Ingen terskelavgjørelse

Saken om fjordtersklene ved Svinesund kom et lite skritt videre etter møte mellom svenske og norske myndigheter onsdag.

Kabelskipet M/S North Sea Giant

VANSKELIG SLEP. Da Kabelskipet M/S North Sea Giant ble slept til Halden tidligere i høst, var skipet det største som noensinne hadde gått igjennom Ringdalsfjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Svenske myndigheter skal nå bestemme seg for hva en ny miljøundersøkelse av fjordtersklene ved Svinesund må gi svar på, for at de skal kunne avgjøre om tersklene kan høvles ned eller ikke.

Det var konklusjonen etter gårsdagens møte i Stockholm mellom statssekretær Anders Flanking i det svenske Miljødepartementet og statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet.

Les også:

Kabelskipet M/S North Sea Giant

AVHENGIG AV SJØTRANSPORT. Kabelordrene flommer inn til Nexans fabrikk på Knivsø i Halden, men fabrikken er avhengig av at store skip kan hente ut stadig større kabelordre.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nyttig møte

Det var ikke forventet noen løsning på spørsmålet under møtet i går, men Gramstad mener det var et nyttig møte.

- Det vi ble enige om er at Miljødepartementet og statssekretæren får ansvar for å sørge for at vi får tilbakemelding på svenske forventninger.

Gramstad sier at det nå er brukt nærmere ti år på å drøfte denne terskelsaken, og hun vil nå ha en god miljøundersøkelse på bordet.

- Hvis vi skal lage en ny miljøundersøkelse, så må det lages en miljøudersøkelse som er så god, at den legger grunnlaget for en rask saksbehandling.

Undersøkelsen må ha svart på alle de spørsmålene svenskene måtte ha, sier statssekretær Kristine Gramstad til NRK.no.

Les også:

Ny Svinesundbru - E6

NYE TANKER FRA SVERIGE? Svenske myndigheter har tidligere år oppfordret Norge til å samarbeide med Sverige om å beskytte viktige naturmiljøer i grensestrøkene, fremfor å snakke om fjerning av tersklene ved Svinesund (bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

Mange myndigheter involvert

Gramstad sier at saken på svensk side skal behandles både hos länsstyrelsen, i miljødomstolen og i regjeringen, og at den kanskje også må innom EU-kommisjonen før en endelig beslutning tas.

Saken om fjerning eller senking av Svinesundstersklene i Ringdalsfjorden i Halden kommune har pågått i mange år.

Tersklene skaper vansker for kabelfabrikken Nexans, som har problemer med å kunne ta inn de største kabelskipene til sin fabrikk på Knivsø i Halden.

Svenskene har så langt vært avvisende til å gjøre endringer rundt Svinesundstersklene, og har tidligere bedt Norge bidra til å beskytte naturressurser i fellesskap med Sverige i grenseområdene.

Stor sak i Sverige

Planene for å sprenge bort tersklene ved innløpet til Iddefjorden, i den hensikt å kunne utvide den eksisterende farleden, har under årenes løp vakt stor oppmerksomhet i Sverige.

Idefjorden, som det heter på svensk side, er den ene av to "terskelfjorder" i Sverige, og dyre- og plantelivet er unikt i fjorden.

Terskelsaken er både lokalt, regionalt, i riksdagen og på regjeringsnivå en viktig sak.

En terskel-endring oppfattes som et radikalt inngrep i en sone vernet etter EUs Natura-2000 - nettverk.

Området i Ringdalsfjorden - som i Sverige heter Idefjorden, vurderes som spesielt følsomt sett fra et økologisk ståsted, og er utpekt som et område med særskilt riksinteresse for natur- og kulturforvaltning.

Fjorden var død

Svenskene har i tidligere års diskusjoner om Iddefjorden og tersklene pekt på at de frykter at forurensing kan komme til å bli satt i bevegelse fra bunnslammet i Iddefjorden, dersom det skjer endring for tersklenes del ved at de fjernes eller senkes.

Frykten har ligget i at gamle miljøgifter skal slippe ut langs den vest-svenske kysten.

Iddefjorden var i mange år død som følge av forurensning fra Saugbrugsforeningens celluloseproduksjon i Halden, men livet kom tilbake i fjorden etter at produksjonen ved celluloseanlegget ble stengt tidlig på 90-tallet.