NRK Meny
Normal

Krever leieavtale gransket

Halden Venstre krever leieavtale for "Familiens Hus" gransket av Kontrollutvalget. 18 millioner skal kommunen betale i leie for et hus de foreløpig ikke kan flytte inn i.

Os Allè 4, Halden

INGEN BYGGEAKTIVITET. Kommunens Byggesaksavdeling oppdaget ved en kontroll i fjor at det allerede var igangsatt arbeid i Os Allè 4 uten nødvendig godkjenning av bruksendring, og arbeidene ble beordret stoppet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Husleien startet å løpe fra 1. juli i fjor, i forbindelse med leieavtalen Halden kommune har inngått med Ringstad Eiendom AS for "Familiens hus" i Os allè 4 nær Halden sentrum.

Men det kan ta lang tid før kommunen i det hele tatt kan ta huset i bruk, fordi bygningen må omreguleres.

Nå krever Halden Venstre at Kontrollutvalget griper fatt i saken.

- Når det hefter så mye usikkerhet rundt hvordan denne saken har blitt behandlet, synes vi det er riktig at en uavhengig instans ser på hva som har skjedd for å skille likt fra ulikt, sier Venstres gruppeleder i Halden kommunestyre, Geir Helge Sandsmark, til NRK.no.

Les også:

Per Egil Pedersen, rådmann Halden

RIKTIG Å INNGÅ AVTALE. Byggteknisk etat advarte rådmann Per Egil Pedersen (bildet) om at det måtte søkes om omregulering av eiendommen Os alle 4 for at eiendommen skulle kunne bygges om til et 'Familiens Hus'. Rådmannen undertegnet allikevel leieavtalen.

Foto: Halden Dagblad

Inngikk avtale mot råd fra teknisk etat

Det var rådmann Per Egil Pedersen, som inngikk avtalen om å leie Os allè 4 på vegne av Halden kommune den 11. april i fjor.

Forut for inngåelsen av avtalen fikk Pedersen en advarsel fra Byggteknisk etat i kommunen om at det måtte søkes om omregulering av eiendommen før den kunne bygges om til et "Familiens Hus".

- Ja, det er et av mange innspill rådmannen har fått i denne viktige saken, bekrefter Pedersen i en epost til NRK.

Han bekrefter også at varselet fra Byggteknisk etat kom i februar - mars 2011, en til to måneder før han inngikk avtalen.

Formannskapet i Halden kommune vedtok den 12. mai i fjor rådmannens innstilling om at leiekontrakten med Ringstad Eiendom AS skulle godkjennes.

Miljøpartiet De grønne (MDG) fremmet forslag til vedtak om at saken ble utsatt, og at administrasjonen i samarbeid med pensjonskassen skulle utrede et alternativ med påbygging av eiendommen St. Joseph.

Utsettelsesforslaget fikk tre stemmer fra MDG, Høyre og Venstre og falt.

Innstillingen om inngå avtale for Os Allè 4 ble vedtatt mot tre stemmer; Høyre, Venstre og MDG.

Beordret Teknisk etat til å omgjøre vedtak

Ringstad Eiendom AS søkte i november i fjor om godkjenning av enkelte arbeider i bygget, men fikk avslag hos Byggteknisk etat.

Begrunnelsen var at det ikke var søkt om bruksendring.

Det har tidligere vært drevet trykkeri i bygget, med tilhørende kontorlokaler.

Byggesaksavdeling oppdaget senere ved en kontroll at det allerede var igangsatt arbeid.

Arbeidene ble krevd stoppet med umiddelbar virkning.

Rådmannen opphevet vedtaket fra Byggesaksavdelingen, og beordret avdelingen til se på saken på nytt.

Byggesaksavdelingen opprettholdt imidlertid sitt vedtak.

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

KONTROLLUTVALGET MÅ INN I SAKEN. - Vi mener Kontrollutvalget bør granske hvordan forholdene rundt leieavtalen for 'Familiens hus' har blitt som de har blitt, sier Geir Helge Sandsmark (bildet).

Foto: Kjetil A. Berg

Husleie 18 millioner

Halden kommune har avgjort at tjenester for barn og unge skal organiseres under ett tak.

Det skal gjøres en samlokalisering i Os Allè 4 for ressurssenteret for familie og barn inklusive forsterket helsestasjon, ressursteam barn/unge og Maurtua Åpen barnehage.

Helsesøstertjenesten med helsestasjon og svangerskapsomsorg, Barnevernet og PPT-tjenesten skal også inn i Os alle 4, ifølge planene.

Men i og med at arbeidene er stanset, og reguleringsarbeidet kan ta lang tid - er det uvisst når tjenestene kan samles i nye "Familiens Hus".

Kontrakten mellom Halden kommune og Ringstad Eiendom AS løper fra 1. juli 2011 til og med 31. juni 2021.

Årlig husleie er på rundt 1,8 millioner kroner .

- Det er ikke noen ønskesituasjon å ha en husleieavtale vi ikke får utnyttet fullt ut, det sier seg sjøl, sier Geir Helge Sandsmark.

- Kan bli saksøkt av utleier

Os Allè 4, Halden

18 MILLIONER PÅ TI ÅR. Husleieavtalen går fra 1. juli 2011 til 31. juni 2021, og det betales rundt 1,8 millioner i årlig leie.

Foto: Rainer Prang / NRK

Rådmannen avviser på forespørsel fra NRK at håndteringen av kontraktsforholdene i Os Alle 4 kan betraktes som en tjenesteforsømmelse fra hans side.

- Nei, som det framgår er avtalen politisk behandlet og godkjent, skriver Pedersen i en epost.

Mener rådmannen at det var fornuftig å binde Halden kommune til en avtale med utleier av Os alle 4, på tross av varselet fra Byggteknisk etat - og før lokalene var satt i ferdig skreddersydd tilstand for kommunen?

- Ja. For øvrig kan jeg opplyse om at Halden kommune i brev datert 31.1.2012 til utleier Ringstad Eiendom AS har varslet om at vi anser forutsetningene for leieforholdet og leieinnbetalingen som ikke oppfylt, men at vi ønsker å gjennomføre leieforholdet når bygget er i lovlig utleibar stand.

Husleiebetalingene er derfor innstilt, er varslet tilbakebetalt, alternativt å betrakte som depositum, skriver Pedersen i sin epost om saken.

Ringstad Eiendom AS har varslet at de kan komme til å fremme krav om erstatning på grunn av stopp i ombyggingsarbeidene i Os alle 4.

Firmaet, som skulle gjort jobben med byggearbeider for utleier i november i fjor, har måttet ta på seg andre oppgaver, og byggesaken står nå rolig.

Derfor har Ringstad Eiendom AS varslet at de vil holde kommunen ansvarlig for økonomiske tap og forsinkelser.

Les også:

Takket nei til pensjonskassen

Da Halden Kommunale Pensjonskasse tapte flere titalls millioner på grunn av risikable investeringer i it-aksjer og derivater på 90-tallet ble en rekke kommunale bygg hentet inn som verdier, for å bøte på tapene.

Et av disse er det tidligere katolske sykehus-bygget St. Joseph.

Halden Kommunale Pensjonskasse (HKP) hadde planer for å etablere "Familiens hus" i St. Joseph-bygget i Busterudgata 3, som ligger på nordsiden i Halden sentrum.

I HKPs planer for "Familiens Hus" inngikk også et tilbygg, og oppgradering av eksisterende bygningsmasse.

Rådmannen var tilstede i Halden Kommunale Pensjonskasses styremøte den 22. mars i fjor, da saken ble presentert.

- Dette ville ha vært en vinn-vinn situasjon for kommunen og pensjonskassen, om vi hadde fått plassert "Familiens Hus" i St. Joseph-bygget. Men kommunen avviste vårt forslag.

I stedet for at leieinntektene nå havner inn på HKPs konto, går husleien til en privat aktør, sier Arne Helgestad, som var pensjonskassemedlemmenes representant i styret, da saken ble behandlet.

Han peker på at forholdet mellom den kommunale pensjonskassen og kommunen er tett, og at kommunen har solgt en rekke av sine bygg til HKP, som de leier tilbake.

Arne Helgestad

BILLIGERE FOR KOMMUNEN PÅ ST. JOSEPH. - Slik jeg har oppfattet dette, ville HKPs alternativ ha vært det rimeligste alternativet for kommunens etablering og samordning av 'Familiens Hus', sier Arne Helgestad.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Uklarheter rundt St. Joseph

I rådmannens innstilling til formannskapets møte den 12. mai i fjor (SAK 2011/43), heter det blant annet:

"Kostnadene ved St. Joseph bortfaller når kommunale tjenester flytter ut i andre kommunale arealer".

- Dette er ikke tilfelle, sier Arne Helgestad.

Han forteller at i avtalen mellom HKP og kommunen heter det at kommunen skal fortsette å betale husleie på St. Joseph inntil bygget eventuelt selges.

- Det har ikke HKP noen planer om, meg bekjent, sier han.

Helgestad er skeptisk til beregningene, som ble presentert for formannskapet den 12. mai i fjor, knyttet til Os Allè 4 - avtalen.

Han peker på at det i formannskapets dokumenter står å lese at en del av Halden Kommunale Pensjonskasses eiendommer skal selges, knyttet til etableringen av "Familiens Hus".

- Slik jeg har oppfattet dette - som satt i HKPs styre, da saken var til behandling, var at salg av HKPs eiendommer utelukkende var knyttet til at "Familiens hus" skulle havne på St. Joseph, sier Helgestad.

Rådmannen viser til vedtaket i formannskapet den 12. mai i fjor, om at Halden kommune har vedtatt å benytte Os Alle 4 som "Familiens Hus".

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • USA vil bruke 90 mill. på Rygge

    USA vil bruke omkring 90 millioner kroner til å ruste opp Rygge militære flyplass, melder TV2.no. Bevilgningen er godkjent i USA, men det norske forsvarsdepartementet avviser at det er fattet noen beslutning om amerikanske investeringer på Rygge.

  • Trøgsting møter alvorlig tiltale

    En mann i 60-årene fra Trøgstad må i retten i Oslo over nyttår, tiltalt for besittelse av seksualiserte bilder av barn og forsøk på å begå seksuelle handlinger med en mindreårig. Ifølge tiltalen hadde han avtalt et møte med en 13 år gammel jente i februar, men da møtte i stedet en mann opp.