Kommunereformen, Østfold

  • Fortsatt uenige om kommunenavn

    Formannskapene i Aurskog-Høland og Rømskog har fortsatt forskjellige meninger om hva den nye kommunen skal hete. Formannskapet i Aurskog-Høland mener den nye fusjonerte kommunen bør beholde navnet deres, mens formannskapet i Rømskog har valgt Setten som et helt nytt navn på den nye kommunen.

  • Vil inn i storkommune

    Trøgstad bør gå inn i en storkommune, mener rådmann Betty Hvalsengen, ifølge Smaalenenes Avis. Spørsmålet skal nok en gang opp til politisk behandling og rådmannen mener det er stordriftsfordeler å hente hvis Trøgstad går inn i den planlagte storekommunen i Indre Østfold.