Hopp til innhold

Lover rettskamp for 11.500 fosterbarn

Politikere og fosterforeldrene er enige om at køen av fosterbarn må bort. Nå hiver Fagforbundet seg inn for å tvinge frem endringer.

Landsmøte i Fagforbundet Mette Nord

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet mener fosterforeldrene gjør en svært viktig samfunnsoppgave. Hun mener betingelsene de jobber under er altfor dårlige.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Skal vi få til gode og stabile fosterfamilier fremover, så må de også ha trygge juridiske rammer, sier forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet.

Derfor har forbundet vedtatt å bruke sine juridiske og økonomiske muskler til å presse frem en endring i den juridiske statusen til fosterforeldrene.

Det skjer i samarbeid med fosterhjemsforeningen, og Nord legger ikke skjul på at de gjerne går i retten for å få en prinsippavgjørelse.

– Skjevt maktforhold

Den siste tiden har NRK skrevet om fosterforeldre som føler seg rettighetsløse og kampen for å gjøre noe med dette.

Fagforbundet mener problemet er at fosterforeldre må skrive under på en avtale som gjør dem til oppdragstakere. Den gir verken rett til sykepenger eller tjenestepensjon, og garanterer ingen opplæring slik fast ansatte har krav på.

Totalt sett mener forbundet dagens avtale skaper en skjevhet i maktforholdet mellom fosterforeldre og barnevernet som er svært problematisk.

Ferske tall viser at 287 barn står i kø og ventet på fosterhjem her i landet. Forbundet tror betingelsene må bli bedre for å bli kvitt køene.

– Vi må sikre god og faglig veiledning, at den er tilgjengelig når foreldrene trenger den, og at fosterforeldre også får en økonomisk trygg ramme, sier Nord.

Inspireres av dom fra Høyesterett

Tidligere har Fagforbundet tatt kampen for rettighetene til avlastere. Denne gruppen var definert som oppdragstakere inntil Høyesterett avsa dom i 2016.

– Avlasterdommen har gitt denne gruppa gode juridiske rammer. Vi ser mange likhetstrekk mellom avlasterne og fosterforeldrene, sier Nord

Det har gått et år siden regjeringen satte ned et utvalg for å gjennomgå rammevilkårene til fosterfamiliene som har landets 11.500 fosterbarn boende hos seg.

Regjeringen var tydelig på at en av grunnene til å gjøre noe med rettighetene, er problemene med å skaffe nok fosterhjem til alle barna. Utvalget leverer sin rapport i desember.

– Forstår at mange vegrer seg

Nyheten om at Fagforbundet vil gå hardt til verks for å endre betingelsene, blir godt tatt imot hos Ragnhild Vesteraas. Hun har vært fostermor i flere år og mener det har beriket hverdagen.

Likevel er hun ikke i tvil om at noe må gjøres med rettighetssituasjonen.

Ragnhild Vesteraas

Ragnhild Vesteraas har både biologiske barn og fosterbarn. Hun er enig i at fosterforeldre trenger bedre rettigheter.

Foto: Sissel Rikheim/NRK

Mange fosterforeldre opplever at det er dårlige betingelser, og mange sliter med å få hjelp når de kjenner at de trenger det, sier hun.

Vesteraas er overbevist om at bedre rettigheter til syvende og sist slår positivt ut for barna.

Hvis de erfarer at de taper pensjonspoeng og blir minstepensjonister fordi de tok seg av et barn som trengte det, så er det vanskelig å rekruttere nok fosterforeldre, sier hun.

NRK anbefaler