Mattilsynet mener denne merkingen er ulovlig

Mattilsynet mener Nortura villeder forbrukere med merking av glutenfri og ber dem rette opp.

Nortura må fjerne denne merkingen

Slik er servelaten merket i dag. Ordet glutenfri mener Mattilsynet strider med regelverket.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Jorunn Aasgaard Grini

Seksjonssjef hos Mattilsynet avdeling Østfold og Follo, Jorunn Aasgaard Grini, sier at forbrukerne ikke må villedes når de leser på innpakninger på et produkt.

Produktet det gjelder er Go & mager servelat. Produktet er merket med uten melk og glutenfri. Nå må Nortura fjerne merkingen glutenfri. Grunnen er at det er lovstridig. Det sier Jorunn Aasgaard Grini, seksjonssjef hos Mattilsynet, avdeling Østfold og Follo.

– Regelverket tillater ikke at man har negativ allergenmerking. Gluten er et allergen. Det er ikke lov å fremheve at noe er fritt for allergen hvis alle andre produkter ikke inneholder den ingrediensen. Det er vel ingen servelattyper som er laget med gluten, forklarer hun.

Er i dialog

Stig Barstad

Fabrikksjef ved Nortura i Sarpsborg, Stig Barstad, sier de har en god dialog med Mattilsynet.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Stig Barstad, fabrikksjef ved Nortura i Sarpsborg, hvor servelaten lages, sier at de er i dialog med Mattilsynet.

– Nortura sin policy er at vi ønsker å ha mest mulig informativ informasjon til forbrukeren. På dette området er det en dialog mellom Mattilsynet og Nortura sentralt i forhold til merking av produktet. Produksjonsmessig har det ingen betydning, og vi kommer til å fremstille produktet som vi har gjort, sier han.

Mattilsynet mente først at Nortura også måtte fjerne merkingen "uten melk", men det slipper de.

– Denne servelattypen lages uten melk, mens mange lages med melk. Nortura var tidlig ute på markedet med denne typen, og vi har fått dokumentasjon fra dem som viser at de var veldig tidlig ute med å produsere servelat uten innhold av melk, og da er det lov, sier hun.

Skal forhindre konkurransefortrinn

Er det ofte dere finner slike feil ute på inspeksjon?

– Det er ikke ofte vi sjekker slike ting, men det er mye feilmerking der ute. Det er viktig at virksomhetene setter seg inn i merkeregelverket og gjør dette riktig. Det er fordi forbrukerne skal få riktig informasjon og ikke bli villedet på noe vis.

Det har også med konkurranse å gjøre.

– Ingen skal få konkurransefortrinn ved å fremheve noe spesielt ved produktet som kanskje er likt produktet til konkurrenter som ikke fremhever det, sier hun.

Varslet flere vedtak

I tillegg til feil merking, har Mattilsynet varslet vedtak på tre andre områder, blant annet tiltak for å skille mellom emballerte og uemballerte næringsmidler og tilsetningsstoffer under lagring i tørrstofflageret for å forhindre forurensning. Barstad sier at de har rettet opp alle feilene.

– Det er en selvfølge for oss i Nortura i Sarpsborg at vi har en tett dialog med Mattilsynet om hvordan vi kan bli bedre. Vi har jevnlige tilsyn fra Mattilsynet, og hvis de finner avvik, er det en selvfølge at vi nesten alltid etterkommer det. Avvikene det er pekt på er allerede utbedret, sier han.