Innrømmer rutinesvikt etter radioaktivt utslipp

Det gikk 20 timer fra det begynte å lekke ut radioaktivitet ved reaktoren i Halden, til Statens strålevern ble varslet.

Avfallslageret ved Halden-reaktoren

UTSLIPP: Haldenreaktoren er stengt etter at det har lekket ut radioaktiv jod. Bildet er fra avfallslageret ved reaktoren.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Atle Valseth

SVIKTET: Heller ikke forskningsdirektør Atle Valseth ved IFE ble umiddelbart varslet etter utslippet.

Foto: Remi Drageset / NRK

– Det er ikke bra nok, innrømmer forskningsdirektør Atle Valseth ved Institutt for Energiteknikk (IFE) til NRK.

Det var mandag klokken 13.45 at det skjedde et uhell ved atomreaktoren i Halden. Radioaktiv jod i gassform lakk ut. Selv om utslippet ikke er stort, har hendelsen ført til stengning av reaktorhallen og evakuering av alt personell.

Men verken forskningsdirektøren, Statens strålevern eller kommunen ble varslet om hendelsen før tirsdag formiddag.

Da tok Statens strålevern umiddelbart grep, og satte i gang både undersøkelser og sendte ut pressemelding.

Innrømmer svikt i rutinene

Valseth innrømmer at dette er en svikt i rutinene.

– Vi vil være helt åpne om hendelsesforløpet fra dette skjedde til vi varslet Statens strålevern. Vi vil svare på alle spørsmålene de har, sier Valseth.

Ordfører Thor Edquist i Halden mener det er viktig for folk i Halden at de føler seg 100 prosent trygge på at alle rutinene ved reaktoren fungerer som de skal. Han har tillit til at ledelsen vil sørge for at disse kommer på plass.

– Det er i mine øyne ikke akseptabelt at det tok så lang tid. Det er for lang tid, og det vet jeg at IFE vil se på når de går gjennom sine rutiner slik at dette ikke skal skje igjen, sier Edquist.

Strålevernet: – Ikke bra

Heller ikke i Statens strålevern er de spesielt imponert over at det ikke ble slått alarm da hendelsen skjedde.

– Det er ikke bra. Det er ikke i henhold til det vi forventer og rutinene IFE skal forholde seg til, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern til Halden Arbeiderblad.