Høyesterett reduserte metanoldom

Høyesterett har dømt en 51-åring fra Moss til ni års fengsel for salg av metanolsprit. Dommen er ett år kortere enn i lagmannsretten.

Metanol (illustrasjonsbilde)
Foto: Arash A. Nejad / Scanpix

I november i fjor dømte Borgarting lagmannsrett 51-åringen til ti års fengsel fordi han solgte metanolholdig sprit til to personer som døde av skadene de ble påført.

Redusert straff

I tingretten ble mannen dømt til tolv års fengsel. Lagmannsretten reduserte straffen med to år, men mannen mente at også den dommen var for streng.

Påtalemyndigheten mente imidlertid at ti år var for mild straff, så begge parter anket straffeutmålingen til Høyesterett.

Statsadvokaten la ned påstand om fengsel i 13 år for overtredelse av den såkalte giftdrapsparagrafen. Advokat John Christian Elden som representerer mossemannen, tok derimot til orde for en lagt kortere straff enn ti år.

- Som å tenne på et hus

- Primært mente jeg dommen måtte oppheves fordi lagmannsretten har brukt loven feil. Domstolen har heller ikke vært grundig nok når det gjelder hvilket ansvar min klient hadde for de enkelte dødsfallene og de skader som inntrådte, sa Elden til NTB i forbindelse med rettsaken.

Påtalemyndigheten sammenlignet det å selge metanolholdig sprit med å tenne på et hus med flere beboere, men forsvarer John Christian Elden argumenterte mot en slik sammenligning.

- Jeg viste til at han ikke var domfelt for å ha hatt noen kunnskap om at spriten var forgiftet, men for at han kunne ha tenkt seg det, noe som kunne ha kvalifisert til uaktsomt drap, sier Elden.