Ikke overrasket over ordfører-uvitenhet

At kommuner ikke blir varslet om Syria-farere kom ikke som noen overraskelse på prosjektkoordinator Yousef Bartho Assidiq i Minoritetspolitisk tenketank (Minotenk). – Slik det er nå, så må familiene selv melde ifra, sier han.

Yousef Bartho Assidiq på Grønland

Yousef Bartho Assidiq ønsker at kommunen blir kontaktet tidligere når det viser seg at ungdom er i ferd med å bli radikalisert.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

Flere ordførere i Østfold er ikke varslet om Syria-farere fra egne kommuner. De fleste ordførerne NRK har pratet med, etterlyser informasjon. Det mener Minotenk at kommunene bør få.

– Det er ikke en uvanlig situasjon at de ikke vet om dette. Jeg opplever at det er dårlige rutiner når det gjelder informasjon. Dette gjelder jo folk som reiser til Syria, og da kan man tenke seg hvordan det står til med dem som er i en radikaliseringsprosess. Dem er det ingen som vet om. Jeg ønsker bedre og tydeligere samarbeid mellom ulike etater, sier han.

– Hvorfor er det så viktig at kommunene får informasjon om hvem som reiser?

– Fordi vi her må jobbe forebyggende, og det gjør kommunene best. Det er de som kjenner familiene og miljøene og vet hvilke tiltak sette inn. PST jobber ikke forebyggende, de skal avdekke. Da er det viktig at kommuner og andre som skal jobbe med ungdom vet om ungdom som er i en sårbar og farlig situasjon, sier Yousef Bartho Assidiq.

LES OGSÅ:

Får hjelp når kommunen blir varslet

Han er selv blitt kontaktet av flere som har opplevd at familiemedlemmer har reist til krigsherjede land som Syria. Og familiene opplever det som vanskelig å selv måtte ta kontakt med kommunene for å få hjelp.

– Det er flere familier som reagerer på at de ikke får noen oppfølgning i forkant under selve radikaliseringsprosessen. Samtidig opplever de at de får mye støtte og hjelp når kommunene først kommer inn i bildet.

– Må familiene selv melde fra til sin egen kommune?

– I dag er det slik. Mange familier ringer oss, så må vi ringe kommunene, som ikke vet noen ting. Når vi ringer blir tiltak satt inn med en gang. Hadde telefonen kommet noen måneder tidligere, så kunne man kanskje hindret denne personen i å reise.

(Artikkelen fortsetter under)

Norske jihadister:

Laster innhold, vennligst vent..

Vil jobbe opp mot vennekrets

Ordfører i Moss, Tage Pettersen

Tage Pettersen er ordfører i Moss. Han ønsker mer informasjon.

Foto: Anders Winlund / NRK

15 personer fra Østfold, som NRK kjenner til, er eller har vært i Syria.

I Moss, hvor det har vært kjent en stund at folk har reist til Syria, etterlyste ordføreren i går mer informasjon rundt saken.

– I utgangspunktet ønsker vi mer offentlighet rundt dette. Vi ønsker kjennskap til hvem det gjelder, vi vil vite når de reiser, og når de eventuelt kommer hjem igjen, sier mosseordfører Tage Pettersen, som er i gang med en handlingsplan hvor de skal nedsette ett tverrfaglig team som skal jobbe med forebygging; og da gjerne opp mot vennekretsene til Syria-farerne.

– Vet du hvor mange fra Moss som har reist?

– Nei. Men vi vet at det er flere fra mosseregionen, sier han.

Hverken politiet eller PST ønsket å kommentere varslingsrutinene opp mot kommunene, men politiet har ingen plikt til å varsle.

LES OGSÅ:

Verstingfylket: Østfold

Østfold er verstingfylket, men nordmenn bosatt så langt nord som Vadsø skal ha reist til Syria med ønske om å krige.

NRKs kartlegging av fremmedkrigere er at desidert flest kommer fra østlandsområdet. NRK vet om 45 personer som har reist fra landet. 10 kommer fra Oslo, men hele 15 er fra kommuner i Østfold:

Fredrikstad: 9
Moss: 2
Halden: 2
Våler: 1
Rygge: 1

Laster kart, vennligst vent...

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Programleder: Renée Nilsen
  • Militære kolonner på tirsdag

    To kolonner vil kjøre på riksvei 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Sessvollmoen mellom kl. 09.45 – 12.38. Fire kolonner vil kjøre E6 Rygge – Årum, riksvei 111 Årum – Fredrikstad mellom kl. 16.30 – 18.17