Bane Nor vil utsette åpningen av Follobanen

Jernbanen som skal korte ned reisetiden mellom Oslo og Ski med 11 minutter kan bli ett år forsinket. – Leit for alle som gleder seg til en ny reisehverdag, sier samferdselsministeren.

Hamar stasjon

Passasjerene på Østfoldbanen har ventet lenge på at Follobanen skal stå klar. Nå kan ventetiden bli ett år lengre.

Foto: Rainer Prang / NRK

Åpningen av Follobanen kan bli utsatt med ett år til desember 2022. Samtidig kan prisen bli 2,2 milliard kroner høyere enn planlagt.

Bakgrunnen er forsinkelser og kostnader som har oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med Condotte i 2018.

Bane Nor besluttet å avslutte samarbeidet med det italienske entreprenørselskapet i januar i fjor etter at selskapet fikk økonomiske problemer året før. Dette kostet prosjektet 1,6 milliarder kroner.

Samtidig har grunnforholdene vært mer utfordrende enn ventet. Dette sammen gjør at det ikke er realistisk at prosjektet ferdigstilles etter opprinnelig plan, opplyser selskapet.

– Bane Nor har fulgt opp anleggsarbeidet i Follobaneprosjektet tett i hele 2018 og har satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av kontrakthevingene. Dessverre har vi ikke klart å hente inn alle forsinkelsene, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor i en pressemelding.

Ap: – Dårlig styring

Derfor ber Bane Nor om at prestisjeprosjektet utsettes, og at prosjektets kostnadsramme økes fra 28,5 til 30,7 milliarder kroner for å sikre gjennomføring og ferdigstillelse.

Selskapet mener da at de vil kunne skåne togpendlerne og unngå å stenge togtrafikken lenger enn i ferieukene på sommeren.

Gruppeleder Tonje Brenna i Akershus Arbeiderparti sier det er uholdbart dersom Folloprosjektet blir utsatt ett år.

– De tusenvis av menneskene som pendler langs denne strekningen venter allerede på en bedre løsning, og nå ser det ut til å bli utsatt. Det er ikke bra og viser dårlig styring fra regjeringens side, sier hun til NRK.

Follobanen

Grunnet forsinkelser og uventede kostnader, ber Bane Nor om lengre utbyggingstid og økt kostnadsramme for Follobaneprosjektet.

Foto: JBV Follobanen

Sint og skuffet

En annen som også er svært skuffet er ordfører i Ski kommune, Hanne Opdan fra Arbeiderpartiet.

– Jeg er både skuffet, sint og opprørt, sier Opdan.

Hun sier hun er lei seg på vegne av innbyggerne i kommunen, men også på vegne av alle togreisende langs strekningen.

– Det er veldig frustrerende for alle togreisende på strekninga fra Østfold, gjennom Follo, Ski, Kolbotn og inn til Oslo. Det er de som må stå i kø med stappfulle tog og buss for tog enda lenger.

 Ordfører i Ski kommune, Hanne Opdan fra Arbeiderpartiet. 

Ordfører i Ski kommune, Hanne Opdan, fra Arbeiderpartiet. 

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Statsråden: – Trist for passasjerene

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier til NRK at han har forståelse for at uventede omstendigheter kan oppstå i store prosjekter, men at han helst skulle vært foruten en forsinkelse.

– Vi skulle gjerne holdt oppe den fremdriften vi opprinnelig hadde tenkt på Follobanen. Senest for 14 dager siden fikk jeg vite at det også var planen. Så fikk vi ny informasjon nå og da må vi forholde oss til det.

Statsråden ønsker mer informasjon fra Jernbanedirektoratet før han tar stilling til saken og legger den frem for Stortinget. Han mener det er trist for passasjerene dersom åpningen må utsettes.

Jon Georg Dale

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil ha mer informasjon før han tar stilling til Bane Nors vedtak om utsettelse av Follobanen.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Follobanen er et svært viktig prosjekt for togpassasjerene på Østlandet. Det er svært leit for alle som gleder seg til en ny reisehverdag dersom åpningen blir utsatt med så mye som ett år, sier han.

Han mener likevel det ikke er grunnlag for å si at saken viser dårlig styring fra regjeringen.

– Det er det overhodet ikke grunnlag for. Denne regjeringen bygger vei og bane som aldri før, vi reduserer vedlikeholdsetterslepet, vi bygger landet istedenfor å bare snakke om det. Men det er ingen tvil om at vi gjerne skulle vært denne situasjonen foruten.

– Regjeringen må bøte på skaden

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen og vil gi bedre kapasitet på Østfoldbanen og elleve minutters reisetid mellom Oslo og Ski når det står ferdig, noe som er en halvering av dagens reisetid.

Tonje Brenna i Akershus Arbeiderparti etterlyser nå at regjeringen kommer med ekstra tiltak for passasjerene som vil bli berørt av en eventuell utsettelse.

– Skal de tilby rimeligere billetter? Skal de sette opp flere busser? De må gjøre noe for å bøte på skaden som er i ferd med å skje overfor lojale pendlere som nå ikke får det de har blitt lovet, sier hun.

Statsråd Dale vil vente til han har fått mer informasjon før han tar stilling til hva som skal gjøres.

– Jeg har ikke tenkt til å forhåndsprosedere på dette. Men jeg er opptatt av at konsekvensene for passasjerene skal bli så liten som overhodet mulig, sier han.