– For stor for Halden

Kabler fra Nexans fabrikk i Halden må lastes til skip på Øra-kaia i Fredrikstad.

Nordmand Oceanic

Undervannstersklene ved Svinesund hindrer skipet Nordmand Ocenaic (bildet) fra å forlate Halden, hvis kabler ble lastet ombord.

Foto: Privat

Gjennom mange år har det vært diskutert å få kuttet ned på undervannsfjellene (tersklene) under Svinesundsbruene i Ringdalsfjorden.

Fjorden, som på svensk side heter Iddefjorden, er imidlertid vernet av EU og svenskene har til nå sagt blankt nei til å høvle ned toppen av tersklene.

Kabelfabrikken Nexans har nå måttet be Borg havn om hjelp, for å få ut de enorme kablene til et nytt stort prosjekt.

Les også:

Svinesundbruene

FOR GRUNT FOR STORE KABELSKIP. Under Svinesundsbruene er det kun 8-9 meter fra tersklene til overflaten. Drøyt halvparten av de påtenkte kutt av tersklene ville måtte gjennomføres på svensk side av grensefjorden. I Sverige (t.v.) heter farvannet Iddefjorden og i Norge Ringdalsfjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- For stor for Halden

Fra toppen av tersklene opp til overflaten er det åtte til ni meter under Svinesundsbruene.

Kabelskipet Skandi Acergy er det største skipet, som noensinne har gått over tersklene, da det lastet kabler i Halden sommeren 2010.

Den gang måtte flere slepebåter til, og tidevannet måtte stemme eksakt, da skipet som stakk 12 meter dypt, skulle inn og ut av Ringdalsfjorden ved Svinesund for å hente kabler på Nexans.

Men da en ny enorm kabelordre skulle leveres fra fabrikken i Halden, og kabelskipet Nordmand Oceanic var satt på jobben med å få kablene ut, ble tersklene utenfor Halden for grunne.

Nordmand Oceanic beskrives som et Offshore Subsea Construction Vessel, og er 157 meter langt, og stikker 12 meter dypt uten last.

- Hvis den kom seg til Halden og ble lastet ville den blitt for dyp, og ikke kommet ut igjen. Vi ble derfor spurt av Nexans om å bistå, og det stiller vi gjerne opp på, sier havnekaptein i Borg havn, Roar Bekkelund til NRK.no.

Les også:

Tre slepebåter

Kablene fra Nexans i Halden slepes på en lekter til Øra i Fredrikstad av tre slepebåter.

- Slepet hit tar rundt fem timer. Nordmand Oceanic og lekteren, som skal laste kablene ombord, skal ligge her i nærmere tre uker, sier Bekkelund.

Han sier utviklingen går i retning større skip og større kabler, og regner ikke med at dette er siste gang Borg havn gjør kabelhåndtering for Nexans.

- Hvis Nexans ikke kan håndtere kablene i Halden vil gjerne gjøre det vi kan for å hjelpe.

Det er spennende at vi kan bruke denne infrastrukturen i Østfold til å bistå utover de kommunene vi vanligvis står til tjeneste for, sier Roar Bekkelund til NRK.no.

Les også:

Skaper utfordringer

Med den 27 meter brede Nordmand Oceanic ved kai, og en lekter på utsiden, utgjør dette en totalbredde på nærmere 60 meter.

- Vi har i samarbeide med losene fått til en løsning, som gjør at vi kan håndtere dette.

Soya-båtene til og fra Øra skal blant annet gå baklengs ut i Glomma. Hele Nexans-jobben er beregnet til tre uker, og griper inn i mange ting.

Det blir en en hel del rokkeringer ved Øra-terminalen som følge av lastingen, men dette skal vi klare, sier Bekkelund.

Vanskelig grensesak

Svinesundterskelene har gjennom mange år skapt store problemer for næringslivet i Halden, og i særdeleshet for kabelfabrikken Nexans, som er i behov av å få større skip inn fjorden.

Fra LO og politikere i Halden og Østfold er det pekt på at de vanskelige dybde- og strømforholdene rett under Svinesundbruene bidrar som et element til å skape en utrygg fremtid for mange arbeidsplasser, og hindrer videre utvikling.

Hvis tersklene skal kuttes må mye av arbeidet foregå på svensk side av fjorden, noe svenske myndigheter så langt har stilt seg avvisende til.