Hopp til innhold

Ny rapport: Vold og trusler omfattende problem i barneskolene

Arbeidstilsynet har gransket forholdene rundt vold og trusler ved 93 barne- og ungdomsskoler på Østlandet. Funnene er urovekkende.

Barn og unge i skolegård

VOLD PÅ SKOLER: Arbeidstilsynets arbeid har også avdekket at flere skoler mangler kunnskap om hvordan de kan bruke regelverket for å forebygge vold og trusler.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Skoleansatte får ikke god opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler skal forebygges, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet til NRK.

Ni av ti skoler har ikke gode nok rutiner for å forebygge vold og trusler, fant Arbeidstilsynet i sin gransking.

– Skoler mangler kunnskap

Arbeidstilsynets arbeid har avdekket at mange skoler mangler kunnskap om hvordan de kan bruke regelverket for å forebygge vold og trusler.

Særlig mangler det mye når det gjelder kartlegging og vurdering av hva som er en trusselsituasjon.

Det er også avdekket at mange ansatte ikke får god nok opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler på arbeidsplassen skal forebygges.

– Dette må de ha de ha på plass for å kunne iverksette de riktige tiltakene, sier Trude Vollheim.

Trude Vollheim, direktør, Arbeidstilsynet

TILSYN: Trude Vollheim er direktør i Arbeidstilsynet som har hatt tilsyn ved 93 skoler.

Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsynet hos 93 grunnskoler i Akershus og Østfold, og de mener det ikke er noen indikasjoner på at det står bedre til i resten av landet.

Fire skadet i Oslo

Tirsdag morgen rykket politiet ut til Brynseng skole i Oslo. En gutt som politiet beskrev som «svært ung» hadde fått tak i en kniv som lå på skolens kjøkken. Han truet flere ansatte, og fire personer fikk behandling for lettere skader etter å ha prøvd å roe ham ned.

Arve Røtterud ved Brynseng Skole

KNIV: En elev ved Brynseng skole truet ansatte med kniv tirsdag.

Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Hendelsen er ikke unik. Senest i januar gikk flere lærere ut og fortalte om utfordringene med å daglig hanskes med voldelige elever.

I to år var arbeidsdagen til barneskolelærer «Tone» preget av akutte hendelser og utrygge situasjoner.

– Problemene størst på barneskolen

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal er svært bekymret for situasjonen.

Steffen Handal

BEKYMRET: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal er bekymret for vold mot lærere i barneskolen.

Foto: Tom-Egil Jensen

– Problemene er helt klart størst i barneskolen. Det vi ser er at lærere i økende grad er utsatt for vold fra elever. Og vi har sett en fordobling fra 2005 til 2018, sier han.

– Og når vi spør våre medlemmer i en spørreundersøkelse så svarer en tredel av barneskolelærerne at de har vært utsatt for vold fra elever, sier Handal som leder det største fagforbundet for lærere.

– Blir for tilfeldig

– Skolene iverksetter tiltak. Men det blir for tilfeldig hvis det ikke bygger på gode kartlegginger og vurderinger av risikosituasjonene i de ansattes arbeidsmiljø, sier Trude Vollheim.

Lærer på vei inn i klasserom med elever

FÅR REFS: 9 av 10 skoler fikk pålegg om å kartlegge faren for vold og trusler bedre.

Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

LES OGSÅ: Krever at lærere som varsler blir tatt på alvor.

Tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) viser at 6,6 prosent av norske arbeidstakere blir utsatt for vold eller trusler i arbeidet.

Men for grunnskolelærere er tallet langt høyere. I statistikken for 2018 svarer 14 prosent at de har opplevde dette fra elever, foresatte eller andre det siste året.

– Vold og trusler er ikke den enkeltes problem. Det er et arbeidsmiljøproblem, sier Trude Vollheim.

– Kan ikke akseptere dette

Kunnskapsministeren deler utdanningsforbundets og Arbeidstilsynets bekymring.

Jan Tore Sanner

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier skolen skal være et sted hvor både elevene og de voksne skal kjenne seg trygge.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Vold og trusler mot lærere er svært alvorlig, og er ikke noe vi kan akseptere på skolene. Når så mange skoler ikke klarer å følge opp godt nok, er det veldig viktig at de som faktisk jobber godt med dette, deler sine erfaringer.

– Kunnskapsdepartementet har nettopp satt ned en arbeidsgruppe med kommuner som har tatt på seg en lederrolle i arbeidet mot vold og trusler i skolen. Målet er å spre kunnskap og erfaringer på arbeid som virker, sier Sanner til NRK.

AKTUELT NÅ