Normal

- Frykter alvorlig sykdom blir oversett

Helsetilsynet mener akuttmottaket ved Sykehuset Østfold blant annet bruker for lang tid på å få undersøkt pasienter.

Sykehuset Østfold Fredrikstad
Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

For mange pasienter, for dårlig skjerming og for treg undersøkelse av syke ved akuttmottaket ved Sykehuset Østfold bekymrer de ansatte, viser en foreløpig rapport fra Statens Helsetilsyn.

Sykepleiere klagde på arbeidsplassen

Helsetilsynet undersøkte forholdene ved akuttmottaket også i fjor, etter at det hadde kommet inn flere klager på akuttmottaket, både fra sykepleiere, leger og pasienter.

20 sykepleiere skrev et brev der de beskrev forholdene ved akuttmottaket som uholdbare.

Men Sykehuset Østfold utførte en rekke forbedringer i etterkant, og da Helsetilsynet kom på besøk, fant de ingen avvik.

Denne gangen er rapporten en del av et landsomfattende tilsyn med akuttmottak i Norge.

Det er funnet kritikkverdige forhold ved flere av de andre sykehusene. Og det er mye som tyder på at også Sykehuset Østfold har en lang vei å gå før akuttmottaket fungerer som det skal. 

Det er i hovedsak to avvik fra rutinene som bekymrer.

- Redde for å overse sykdom

 

Anne Grethe Erlandsen

Kommunikasjonsdirektør ved sykehuset Østfold, Anne Grethe Erlandsen, forteller at de har gjort store endringer i driften av akuttmottaket siden tilsynet i april.

Foto: Stephan Reis / NRK

Senest 15 minutter etter ankomst skal pasientene - ifølge regelverket - vurderes og undersøkes, men ifølge rapporten blir de ofte liggende betydelig lenger ved Sykehuset i Østfold.

I tillegg har tilsynet avdekket at ingen assistentleger og turnusleger ved avdelingen kjenner godt nok til disse prosedyrene.

"Intervjuer viser at hver enkelt sykepleier og lege har ansvar for et stort antall pasienter når pasientpågangen er stor. Mange av de intervjuede utrykte bekymring for å overse alvorlige tilstander hos pasientene."

Ifølge rapporten er også utfordringene med opphoping av pasienter kjent på alle ledernivåer i sykehuset.

Ledelsen har forklart at de har satt i gang en rekke tiltak for å bedre på situasjonen, men disse har ifølge tilsynet ikke vært gode nok.

- Dårlig skjerming av pasientene

Det andre avviket gjelder undersøkelsesforholdene ved mottaket.

Ifølge Helsetilsynet blir ikke taushetsplikten godt nok ivaretatt.

"Intervjuer og befaring i lokalene viser at de fysiske forholdene på akuttrommene gjør det vanskelig å foreta forsvarlig informasjonsutveksling med pasienten og forsvarlig medisinsk undersøkelse", skriver de i rapporten.

Kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Østfold, Anne Grethe Erlandsen, tar kritikken alvorlig, men peker på at tilsynet ble gjort i en periode da mottaket flyttet.

- Denne kritikken er alvorlig, og vi skal alltid ta vare på pasientene våre. Men vi jobber kontinuerlig med rutinene, og gjør det vi kan for å bedre disse tingene. Vi har hatt et nytt system for akuttmottaket i en måned nå, og mener mange av disse problemene er bedret.

- Må bedre forholdene

Sykehuset har frist på seg til 12.juni å komme med kommentarer til rapporten.

Helsetilsynet i Østfold kommer til å følge opp saken tett, og forsikre seg om at avvikene blir rettet.

- Vi har forståelse for at de har vært i en ekstra utfordrende situasjon ved at de har flyttet og omorganisert. Men selv i en slik situasjon må de klare å styre og lede avdelingen slik at pasientene blir behandlet i henhold til norsk helselovgivning, sier rådgiver Astrid Sponheim Hunderi.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Anmeldt for kjøring uten førerkort

    Politiet har avholdt trafikkontroll i Knivsøveien i Halden. 36 kjøretøy ble kontrollert. Politiet skrev ut ett forelegg for hastighet og en person ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.