelp

Den 17. mai i år sendte Strømstads toppolitikere et brev til den norske ambassaden, der de ber om hjelp til å få fjernet MS Hamen fra svensk område.

I brevet til den norske ambassaden, som er undertegnet av ordfører Ronnie Brorsson og varaordfører Sven Moosberg, heter det blant annet at MS Hamen nå snarest bør taues til en norsk havn.

Deretter kan norske myndigheter i ro og mak ta stilling til hva de vil gjøre videre med skipet, skriver Strømstads toppolitikere.

De peker på at skipet har tilgriset området med olje, og at MS Hamen ligger i en naturvernsone under EUs beskyttelse.

Endelig frist for avklaring

Riksantivaren krever nå at eierne av Hamen legger fram konkrete planer for skipets framtid.

Planen skal være innlevert innen den 9. juni i år, og fristen er endelig, ifølge Riksantikvaren.

En slik plan skal omfatte alle nødvendige prosesser i forbindelse med buksering av skipet til verft eller sikker opplagsplass, inkludert konkrete avtaler og pris for de ulike delprosessene.

- Dersom vi ikke har et tilfredsstillende resultat og konkrete avtaler innen fristen, vil Riksantikvaren vurdere sitt videre engasjement i fartøyet, både når det gjelder vernestatus, gjenstående tilsagn og oppfølging av utbetalte tilskudd, sier avdelingsdirektør Unni Grønn til nrk.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se TV-sendingen 22.50

  • Bråk i Moss

    En person er anmeldt for ordensforstyrrelse i forbindelse med et arrangement i Moss sentrum. Fire personer er bortvist fra samme sted, melder politiet.