Hopp til innhold

Follobanen opnar tidlegast 27. desember

Opninga av Follobanen har vore prega av ei rekke forseinkingar og innstillingar. No er strekningen stengt for trafikk.

Person går på perrongen ved Moss togstasjon.

BEKLAGAR: Bane Nor beklagar til dei reisande som har vorte ramma av forseinkingar og innstillingar. Samtidig forventa dei innkøyringsproblem på Follobanen.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Follobanen opnar tidlegast 27. desember.

Strekningen har vore stengt sidan det brann i eit elektrisk anlegg ved Ski stasjon måndag denne veka.

Fram til Follobanen opnar for trafikk vil toga gå på Østfoldbanen.

Bane Nor opplyste først at Follobanen ville opne att fredag denne veka.

Full stans måndag

All togtrafikk skal vere stansa mellom Oslo S og Ski, ifølge Bane Nor. Måndag morgon blei togtrafikken stansa på grunn av ein brann i eit koplingshus.

Ingen er meldt skada i brannen og brannen skal vere sløkt. Ifølge brannvesenet skal brannen ha oppstått i nokre leidningar.

Det er uavklart kor lang tid det vil ta å fikse problema.

Lange køer på Ski stasjon da Follobanen stengte 19. desember

Lange køar på Ski stasjon.

Foto: ZHILWAN MANBARI / NRK

Linjene L2, RE20, R21, R22 og R23 skal vere ramma av problema.

– Enn så lenge er det stengt på begge banar, og vi har starta bestilling av bussar og køyrer taxiar i skytteltrafikk dit folk skal, seier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Samstundes er det mange forseinkingar i trafikken ved Oslo S på grunn av ein gjentakande jordfeil. Denne feilen er det også uklart kor lang tid det vil ta å fikse, ifølge Bane Nor.

Togreisende på Ås stasjon

Forseinkingar ved Ås stasjon i morgontimane.

Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Det har vore fleire utfordringar i morgontimane. Klokka 07:55 var det forseinkingar på Drammensbanen og Askerbanen ved Oslo S. 13 toglinjer blei råka, men toga på strekninga skal nå gå som normalt.

I Blixtunnelen på Follobanen har det vore straumproblem. Problema skal no vere fiksa. Feilen førte til at fleire tog måtte køyre utanom tunnelen mellom Oslo S og Ski, på Østfoldbana.

30 timar med forseinkingar

Dei fire første dagane etter opninga av Follobana var det over 30 timar med forseinkingar. Likevel er fleire pendlere nøgd med det nye tilbodet.

– Det er så gøy at det berre tek 30 minutt, seier Silje Malene Litlekalsøy Özdemir.

Fleire gonger i veka set ho seg på toget mellom Moss og Oslo på Østfoldbanen. Ho har lenge gledd seg til opninga av Follobanen mellom Oslo og Ski.

Den nye Blixtunnelen er Nordens lengste, og halverer reisetida mellom dei to byane.

Bilde av pendler som skal reise med tog fra Moss til Oslo.

Silje Malene Litlekalsøy Özdemir har gledd seg lenge til opninga av den nye Follobanen.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Eitt år på overtid vart Follobanen høgtideleg opna av Kong Harald førre veke. Tunnelen har kosta 36 milliardar kroner.

Dei reisande sparer elleve minutt mellom Oslo og Ski – når toga går som normalt.

Kong Harald klipper en snor foran en sort togvogn

Follobanen vart høgtideleg opna av Kong Harald og kronprins Haakon måndag denne veka.

Foto: Lise Åserud / NTB

Dei fire første dagane etter opninga var det ei rekkje problem, viser ei oversikt Bygg.no har publisert:

  • 166 tog har vore forseinka
  • Totalt har det vore meir enn 30 timar med forseinkingar
  • 146 avgangar har vorte heilt eller delvis innstilt.

– Alt i alt har det gått greitt. Det er fordelen med å vere pendlar. Du blir vand til forseinkingar, seier Özdemir på togstasjonen i Moss.

Blixtunellen på Follobanen

Den 20 kilometer lange Blixtunnelen på Follobanen er Nordens lengste. Tunnelen har to skilde spor – eitt for tog mot Oslo, og eitt for tog mot Ski.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Vy: Har grunn til å reagere

Det har vore ei strevsam veke for Vys passasjerar, medgår kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby.

Signalfeil og feil på sporvekslarar er blant grunnane til dei mange forseinkingane og innstillingane.

– Alle feil som medfører forseinkingar og omstokking i kvardagen for passasjerane våre er negativt, og det reagerer dei sjølvsagt på med rette, seier Lundeby.

Også Bane Nor erkjenner at den første veka med drift på Follobanen ikkje har vore optimal.

– Eg forstår at folk blir frustrerte, seier konsernsjef for drift og teknologi Sverre Kjenne.

Sverre Kjenne, konserndirektør for drift og teknologi, Bane Nor

– Det er ikkje dette som skal vere togkvardagen, seier Sverre Kjenne i Bane Nor.

Foto: Rushda Syed / NRK

Han beklagar til togpendlarane som har vorte ramma av dei mange uønskte hendingane.

Samtidig er han ikkje overraska over innkøyringsproblema som har oppstått.

– No har det ikkje vore mykje styr på Ski. Litt har det vore, og det må vi dessverre forvente. Vi testar det som er mogleg å teste, men det vil alltid vere eit eller anna som kan skje, seier konsernsjefen.

– Må rekne med forseinkingar

– Når toget bruker 30 minutt så har Moss vorte like nær Oslo som Holmenkollen eller Groruddalen, seier togpendlar Gisle Haakonsen.

Bilde av pendler som skal ta toget fra Moss til Oslo.

Gisle Haakonsen ser fram til ein meir effektiv pendlarkvardag med den nye Follobanen.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Han har pendla mellom Moss og Oslo i over 25 år, og er svært fornøgd med den nye Follobanen.

– Eg tenkjer ein må løfte blikket og tenkje at nokre forseinkingar må ein rekne med uansett. I det store og heile er dette ei ekstremt god veke for Østfold.

Les også Strømledning falt ned: Store forsinkelser på Østfoldbanen

Arbeider på et stanset tog på Østfoldbanen.

Les også Chris (44) mobbes på grunn av dialekten

Chris Mjøs